Підписатись
Григорій Мамка
Григорій Мамка
к.ю.н., професор кафедри
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Інформаційні системи і технології в обліку
В Клименко, С Кузнецова, Ю Кузьмінський, І Литвин, М Пушкар
ББК 65.9 (4Укр), 178, 2008
1452008
Капітал та основні засоби підприємства
ПВ Круш, ВІ Подвігіна, ОВ Клименко
навчальний посібник.–К.: Центр навчальної літератури 168, 2005
642005
Інфляція: суть, форми та її оцінка: навч. посіб.
ПВ Круш, ОВ Клименко
К.: Центр учбової літератури, 2010
462010
Капітал, основні та оборотні засоби підприємства: навч. посіб.
ПВ Круш, ОВ Клименко
К.: Центр учбової літератури, 189-191, 2008
402008
Нові підходи до застосування вітамінів групи В у комплексному лікуванні захворювань периферичної нервової системи
ЮІ Головченко, ТМ Каліщук-Слободін, ОВ Клименко, ОІ Асауленко, ...
Міжнародний неврологічний журнал, 17-20, 2007
332007
Профілактика адиктивної поведінки у працівників ОВС України: навч. посіб
ВІ Барко, ІВ Клименко, ВО Криволапчук
Київ: НАВС, 2009
252009
Економіка (розрахунки фінансово-інвестиційних операцій в Excel): навчальний посібник
ПВ Круш, ОВ Клименко
К.: Центр навчальної літератури, 2006
252006
Адміністративно-правове забезпечення державної регуляторної політики у сфері господарювання
ОВ Клименко
К.: ДНДІ МВС України, 2015
222015
та ін. Структура дегенеративно-дистрофічних захворювань хребта: клініка, діагностика та лікування
ОВ Клименко, ЮІ Головченко, ТМ Каліщук-Слободін
Consilium Medicum. Ukraina 2 (11), 23-25, 2008
222008
Фінансово-економічні результати діяльності підприємства: собівартість, прибуток: навч. посібник
ПВ Круш
Круш ПВ, Клименко ОВ, Подвігіна ВІ–К.: НТУУ «КПІ, 2012
192012
Механізм стратегічного управління інноваційним розвитком
ОА Біловодська, СМ Ілляшенко, ЛГ Мельник, ОВ Прокопенко, ...
Вид-во СумДУ, 2010
172010
„Фабрики думок”: вплив неурядових організацій на політику демократичних держав
О Клименко
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ Кураса НАН України, 2007
172007
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни" Комп'ютерна графіка"
О Романюк
ВДТУ, 2010
15*2010
Економічне стимулювання реалізації екологічної політики інвестиційного забезпечення природокористування
ОВ Прокопенко, ОВ Кліменко, СС Марочко
Ефективна економіка, 2010
152010
Обгрунтування необхідності систематизації законодавчих актів України в сфері охорони здоров’я громадян і розробки медичного кодексу
ОВ Клименко
Державне управління: удосконалення та розвиток, 2013
142013
Кадрова політика в Україні: напрям розвитку та шляхи реалізації
ОВ Клименко
Економіка та держава, 84-88, 2015
132015
Основні завдання розвитку вітчизняної індустрії страхування
О Клименко
Страхова справа, 31, 2008
132008
Законодавство в сфері охорони здоров’я перспективи розвитку
ОВ Клименко
Економіка та держава, 128-130, 2012
122012
Теоретичне визначення та класифікація грошових потоків підприємства
ОВ Клименко
Ефективна економіка, 2013
112013
Формування соціо-еколого-економічної системи в регіоні в контексті сталого розвитку
ОВ Кліменко
Коммунальное хозяйство городов, 137-141, 2008
112008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20