Підписатись
Григорій Мамка
Григорій Мамка
к.ю.н., професор кафедри
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Інформаційні системи і технології в обліку
В Клименко, С Кузнецова, Ю Кузьмінський, І Литвин, М Пушкар
ББК 65.9 (4Укр), 178, 2008
1582008
Капітал та основні засоби підприємства
ПВ Круш, ВІ Подвігіна, ОВ Клименко
навчальний посібник.–К.: Центр навчальної літератури 168, 2005
682005
Капітал, основні та оборотні засоби підприємства: навч. посіб.
ПВ Круш, ОВ Клименко
К.: Центр учбової літератури, 189-191, 2008
502008
Інфляція: суть, форми та її оцінка: навч. посіб.
ПВ Круш, ОВ Клименко
К.: Центр учбової літератури, 2010
472010
Фінансово-економічні результати діяльності підприємства: собівартість, прибуток: навч. посібник
ПВ Круш, ОВ Клименко, ВІ Подвігіна
Круш ПВ, Клименко ОВ, Подвігіна ВІ–К.: НТУУ «КПІ, 2012
282012
Економіка (розрахунки фінансово-інвестиційних операцій в Excel): навчальний посібник
ПВ Круш, ОВ Клименко
К.: Центр навчальної літератури, 2006
272006
Профілактика адиктивної поведінки у працівників ОВС України: навч. посіб
ВІ Барко, ІВ Клименко, ВО Криволапчук
Київ: НАВС, 2009
252009
Нові підходи до застосування вітамінів групи В у комплексному лікуванні захворювань периферичної нервової системи
ЮІ Головченко, ТМ Каліщук-Слободін, ОВ Клименко, ОІ Асауленко, ...
Міжнародний неврологічний журнал, 17-20, 2007
232007
Адміністративно-правове забезпечення державної регуляторної політики у сфері господарювання
ОВ Клименко
К.: ДНДІ МВС України, 2015
222015
Кириличні співочі рукописи монодійної традиції ХІІ--початку XX ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені ВІ Вернадського: історико-кодикологічне …
ЕС Клименко, ОМ Гальченко
Nat︠s︡ionalʹna biblioteka imeni VI Vernadsʹkoho NAN Ukraïny, 2011
202011
та ін. Структура дегенеративно-дистрофічних захворювань хребта: клініка, діагностика та лікування
ОВ Клименко, ЮІ Головченко, ТМ Каліщук-Слободін
Consilium Medicum. Ukraina 2 (11), 23-25, 2008
202008
Механізм стратегічного управління інноваційним розвитком
ОА Біловодська, СМ Ілляшенко, ЛГ Мельник, ОВ Прокопенко, ...
Вид-во СумДУ, 2010
192010
„Фабрики думок”: вплив неурядових організацій на політику демократичних держав
О Клименко
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ Кураса НАН України, 2007
182007
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни" Інформатика"
ГЛ Хавін
НТУ" ХПІ", 2014
17*2014
Обгрунтування необхідності систематизації законодавчих актів України в сфері охорони здоров’я громадян і розробки медичного кодексу
ОВ Клименко
Державне управління: удосконалення та розвиток, 2013
162013
Економічне стимулювання реалізації екологічної політики інвестиційного забезпечення природокористування
ОВ Прокопенко, ОВ Кліменко, СС Марочко
Ефективна економіка, 2010
162010
Кадрова політика в Україні: напрям розвитку та шляхи реалізації
ОВ Клименко
Економіка та держава, 84-88, 2015
142015
Методика оцінки ефективності реальних інвестицій в Excel
ОВ Клименко
НТУУ" КПІ", 2013
142013
Основні завдання розвитку вітчизняної індустрії страхування
О Клименко
Страхова справа, 31, 2008
132008
Державне регулювання медичної діяльності в Україні: ґенеза та тенденції розвитку: дис.... д-ра наук з держ. упр.: 25.00. 01
ОВ Клименко
Київ, 2016
122016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20