Kuzheliev Mykhailo / Кужелєв Михайло Олександрович / Кужелев Михаил Александрович
Kuzheliev Mykhailo / Кужелєв Михайло Олександрович / Кужелев Михаил Александрович
University of the State Fiscal Service of Ukraine
Verified email at donnu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Фінансова гнучкість прийняття рішень в інвестиційній діяльності банків: монографія
МО Кужелєв, МО Житар
К. : «Центр учбової літератури», 2016
34*2016
Концептуальні засади ефективності фінансового забезпечення інноваційного розвитку України
МО Кужелєв, МО Житарь
Економічний вісник університету, 14-18, 2015
34*2015
Реформування податкової системи України: сучасні виклики та орієнтири : монографія
авторський колектив у т.ч., МО Кужелєв
К.: ТОВ «Новий друк», 2015
32*2015
Корпоративные конфликты: сущность, виды и механизм защиты интересов собственников
МА Кужелев
Економіка і організація управління: Збірник наукових праць, 32-40, 2010
28*2010
Формування місцевих бюджетів в умовах бюджетної децентралізації
МО Кужелєв, ВВ Плахотнюк
Економічний вісник університету. Збірник наукових праць учених та аспірантів …, 2018
26*2018
Формування системи державного управління інвестиційним процесом як головна передумова економічного зростання в Україні
ІГ Брітченко, МО Кужелєв
Донецьк: ДонДУЕТ, 2001
262001
Особливості формування державної фінансової політики в умовах європейської інтеграції України
МО Кужелєв, МО Житар
Збірник наукових праць Національного університету державної податкової …, 2015
25*2015
Концептуальні основи розвитку корпоративних відносин: монографія
МО Кужелєв
Донецьк: ТОВ «Східний видавничий дім», 2012
25*2012
ECONOMETRIC MODELS OF MONETARY POLICY EFFECTIVENESS IN UKRAINE
OI Baranovskyi, MO Kuzheliev, DM Zherlitsyn, OS Sokyrko, ...
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики 3 (30), 226-235, 2019
242019
Фінансові інструменти стимулювання регіонального розвитку: практика використання в Україні : монографія
МО Кужелєв, АВ Нечипоренко
Київ : «Центр учбової літератури», 2019
24*2019
Формування парадигми корпоративної соціальної відповідальності в Україні
МО Кужелєв
Економічний часопис-ХХІ (Economic Annals-XXI), 60-63, 2015
24*2015
Аналитическая обработка и анализ финансовой информации
МА Кужелев
Финансы, учет, банки, 36-41, 2001
23*2001
Modeling of structural and temporal characteristics in the corporate securities market of Ukraine
M Kuzheliev, I Rekunenko, A Boldova, M Zhytar, S Stabias
Investment Management and Financial Innovations 16 (2), 260-269, 2019
222019
Фінансова стійкість страхових компаній в умовах динамічного зовнішнього середовища
МО Кужелєв, МО Житар
Економічний вісник університету. Збірник наукових праць учених та аспірантів …, 2016
22*2016
Корпоративний контроль інсайдерської ренти: методологія визначення
МО Кужелєв, ІГ Брітченко
Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі, 281-285, 2013
22*2013
Корпоративное управление: сущность и элементы
МА Кужелев
Економіка і організація управління: Збірник наукових праць, 51-58, 2008
222008
Formalization Of Dynamic Relations Between Enterprise Financial Indicators
MO Kuzheliev, DM Zherlitsyn, MO Zhytar
Independent Auditor, 18-26, 2016
20*2016
Сучасний стан фінансування української науки: проблеми та перспективи
МО Кужелєв
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні …, 2015
19*2015
Оцінювання та регулювання адміністративної гнучкості прийняття рішень в інвестиційній діяльності банків
МО Кужелєв, МО Житар
Науковий вісник НЛТУ України, 328-336, 2014
19*2014
Діагностика фінансового стану корпорації в умовах динамічного зовнішнього середовища
МО Кужелєв, ВВ Меженська
Схід, 62-67, 2012
19*2012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20