Kuzheliev Mykhailo / Кужелєв Михайло Олександрович / Кужелев Михаил Александрович
Kuzheliev Mykhailo / Кужелєв Михайло Олександрович / Кужелев Михаил Александрович
University of the State Fiscal Service of Ukraine
Подтвержден адрес электронной почты в домене donnu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Концептуальні засади ефективності фінансового забезпечення інноваційного розвитку України
МО Кужелєв, МО Житарь
Економічний вісник університету, 14-18, 2015
35*2015
Фінансова гнучкість прийняття рішень в інвестиційній діяльності банків: монографія
МО Кужелєв, МО Житар
К. : «Центр учбової літератури», 2016
31*2016
Реформування податкової системи України: сучасні виклики та орієнтири : монографія
авторський колектив у т.ч., МО Кужелєв
К.: ТОВ «Новий друк», 2015
31*2015
Корпоративные конфликты: сущность, виды и механизм защиты интересов собственников
МА Кужелев
Економіка і організація управління: Збірник наукових праць, 32-40, 2010
27*2010
Формування системи державного управління інвестиційним процесом як головна передумова економічного зростання в Україні
ІГ Брітченко, МО Кужелєв
Донецьк: ДонДУЕТ, 2001
272001
Формування місцевих бюджетів в умовах бюджетної децентралізації
МО Кужелєв, ВВ Плахотнюк
Економічний вісник університету. Збірник наукових праць учених та аспірантів …, 2018
26*2018
Фінансові інструменти стимулювання регіонального розвитку: практика використання в Україні : монографія
МО Кужелєв, АВ Нечипоренко
Київ : «Центр учбової літератури», 2019
25*2019
Особливості формування державної фінансової політики в умовах європейської інтеграції України
МО Кужелєв, МО Житар
Збірник наукових праць Національного університету державної податкової …, 2015
24*2015
Формування парадигми корпоративної соціальної відповідальності в Україні
МО Кужелєв
Економічний часопис-ХХІ (Economic Annals-XXI), 60-63, 2015
24*2015
Фінансова стійкість страхових компаній в умовах динамічного зовнішнього середовища
МО Кужелєв, МО Житар
Економічний вісник університету. Збірник наукових праць учених та аспірантів …, 2016
23*2016
Корпоративний контроль інсайдерської ренти: методологія визначення
МО Кужелєв, ІГ Брітченко
Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі, 281-285, 2013
23*2013
Концептуальні основи розвитку корпоративних відносин: монографія
МО Кужелєв
Донецьк: ТОВ «Східний видавничий дім», 2012
23*2012
Modeling of structural and temporal characteristics in the corporate securities market of Ukraine
M Kuzheliev, I Rekunenko, A Boldova, M Zhytar, S Stabias
Investment Management and Financial Innovations 16 (2), 260-269, 2019
222019
ECONOMETRIC MODELS OF MONETARY POLICY EFFECTIVENESS IN UKRAINE
OI Baranovskyi, MO Kuzheliev, DM Zherlitsyn, OS Sokyrko, ...
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики 3 (30), 226-235, 2019
212019
Formalization Of Dynamic Relations Between Enterprise Financial Indicators
MO Kuzheliev, DM Zherlitsyn, MO Zhytar
Independent Auditor, 18-26, 2016
21*2016
Аналитическая обработка и анализ финансовой информации
МА Кужелев
Финансы, учет, банки, 36-41, 2001
21*2001
Сучасний стан фінансування української науки: проблеми та перспективи
МО Кужелєв
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні …, 2015
20*2015
Діагностика фінансового стану корпорації в умовах динамічного зовнішнього середовища
МО Кужелєв, ВВ Меженська
Схід, 62-67, 2012
20*2012
Корпоративное управление: сущность и элементы
МА Кужелев
Економіка і організація управління: Збірник наукових праць, 51-58, 2008
202008
Вплив поведінкових факторів на управління фінансовою діяльністю корпорації: теоретичні аспекти
МО Кужелєв, АВ Нечипоренко
Збірник наукових праць Університету державної фіскальної служби …, 2018
19*2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20