Валерий Самсонов
Валерий Самсонов
професор, к.т.н., Націнальний університет харчових технологій
Verified email at nuft.edu.ua
TitleCited byYear
Інформатика та інформаційні технології: підручник
АМ Гуржій, НІ Поворознюк, ВВ Самсонов
Харків: ООО “Компанія СМІТ, 2003
332003
Засоби навчання загальноосвітніх навчальних закладів (теоретико-методологічні основи): Навчальний посібник
АМ Гуржій, ІВ Орлова, МІ Шут, ВВ Самсонов
К.: НМЦ засобів навчання, 2001
232001
Інформатика та інформаційні технології
АМ Гуржій, НІ Поворознюк, ВВ Самсонов
172007
Нариси з теорії ідентифікації
ВВ Самсонов, ВВ Самсонов, АМ Сільвестров, АН Сильвестров
122012
Дистанционное обучение. Технологические платформы
АН Гуржий, СА Довгий, ОВ Копейка, СП Поленок, ВВ Самсонов
АН Гуржий, СА Довгий, ОВ Копейка, СП Поленюк, ВВ Самсонов, АЕ Стрижак–К, 2004
122004
Методи та засоби Інтернет-технологій
ВВ Самсонов, АЛ Єрохін
Харків: Компанія СМІТ, 2008
112008
Навчальне обладнання предметних кабінетів середньої загальноосвітньої школи
АМ Гуржій, ВП Коцур, ВП Волинський, ВВ Самсонов
АМ Гуржій, ВП Коцур, ВП Волинський, ВВ Самсонов, 2003
102003
Дидактичні основи створення навчального обладнання: Навчальний посібник
АМ Гуржій, ВП Волинський, ВВ Самсонов
К.: ІЗМН, 1999
91999
Моделювання процесу самостійного навчання з електронним тренажером
ВВ Самсонов, ВВ Самсонов, АМ Сільвестров, АН Сильвестров, ...
82008
Эксперимент по реализации ЭС КОНСУЛЬТАНТ-2 методом трансляции баз знаний из глубинного представления в поверхности
ВВ Самсонов
Технология разработки экспертных систем.-Кишенев, 116-120, 1987
71987
Проблема та практика створення системи електронних навчально-методичних ресурсів навчальної дисципліни
ВВ Самсонов, ВВ Самсонов
НУХТ, 2009
62009
Концепція інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів, комп’ютеризації сільських шкіл
ВО Огнев’юк, ВЮ Биков, ЮО Дорошенко, МІ Жалдак, ЮО Жук, ...
Комп’ютер у школі та сім’ї, 3-10, 2001
62001
Система педагогічних вимог до засобів навчання: навч. посіб
АМ Гуржій, ІВ Орлова, МІ Шут, ВВ Самсонов
К.: НМЦ засобів навчання, 1999
61999
Дистанционное обученик
АН Гуржый, СА Довгий, ОВ Копейка, СП Поленок, ВВ Самсонов, ...
Технологические платформы:-К, 2004
52004
Медицинская экспертная система Консультант-2. Представление знаний. Препринт
АС Клещев, ВВ Самсонов, МЮ Черняховская
Владивосток: ИАПУ ДВО АН СССР, 1987
51987
Імпульсна та цифрова техніка
АМ Гуржій, ВВ Самсонов, НІ Поворознюк
42005
Концепцiя Програми iнформатизацiї загальноосвiтнiх навчальних закладiв, комп’ютеризацiї сiльських шкiл (проект)
ВО Огнев, ВЮ Биков, МI Жалдак, ЮО Дорошенко, ЮО Жук, ...
Комп’ютер у школi та сiм’ї., 3, 2000
42000
Використання системи масіт для оперативного контролю температурного поля працюючого генератора
OO Maзуренко, ВВ Самсонов, ВП Шуліка, ЛЙ Воробйов
Наукові праці Національного університету харчових технологій, 8-16, 2013
32013
Двухуровневый алгоритм задачи оптимизации производственной программы предприятия
ВВ Самсонов
32011
Деякі процедури системної оптимізації формування виробничої програми підприємства
ВВ Самсонов, ВВ Самсонов
НУХТ, 2010
32010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20