Валерий Самсонов
Валерий Самсонов
професор, к.т.н., Націнальний університет харчових технологій
Підтверджена електронна адреса в nuft.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Інформатика та інформаційні технології
АМ Гуржій, НІ Поворознюк, ВВ Самсонов
492007
Засоби навчання загальноосвітніх навчальних закладів (теоретико-методологічні основи): Навчальний посібник
АМ Гуржій, ІВ Орлова, МІ Шут, ВВ Самсонов
К.: НМЦ засобів навчання, 2001
222001
Концепція інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів, комп’ютеризації сільських шкіл
ВО Огнев’юк, ВЮ Биков, ЮО Дорошенко, МІ Жалдак, ЮО Жук, ...
Комп’ютер у школі та сім’ї, 3-10, 2001
132001
Эксперимент по реализации ЭС КОНСУЛЬТАНТ-2 методом трансляции баз знаний из глубинного представления в поверхности
ВВ Самсонов
Технология разработки экспертных систем.-Кишенев, 116-120, 1987
131987
Нариси з теорії ідентифікації
ВВ Самсонов, АМ Сільвестров
112012
Дидактичні основи створення навчального обладнання: Навчальний посібник
АМ Гуржій, ВП Волинський, ВВ Самсонов
ВП Волинський., ВВ Самсонов–К, 1999
111999
Дистанционное обучение. Технологические платформы
АН Гуржий, СА Довгий, ОВ Копейка, СП Поленок, ВВ Самсонов
К.: Издво" АйМастиКом, 2004
102004
Навчальне обладнання предметних кабінетів середньої загальноосвітньої школи
АМ Гуржій, ВП Коцур, ВП Волинський, ВВ Самсонов
АМ Гуржій, ВП Коцур, ВП Волинський, ВВ Самсонов, 2003
102003
Моделювання процесу самостійного навчання з електронним тренажером
ВВ Самсонов, НІ Поворознюк, АМ Сільвестров
ББК 74 І-74 Друкується за ухвалою вченої ради Херсонського державного …, 2008
72008
Системний підхід до розробки моделі керування процесом навчання
ВВ Самсонов, АМ Сільвестров, ОВ Скринник
Наукові праці Національного університету харчових технологій К.: НУХТ.-2010 …, 2010
62010
Методи та засоби Інтернет-технологій: навч. посібник
ВВ Самсонов
Х.: Компанія СМІТ, 2008
62008
Система педагогічних вимог до засобів навчання: навч. посіб
АМ Гуржій, ІВ Орлова, МІ Шут, ВВ Самсонов
К.: НМЦ засобів навчання, 1999
61999
Алгоритм адаптивного навчання в системі електронних навчальнометодичних ресурсів дисципліни
ВВ Самсонов, АМ Сільвестров, МП Костіков, АН Сильвестров, ...
Тези доповідей Міжнар. наук.-практ. конф.«Інформаційні технології в освіті …, 2012
52012
Імпульсна та цифрова техніка
АМ Гуржій, ВВ Самсонов, НІ Поворознюк
52005
Контроль та керування корпоративними комп’ютерними мережами: інструментальні засоби та технології: Навч. пос
АМ Гуржій, СФ Корак, ВВ Самсонов, ОЯ Склярів
Харків:” Компанія СМІТ, 2004
52004
Дистанционное обучение
АН Гуржий, СА Довгий, ОВ Копейка, СП Поленок, ВВ Самсонов, ...
Технологические платформы/АН Гуржий, ОВ Копейка, СА Довгий, 2004
52004
Медицинская экспертная система Консультант-2. Представление знаний. Препринт
АС Клещев, ВВ Самсонов, МЮ Черняховская
Владивосток: ИАПУ ДВО АН СССР, 1987
51987
Концепцiя Програми iнформатизацiї загальноосвiтнiх навчальних закладiв, комп’ютеризацiї сiльських шкiл (проект)
ВО Огнев, ВЮ Биков, МI Жалдак, ЮО Дорошенко, ЮО Жук, ...
Комп’ютер у школi та сiм’ї., 3, 2000
42000
Використання системи масіт для оперативного контролю температурного поля працюючого генератора
OO Maзуренко, ВВ Самсонов, ВП Шуліка, ЛЙ Воробйов
Наукові праці Національного університету харчових технологій, 8-16, 2013
32013
Методи та засоби Інтернет-технологій
ВВ Самсонов, АЛ Єрохін
Ужгород: Компанія СМІТ, 2008
32008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20