Володимир Стибель | Volodymyr Stybel
Володимир Стибель | Volodymyr Stybel
Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv
Подтвержден адрес электронной почты в домене lvet.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Prooxidant-antioxidant balance in the organism of bulls (young cattle) after using cadmium load
B Gutyj, V Stybel, L Darmohray, Y Lavryshyn, I Turko, Y Hachak, ...
Ukrainian Journal of Ecology 7 (4), 589-596, 2017
242017
Асоціативні інвазії у свиней (епізоотологія, розробка, фармако-токсикологічне та терапевтичне обгрунтування щодо застосування бровермектин-грануляту)
ВВ Стибель
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора ветеринарних наук, 2007
172007
Моніторинг епізоотичної ситуації щодо кишкових інвазій курей птахівничих господарств Івано-Франківської області
МВ Глечик, ВВ Стибель
Ветеринарна медицина, 411, 2010
162010
Гельмінтози свиней
ВВ Стибель
Львів: Сполом, 2004
152004
Effect of experimental fascioliasis on the protein synthesis function of cow liver
O Kulyaba, V Stybel, B Gutyj, I Turko, R Peleno, Y Turko, P Golovach, ...
Ukrainian Journal of Ecology 9 (4), 612-615, 2019
142019
Аналіз гельмінтологічної ситуації серед свиней у господарствах Львівської області
ВВ Стибель
Науковий вісник ЛНАВМ ім. СЗ Гжицького 6 (2), 197-198, 2004
132004
Терапевтична та економічна оцінка бровермектину–гранулята при інвазійних хворобах свиней
ВВ Стибель, АВ Березовський
Ветеринарна медицина України, 18-20, 2005
112005
Изменения в наследственном аппарате свиней при аскаридозной инвазии
ВВ Стибель
Совр. пробл. общей, мед. и ветерин. паразитологии (Тр. IV Международ. науч …, 2004
112004
Особливості епізоотології кишкових нематодозів свиней у Західному регіоні України
ВВ Стибель
Вісник СНАУ. Серія “Вет. мед.”–Вип 7, 12, 2004
92004
Influence of Amprolinsile and Brovitacoccid on the protein synthesizing function of the liver and enzyme activity in Turkey blood serum during Eimeria invasion
B Gutyj, V Stybel, I Hariv, I Maksymovych, K Buczek, M Staniec, A Milczak, ...
Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences 10 (2 …, 2019
82019
The influence of clozaverm A and catozal on antioxidant status of cows organism for the experimental fasciolosis, sensitized atypical mycobacteria
OV Kuljaba, VV Stybel, BV Gutyj
Scientific Messenger LNUVMBT named after SZ Gzhytskyj 18 (2), 66, 2016
82016
Ефективність застосування бровермектин-гранулятутм за лернеозної інвазії коропа та його вплив на гематологічні показники риб
ЮВ Лобойко, АВ Березовський, ВВ Стибель
Ветеринарна медицина, 366-367, 2011
82011
Оцінка мутагенної дії Ascaris suum в тесті Еймса
ВВ Стибель
Проблеми екології ветеринарної медицини Житомирщини: Наукові статті …, 2005
72005
A modern look at the problem of toxocarosis in dogs
W Said, VV Stybel, BV Gutyj, OB Prijma
Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies …, 2018
62018
Мутагенна дія метаболітів нематод на геном хазяїна
ВВ Стибель
Науковий вісник національного аграрного університету.–Київ, 197-201, 2006
62006
Мікстінвазії свиней на промисловому комплексі
ВВ Стибель
Наук. вісник ЛНА ім. СЗ Гжицького 6 (3), 123-128, 2004
62004
Ветеринарна санітарія і гігієна в рибництві
КВ Секретарюк
КВ Секретарюк, ММ Данко, ВВ Стибель—М.: Универсум Паблишинг, 2002
62002
Експериментальний аскаридоз: цитогенетичні, імунологічні та біохімічні зміни у поросят і показники мутагенності Ascaris suum та авермектинів
ВВ Стибель
-Біла Церква, 1996.-21с, 0
6
Species-specific morphological characteristics of adult and embryonic Capillariа obsignata roundworms (Nematoda, Capillariidae)
VA Yevstafyeva, VV Stybel, TA Sharavara, VV Melnychuk, IО Yasnolob, ...
Biosystems Diversity 25 (4), 2017
52017
З’ясування ефективністікомплексного застосування Бровермектин–гранулятутм” та муномодулятора Авесстимтм” за лернеозної інвазії коропа та їх впливун а організм риб
ЮВ Лобойко, АВ Березовський, ВВ Стибель, ВВ Парченко
Ветеринарна біотехнологія, 338-344, 2013
52013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20