Володимир Стибель | Volodymyr Stybel
Володимир Стибель | Volodymyr Stybel
Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv
Подтвержден адрес электронной почты в домене lvet.edu.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Prooxidant-antioxidant balance in the organism of bulls (young cattle) after using cadmium load
B Gutyj, V Stybel, L Darmohray, Y Lavryshyn, I Turko, Y Hachak, ...
Ukrainian Journal of Ecology 7 (4), 589-596, 2017
152017
Моніторинг епізоотичної ситуації щодо кишкових інвазій курей птахівничих господарств Івано-Франківської області
МВ Глечик, ВВ Стибель
Ветеринарна медицина, 411, 2010
152010
Асоціативні інвазії у свиней (епізоотологія, розробка, фармако-токсикологічне та терапевтичне обгрунтування щодо застосування бровермектин-грануляту)
ВВ Стибель
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора ветеринарних наук, 2007
142007
Терапевтична та економічна оцінка бровермектину–гранулята при інвазійних хворобах свиней
ВВ Стибель, АВ Березовський
Ветеринарна медицина України, 18-20, 2005
112005
Аналіз гельмінтологічної ситуації серед свиней у господарствах Львівської області
ВВ Стибель
Науковий вісник ЛНАВМ ім. СЗ Гжицького 6 (2), 197-198, 2004
112004
Гельмінтози свиней:[навч. посіб.]
ВВ Стибель
Стибельник ВВ–Львів: Сполом, 2004
102004
Изменения в наследственном аппарате свиней при аскаридозной инвазии
ВВ Стибель
Совр. пробл. общей, мед. и ветерин. паразитологии (Тр. IV Международ. науч …, 2004
92004
Ефективність застосування бровермектин-гранулятутм за лернеозної інвазії коропа та його вплив на гематологічні показники риб
ЮВ Лобойко, АВ Березовський, ВВ Стибель
Ветеринарна медицина, 366-367, 2011
82011
Особливості епізоотології кишкових нематодозів свиней у Західному регіоні України
ВВ Стибель
Вісник СНАУ. Серія “Вет. мед.”–Вип 7, 12, 2004
82004
The influence of clozaverm A and catozal on antioxidant status of cows organism for the experimental fasciolosis, sensitized atypical mycobacteria
OV Kuljaba, VV Stybel, BV Gutyj
Scientific Messenger LNUVMBT named after SZ Gzhytskyj 18 (2), 66, 2016
72016
Ветеринарна санітарія і гігієна в рибництві
КВ Секретарюк
Секретарюк КВ, Данко ММ, Стибель ВВ—М.: Универсум Паблишинг, 2002
62002
Експериментальний аскаридоз: цитогенетичні, імунологічні та біохімічні зміни у поросят і показники мутагенності Ascaris suum та авермектинів
ВВ Стибель
-Біла Церква, 1996.-21с, 0
6
З’ясування ефективністікомплексного застосування Бровермектин–гранулятутм” та муномодулятора Авесстимтм” за лернеозної інвазії коропа та їх впливун а організм риб
ЮВ Лобойко, АВ Березовський, ВВ Стибель, ВВ Парченко
Ветеринарна біотехнологія, 338-344, 2013
52013
Асоцiативнi iнвазiї свиней (епiзоотологiя, розробка, фармако-токсикологiчне та терапевтичне обгрунтування щодо застосування бровермектин-грануляту)
ВВ Стибель
52007
Вплив інвазії Oesophagostomum dentatum на геном білих нелінійних щурів
ВВ Стибель
Науковий вісник Львівської національної академії ветеринарної медицини імені …, 2005
52005
Оцінка мутагенної дії Ascaris suum в тесті Еймса
ВВ Стибель
Проблеми екології ветеринарної медицини Житомирщини: Наукові статті …, 2005
52005
Мікстінвазії свиней на промисловому комплексі
ВВ Стибель
Наук. вісник ЛНА ім. СЗ Гжицького 6 (3), 123-128, 2004
52004
Ветеринарна санітарія в рибництві
КВ Секретарюк, ММ Данко, ВВ Стибель
М.: Універсум Паблишинг, 2002
52002
Вплив трихурозної інвазії на частоту виявлення мікроядер в еритроцитах білих нелінійних щурів у мікроядерному тесті
ВВ Стибель
Ветеринарна медицина.–2005.–Вип 85, 1050-1054, 0
5
ПОШКОДЖЕННЯ ДНК КЛІТИН КІСТКОВОГО МОЗКУ ЗА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО АСКАРОЗУ
ВВ Стибель, КВ Секретарюк, ММ Данко, ОА Сварчевський
ЛЬВІВС НОГО МЕДИ ОГІЙ імені СЗ ҐЖИЦЬКОГО, 246, 2008
42008
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20