Володимир Стибель | Volodymyr Stybel
Володимир Стибель | Volodymyr Stybel
Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv
Подтвержден адрес электронной почты в домене lvet.edu.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Prooxidant-antioxidant balance in the organism of bulls (young cattle) after using cadmium load
B Gutyj, V Stybel, L Darmohray, Y Lavryshyn, I Turko, Y Hachak, ...
Ukrainian Journal of Ecology 7 (4), 589-596, 2017
142017
Моніторинг епізоотичної ситуації щодо кишкових інвазій курей птахівничих господарств Івано-Франківської області
МВ Глечик, ВВ Стибель
Ветеринарна медицина, 411, 2010
142010
Асоціативні інвазії у свиней (епізоотологія, розробка, фармако-токсикологічне та терапевтичне обгрунтування щодо застосування бровермектин-грануляту)
ВВ Стибель
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора ветеринарних наук, 2007
142007
Терапевтична та економічна оцінка бровермектину–гранулята при інвазійних хворобах свиней
ВВ Стибель, АВ Березовський
Ветеринарна медицина України, 18-20, 2005
112005
Аналіз гельмінтологічної ситуації серед свиней у господарствах Львівської області
ВВ Стибель
Науковий вісник ЛНАВМ ім. СЗ Гжицького 6 (2), 197-198, 2004
112004
Гельмінтози свиней
ВВ Стибель
Львів:«СПОЛОМ, 2004
102004
Изменения в наследственном аппарате свиней при аскаридозной инвазии
ВВ Стибель
Совр. пробл. общей, мед. и ветерин. паразитологии (Тр. IV Международ. науч …, 2004
92004
Ефективність застосування бровермектин-гранулятутм за лернеозної інвазії коропа та його вплив на гематологічні показники риб
ЮВ Лобойко, АВ Березовський, ВВ Стибель
Ветеринарна медицина, 366-367, 2011
82011
Особливості епізоотології кишкових нематодозів свиней у Західному регіоні України
ВВ Стибель
Вісник СНАУ. Серія “Вет. мед.”–Вип 7, 12, 2004
82004
The influence of clozaverm A and catozal on antioxidant status of cows organism for the experimental fasciolosis, sensitized atypical mycobacteria
OV Kuljaba, VV Stybel, BV Gutyj
Scientific Messenger LNUVMBT named after SZ Gzhytskyj 18 (2), 66, 2016
72016
Ветеринарна санітарія і гігієна в рибництві
КВ Секретарюк
Секретарюк КВ, Данко ММ, Стибель ВВ—М.: Универсум Паблишинг, 2002
62002
З’ясування ефективністікомплексного застосування Бровермектин–гранулятутм” та муномодулятора Авесстимтм” за лернеозної інвазії коропа та їх впливун а організм риб
ЮВ Лобойко, АВ Березовський, ВВ Стибель, ВВ Парченко
Ветеринарна біотехнологія, 338-344, 2013
52013
Асоцiативнi iнвазiї свиней (епiзоотологiя, розробка, фармако-токсикологiчне та терапевтичне обгрунтування щодо застосування бровермектин-грануляту)
ВВ Стибель
52007
Оцінка мутагенної дії Ascaris suum в тесті Еймса
ВВ Стибель
Проблеми екології ветеринарної медицини Житомирщини: Наукові статті …, 2005
52005
Мікстінвазії свиней на промисловому комплексі
ВВ Стибель
Наук. вісник ЛНА ім. СЗ Гжицького 6 (3), 123-128, 2004
52004
Експериментальний аскаридоз: цитогенетичні, імунологічні та біохімічні зміни у поросят і показники мутагенності Ascaris suum та авермектинів
ВВ Стибель
-Біла Церква, 1996.-21с, 0
5
Зміни в еритроцитах периферичної крові білих нелінійних щурів у разі застосування мікроядерного тесту за аскарозу
ВВ Стибель
Вісник Дніпропетровського ДАУ.–Дніпропетровськ, 92-95, 2005
42005
Species-specific morphological characteristics of adult and embryonic Capillariа obsignata roundworms (Nematoda, Capillariidae)
VA Yevstafyeva, VV Stybel, TA Sharavara, VV Melnychuk, IО Yasnolob, ...
Biosystems Diversity 25 (4), 2017
32017
Монiторинг епiзоотичної ситуацiї щодо кишкових iнвазiй курей птахiвничих господарств Iвано-Франкiвської областi
МВ Глечик, ВВ Стибель
32010
ПОШКОДЖЕННЯ ДНК КЛІТИН КІСТКОВОГО МОЗКУ ЗА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО АСКАРОЗУ
ВВ Стибель, КВ Секретарюк, ММ Данко, ОА Сварчевський
ЛЬВІВС НОГО МЕДИ ОГІЙ імені СЗ ҐЖИЦЬКОГО, 246, 2008
32008
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20