Шинкоренко  Тетяна Петрівна
Title
Cited by
Cited by
Year
Структурні зміни в економіці України: порівняння із загальносвітовими тенденціями
ТП Шинкоренко
Економіка і прогнозування, 2006
442006
Конкурентоспроможність економіки України: стан і перспективи підвищення
ІВ Крючкова
Основа, 2007
382007
Макроекономічні шоки: теоретичні та емпіричні аспекти
Т Шинкоренко
Економіка і прогнозування, 44-60, 2010
152010
шокові впливи та шлях до стабільного розвитку/[ОГ Білоцерківець, ТВ Бурлай, НЮ Гончар та ін.]; за ред. д-ра екон. наук ІВ Крючкової; НАН України; Ін-т екон. та прогнозув
Е України
ІВ Крючкової, 2010
7*2010
Тенденції зміни частки заробітної плати в структурі ВВП та валового випуску України: порівняльний аналіз/ТП Шинкаренко, ЛІ Кузнєцова
ТП Шинкоренко
Економіка та прогнозування, 20-44, 2008
62008
Структурные изменения в экономике Украины: сравнение с общемировыми тенденциями
ТП Шинкоренко
Экономика и прогнозирование, 77-92, 2006
62006
Макроекономічна ситуація в Україні
ІВ Крючкова, ТП Шинкаренко, ЛІ Кузнєцова, ІВ Богдан
Економіка і прогнозування, 66, 2004
62004
Структурна гармонізація економіки як чинник економічного зростання/Інститут економіки та прогнозування НАН України/ІВ Крючкова (ред.)
ОГ Білоцерківець, ТВ Бурлай, НЮ Гончар, НІ Горшкова
К.: Експрес, 2007
5*2007
Ринкові трансформації постсоціалістичної економіки і макроструктурні зрушення в Україні
ТП Шинкоренко
Нац. безпека і оборона, 19-23, 2003
22003
ДИСБАЛАНСИ СУКУПНОГО ПОПИТУ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ
ТП Шинкоренко, ТМ Макушенко
12014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–10