Підписатись
Олександр Анатолійович Литвиненко
Олександр Анатолійович Литвиненко
професор кафедри Машинобудування, стандартизації та сертифікації обладнання Національного
Підтверджена електронна адреса в nuft.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Надійність і довговічність устаткування харчових і переробних виробництв: Підручник
ЮГ Сухенко, ОА Литвиненко, ВЮ Сухенко
Харків: НУХТ, 2010
562010
Надiйнiсть i довговiчнiсть устаткування харчових i переробних виробництв
ЮГ Сухенко, ОА Литвиненко, ВЮ Сухенко
Киiв.-НУХТ.–2010.–547с, 2010
202010
Гипотензивный эффект факоэмульсификации катаракты у больных с некомпенсированной первичной открытоугольной глаукомой
ОГ Расин, АВ Савченко, ОА Литвиненко, ЕП Живоглазова
Таврический медико-биологический вестник, 2012
192012
Кавітаційні пристрої в харчовій, переробній та фармацевтичній промисловості
ОА Литвиненко, ОІ Некоз, ПМ Немирович, З Кіндрат
К.: РВЦ УДХТ, 1999
141999
Заметки о свадебных обрядах в северных районах Ростовской области
О Литвиненко
Памяти Листопадова. Сборник статей. Ростов-на-Дону, 1997
131997
Воспроизводство лесных ресурсов: эколого-экономические проблемы
ЯВ Коваль, ЕВ Мишенин, АМ Царенко, ОА Литвиненко, ИЯ Антоненко
К.: Изд-во СОПС Украины НАН Украины.–2002.–314 с, 2002
102002
Використання гідродинамічної кавітації у виробництві дизельного біопалива
ЮГ Сухенко, ОА Литвиненко, ВЮ Сухенко, ММ Муштрук, ЮІ Бойко
82012
Кавітаційна технологія очищення стічних вод від токсичних речовин
ОІ Некоз, ОА Литвиненко, РВ Логвінський
72012
Технологічні основи машинобудування: Конспект лекцій для студ. за напрямами підготовки 6.050502 «Інженерна механіка», 6.050503 «Машинобудування» денної та заочної форм навч
ЄВ Штефан, ОА Литвиненко
К.: НУХТ, 2013
52013
Медикаментозное снижение внутриглазного давления у пациентов после витрэктомии с тампонадой силиконовым маслом по поводу регматогенной отслойки сетчатки
ОГ Расин, АВ Савченко, ОА Литвиненко, ЕП Живоглазова
Таврический медико-биологический вестник, 2012
52012
Мовні особливості почаївського стародруку “Книжиця для господарства” 1788 р.(Фонетика. Морфологія)
ОО Литвиненко
ХНУ ім. ВН Каразіна, 2003
52003
CAD-CAM технології проєктування та виготовлення деталей на верстатах з ЧПК
ОА Литвиненко, ЮІ Бойко, ВА Яновський
Державний університет" Житомирська політехніка", 2020
32020
Клинические результаты витрэктомии с фиксацией интраокулярной линзы Akreos AO60 к склере при афакии и отсутствии связочного аппарата хрусталика
НВ Иванова, ОГ Расин, АВ Савченко, ОА Литвиненко
Современные технологии в офтальмологии, 165-169, 2018
32018
Перспективні матеріали для фільтраційних мембран харчової промисловості
БС Пащенко, ОА Литвиненко, ЄВ Штефан
Київ: НУХТ, 2016
32016
Інтенсифікація технологічних процесів у гідродинамічних кавітаційних апаратах
ОІ Некоз, ОА Литвиненко
32009
Профилактика поздней дислокации интраокулярной линзы в капсуле хрусталика как этап антиглаукомных вмешательств
НВ Иванова, АВ Савченко, ОА Литвиненко
Современные технологии в офтальмологии, 149-152, 2020
22020
Предоставление услуг в электронной форме муниципальными архивами Ростовской области
ВЕ Захаров, ОА Литвиненко
Отечественные архивы, 17-23, 2019
22019
Зносостійкість кераміки для фільтраційних мембран
ОА Литвиненко, БС Пащенко
22018
Особливості зношування конструкційних матеріалів у харчових середовищах
ОА Литвиненко, ЄВ Штефан, БС Пащенко
22017
Моделювання навчального процесу вивчення економіко-математичних дисциплін з використанням комп’ютерних технологій
ОА Шовкопляс, ОО Базиль, ОА Літвіненко
Суми: СумДУ, 2015
22015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20