Follow
Ярослав Михайлович Осадца
Ярослав Михайлович Осадца
Other namesYaroslav Osadtsa
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Verified email at tntu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Автоматизована вимірювальна установка для дослідження електричних характеристик фотоелектричних модулів
ВП Коваль, Б Оробчук, Я Осадца, Л Костик
Вісник Хмельницького національного університету, 168-173, 2022
92022
Дослідження світлодіодних джерел світла у випадку імпульсного живлення
ВА Андрійчук, МС Наконечний, ЯМ Осадца, ЯО Філюк
Технічна електродинаміка, 68-72, 2021
42021
Применение фотокамер с матричными оптическими преобразователями в фотометрии
ВА Андрийчук, ЯМ Осадца
Оптический журнал 79 (2), 40-44, 2012
32012
Вимірювання світлотехнічних характеристик світних об’єктів за допомогою фотокамер з матричними оптичними перетворювачами
ВА Андрійчук, ЯМ Осадца
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2010
32010
Апроксимація залежностей коефіцієнта використання світлового потоку
РО Козар, ІО Присяжнюк, ОМ Рудницька, ТМ Козак, ЯМ Осадца
Матеріали ⅩⅠ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та …, 2022
22022
Матричні перетворювачі світла з цифровим представленням сигналу
ЯМ Осадца, РЙ Ріпецький
Lighting Engineering & Power Engineering, 4-8, 2009
22009
Розробка заходів із підвищення енергоефективності архітектурного освітлення культових споруд
ЯМ Осадца, АТ Герин
Збірник тез доповідей Ⅷ Міжнародної науково-технічної конференціїї молодих …, 2019
12019
Дослідження світлових характеристик напівпровідникових джерел світла в імпульсному режимі
ВА Андрійчук, ЯМ Осадца, ММ Липовецький
Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції …, 2015
12015
Математична модель фотоцифрової реєструючої системи спектрографа ИСП-51
ВА Андрійчук, Л Костик, Я Осадца
Матеріали ⅩⅧ наукової конференції Тернопільського національного технічного …, 2014
12014
Особливості світлотехнічного розрахунку систем освітлення паркових алей
ІІ Станчев, ІВ Ковалишин, РБ Кріль, ЯМ Осадца
Матеріали ⅩⅡ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та …, 2023
2023
Аналіз програмного забезпечення для спеціалізованого світлотехнічного розрахунку систем освітлення
ІМ Дулик, ОО Іваніга, ОЯ Чайковський, ЯМ Осадца
Матеріали ⅩⅡ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та …, 2023
2023
Методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни “Технологія електротехнічного виробництва”(для студентів спеціальності 141–Електроенергетика, електротехніка та …
ЯМ Осадца, ЛМ Костик
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2023
2023
Конспект лекцій з дисципліни “Технологія електротехнічного виробництва”(для студентів спеціальності 141–Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка).
ЯМ Осадца, ВА Андрійчук, ЛМ Костик
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2023
2023
Математична модель рухомого опромінювального пристрою
ВА Андрійчук, МІ Котик, ЛМ Костик, МС Наконечний, ЯМ Осадца, ...
Матеріали міжнародної науково-технічної конференції „Математичні методи та …, 2022
2022
Енергоощадна інтелектуальна система керування механічною системою
БЯ Оробчук, І Сисак, ЯМ Осадца, ВП Коваль, С Бабюк
Матеріали міжнародної науково-технічної конференції „Математичні методи та …, 2022
2022
Використання ефективних засобів освітлення промислових приміщень
ВВ Гайдамака, ВС Душа, ДІ Черчик, ЯМ Осадца
Збірник тез доповідей Ⅹ Міжнародної науково-практичної конференції молодих …, 2021
2021
Ways to reduce the influence of high frequency currents on the human body under induction surfacing
P Cheslav, O Ihor, S Viktor, L Oleg, H Oleg, O Yaroslav
Scientific Journal of TNTU, 15–23, 2021
2021
Світлотехнічний розрахунок системи аварійного освітлення
ПО Перетятко, ЄВ Михалець, РВ Маїло, ЯМ Осадца
Збірник тез доповідей ІX Міжнародної науково-технічної конференції молодих …, 2020
2020
Виклики дистанційного навчання для студентів іноземців
КМ Козак, ЯМ Осадца, Р Коцюрко
Ⅴ Міжнародна науково-методична конференція актуальні питання організації …, 2020
2020
Енергоефективне освітлення приміщень і обєктів громадського та комунального призначення
БЮ Олексійчук, АЛ Соловко, ЯМ Осадца
Збірник тез доповідей Ⅷ Міжнародної науково-технічної конференціїї молодих …, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20