Гамаюнова Валентина Василівна | Gamayunova Valentina
Гамаюнова Валентина Василівна | Gamayunova Valentina
Миколаївський національний аграрний університет |Mykolayiv National Agrarian University
Підтверджена електронна адреса в mnau.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Мікроорганізми і альтернативне землеробство
ВП Патика, ІА Тихонович, ІД Філіп’єв, ВВ Гамаюнова, ІІ Андрусенко
К.: Урожай, 1993
901993
Научные основы и рекомендации по эффективному применению органических удобрений
ГЕ Мерзлая, НИ Веледарская, СФ Полунин, ВА Гаврилова, ...
Типография ВАСХНИЛ, 1991
731991
Определение доз удобрений под сельскохозяйственные культуры в условиях орошения
ВВ Гамаюнова, ИД Филипьев
Вісник аграрної науки, 15-19, 1997
551997
Сучасний стан, проблеми та перспективи застосування добрив у зрошуваному землеробстві південної зони України
ВВ Гамаюнова, ІД Філіп’єв, ОВ Сидякіна
Вісник Харківського НАУ ім. ВВ Докучаєва. Серія “Ґрунтознавство, агрохімія …, 2004
162004
Влияние систематического применения азотных удобрений на урожай и качество культур в условиях орошения на юге Украины
ВВ Гамаюнова
Агрохимия, 47-50, 1997
111997
Вплив мінеральних добрив на деякі біометричні показники та урожай сорізу при вирощуванні його в умовах зрошення півдня України/Гамаюнова ВВ, Каращук ГВ
ВВ Гамаюнова
Таврійський науковий вісник: Зб. наук. пр.—2001.—Вип 18, 39-43, 2001
82001
Зміна родючості ґрунтів Південного Степу України під впливом добрив та підходи до їх ефективного застосування у сучасному землеробстві
ВВ Гамаюнова
Охорона ґрунтів–основа сталого розвитку України: Спеціальний випуск до ІХ з …, 2014
62014
Бюджетування як елемент управління підприємством
АМ Кінг, Е Майєр, Б Райан, ОО Терещенко, ТВ Сизової, ВВ Гамаюнова, ...
Економічний аналіз, 138, 2008
62008
Фосфатмобілізуючі бактерії та їх вплив на продуктивність рослин
ЛА Чайковская, ВВ Гамаюнова
Біологічні науки і проблеми рослинництва, 220-225, 2003
62003
Эффективность совместного применения соломы и минеральных удобрений на урожай и качество сельскохозяйственных культур в условиях орошения юга УССР: Автореферат канд. дис
ВВ Гамаюнова
К, 1983
61983
Сучасні підходи до ведення землеробської галузі на засадах біологізації та ресурсозбереження
ВВ Гамаюнова, ВВ Гамаюнова, ОА Коваленко, ОА Коваленко, ...
52018
Изменение водопотребления яровых зерновых культур под влиянием фона питания и биопрепарата Эскорт-био
ВВ Гамаюнова, ВФ Дворецкий, ЕВ Сидякина
Аэкономика: экономика и сельское хозяйство, 2017
52017
Влияние запахивания и сжигания соломы на плодородие почвы и урожай культур
ВВ Гамаюнова
Орошаемое земледелие, 11, 1986
51986
Реакція сортів пшениці озимої на фактори та умови вирощування в зоні Степу України
ВВ Гамаюнова, АО Литовченко
Вісник ХНАУ. Серія: Рослинництво, селекція і насінництво, плодоовочівництво …, 2017
42017
Складові структури та врожайність насіння рижію ярого на півдні Степу України
ВВ Гамаюнова, ІС Москва
Вісник Житомирського національного агроекологічного університету, 29-34, 2017
42017
Продуктивность озимых зерновых культур под влиянием технологии их возделывания в условиях южной Степи Украины
ВВ Гамаюнова, АА Литовченко, НН Музыка
Вестник Прикаспия, 13-17, 2016
42016
Значення попередника у формуванні зернової продуктивності озимих культур в умовах Степу України
ВВ Гамаюнова, АО Литовченко, НМ Музика
Вісник Житомирського національного агроекологічного університету, 80-87, 2016
42016
Формування продуктивності пшениці озимої залежно від умов вирощування в Південному Степу України
ВВ Гамаюнова, ІВ Смірнова, ВВ Гамаюнова, ИВ Смирнова
42015
Влияние орошения и режима питания на водопотребление и урожайность лука репчатого
ВВ Гамаюнова, ЮВ Задорожний
Научный журнал Российского НИИ проблем мелиорации, 2015
42015
Современные подходы к увеличению эффективности удобрений под сельскохозяйственные культуры в земледелии Южной Степи Украины
ВВ Гамаюнова, ОШ Искакова, НН Музыка, ВФ Дворецкий, ИС Москва
Пути повышения эффективности орошаемого земледелия, 75-80, 2015
42015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20