Гамаюнова Валентина Василівна | Gamayunova Valentina
Гамаюнова Валентина Василівна | Gamayunova Valentina
Миколаївський національний аграрний університет |Mykolayiv National Agrarian University
Підтверджена електронна адреса в mnau.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Мікроорганізми і альтернативне землеробство
ВП Патика, ІА Тихонович, ІД Філіп’єв, ВВ Гамаюнова, ІІ Андрусенко
К.: Урожай, 1993
1031993
Научные основы и рекомендации по эффективному применению органических удобрений
ГЕ Мерзлая, НИ Веледарская, СФ Полунин, ВА Гаврилова, ...
Типография ВАСХНИЛ, 1991
831991
Определение доз удобрений под сельскохозяйственные культуры в условиях орошения
ВВ Гамаюнова, ИД Филипьев
Вісник аграрної науки, 15-19, 1997
601997
Сучасний стан, проблеми та перспективи застосування добрив у зрошуваному землеробстві південної зони України
ВВ Гамаюнова, ІД Філіп’єв, ОВ Сидякіна
Вісник Харківського НАУ ім. ВВ Докучаєва. Серія “Ґрунтознавство, агрохімія …, 2004
152004
Влияние систематического применения азотных удобрений на урожай и качество культур в условиях орошения на юге Украины
ВВ Гамаюнова
Агрохимия, 47-50, 1997
121997
Сучасні підходи до ведення землеробської галузі на засадах біологізації та ресурсозбереження
ВВ Гамаюнова, ВВ Гамаюнова, ОА Коваленко, ОА Коваленко, ...
112018
Зміна родючості ґрунтів південного Степу України під впливом добрив та підходи до їх ефективного застосування у сучасному землеробстві: спец. вип. до IX зїзду Українського …
ВВ Гамаюнова
Охорона ґрунтів-основа сталого розвитку України». Харків, 38-47, 2014
102014
Вплив мінеральних добрив на деякі біометричні показники та урожай соризу при вирощуванні його в умовах зрошення півдня України
ВВ Гамаюнова, ГВ Каращук
Таврійський науковий вісник: Зб. наук. пр.—2001.—Вип 18, 39-43, 2001
102001
Ефективність зрошення та вплив добрив на використання вологи рослинами і підвищення стійкості землеробства зони Степу
ВВ Гамаюнова
Харків: Стильна типографія, 108-126, 2018
92018
Влияние запахивания и сжигания соломы на плодородие почвы и урожай культур
ВВ Гамаюнова
Орошаемое земледелие 31, 11-16, 1986
81986
Влияние орошения и режима питания на водопотребление и урожайность лука репчатого
ВВ Гамаюнова, ЮВ Задорожний
Научный журнал Российского НИИ проблем мелиорации, 2015
72015
Бюджетування як елемент управління підприємством
АМ Кінг, Е Майєр, Б Райан, ОО Терещенко, ТВ Сизової, ВВ Гамаюнова, ...
Економічний аналіз, 138, 2008
72008
Фосфатмобілізуючі бактерії та їх вплив на продуктивність рослин
ЛА Чайковская, ВВ Гамаюнова
Біологічні науки і проблеми рослинництва, 220-225, 2003
72003
Эффективность совместного применения соломы и минеральных удобрений на урожай и качество сельскохозяйственных культур в условиях орошения юга УССР: Автореферат канд. дис
ВВ Гамаюнова
К, 1983
71983
Водоспоживання соняшнику залежно від застосування біопрепаратів за вирощування в умовах Південного Степу України
ВВ Гамаюнова, ВС Кудріна
62018
Економічна ефективність вирощування сортів пшениці озимої залежно від оптимізації фону живлення
ВВ Гамаюнова, ІВ Смірнова
Наукові горизонти, 10-14, 2018
62018
Реакція сортів пшениці озимої на фактори та умови вирощування в зоні Степу України
ВВ Гамаюнова, АО Литовченко
Вісник ХНАУ. Серія: Рослинництво, селекція і насінництво, плодоовочівництво …, 2017
62017
Формування надземної маси ярих пшениці та тритикале під впливом оптимізації їх живлення на півдні України
ВВ Гамаюнова, ВФ Дворецький, ОВ Сидякіна, ТВ Глушко
Житомирський національний агроекологічний університет, 2017
62017
Еколого-агромеліоративний моніторинг зрошуваних земель: моделювання і прогнозування. Монографія
ОВ Морозов, ВВ Гамаюнова, ОІ Сидоренко, ВІ Пічура
Херсон: Айлант, 2010
62010
Значення родючості ґрунтів та дотримання законів землеробства у збільшенні виробництва зерна та ефективному використанні вологи рослинами в умовах південного Степу України
ВВ Гамаюнова, ЛГ Хоненко, ТВ Глушко, НМ Музика
Баку, 2019
52019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20