Гамаюнова Валентина Василівна | Gamayunova Valentina
Гамаюнова Валентина Василівна | Gamayunova Valentina
Миколаївський національний аграрний університет |Mykolayiv National Agrarian University
Підтверджена електронна адреса в mnau.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Мікроорганізми і альтернативне землеробство
ВП Патика, ІА Тихонович, ІД Філіп’єв, ВВ Гамаюнова, ІІ Андрусенко
К.: Урожай, 1993
951993
Научные основы и рекомендации по эффективному применению органических удобрений
ГЕ Мерзлая, НИ Веледарская, СФ Полунин, ВА Гаврилова, ...
Типография ВАСХНИЛ, 1991
801991
Определение доз удобрений под сельскохозяйственные культуры в условиях орошения
ВВ Гамаюнова, ИД Филипьев
Вісник аграрної науки, 15-19, 1997
561997
Сучасний стан, проблеми та перспективи застосування добрив у зрошуваному землеробстві південної зони України
ВВ Гамаюнова, ІД Філіп’єв, ОВ Сидякіна
Вісник Харківського НАУ ім. ВВ Докучаєва. Серія “Ґрунтознавство, агрохімія …, 2004
152004
Влияние систематического применения азотных удобрений на урожай и качество культур в условиях орошения на юге Украины
ВВ Гамаюнова
Агрохимия, 47, 1997
111997
Вплив мінеральних добрив на деякі біометричні показники та урожай соризу при вирощуванні його в умовах зрошення півдня України
ВВ Гамаюнова, ГВ Каращук
Таврійський науковий вісник: Зб. наук. пр.—2001.—Вип 18, 39-43, 2001
92001
Влияние запахивания и сжигания соломы на плодородие почвы и урожай культур
ВВ Гамаюнова
Орошаемое земледелие, 11, 1986
81986
Эффективность совместного применения соломы и минеральных удобрений на урожай и качество сельскохозяйственных культур в условиях орошения юга УССР: Автореферат канд. дис
ВВ Гамаюнова
К, 1983
71983
Сучасні підходи до ведення землеробської галузі на засадах біологізації та ресурсозбереження
ВВ Гамаюнова, ВВ Гамаюнова, ОА Коваленко, ОА Коваленко, ...
62018
Реакція сортів пшениці озимої на фактори та умови вирощування в зоні Степу України
ВВ Гамаюнова, АО Литовченко
Вісник ХНАУ. Серія: Рослинництво, селекція і насінництво, плодоовочівництво …, 2017
62017
Змінародючості грунтів південного Степу України під впливом добрив та підходи до їхефективногозастосування у сучасномуземлеробстві. Агрохімія і ґрунтознавство: спец. випуск до …
ВВ Гамаюнова
Агрохімія і ґрунтознавство: спец. випуск до ІХ з‛ їзду УТГА (30 червня-4 …, 2014
62014
Бюджетування як елемент управління підприємством
АМ Кінг, Е Майєр, Б Райан, ОО Терещенко, ТВ Сизової, ВВ Гамаюнова, ...
Економічний аналіз, 138, 2008
62008
Фосфатмобілізуючі бактерії та їх вплив на продуктивність рослин
ЛА Чайковская, ВВ Гамаюнова
Біологічні науки і проблеми рослинництва, 220-225, 2003
62003
Продуктивність пшениці озимої залежно від елементів технології вирощування в умовах південного Степу України
ВВ Гамаюнова, АВ Панфілова, ОВ Аверчев
Херсонський державний аграрний університет, 2018
52018
Влияние орошения и режима питания на водопотребление и урожайность лука репчатого
ВВ Гамаюнова, ЮВ Задорожний
Научный журнал Российского НИИ проблем мелиорации, 2015
52015
Еколого-агромеліоративний моніторинг зрошуваних земель: моделювання і прогнозування. Монографія
ОВ Морозов, ВВ Гамаюнова, ОІ Сидоренко, ВІ Пічура
Херсон: ЛТ-Офіс, 2010
52010
Системи удобрення сільськогосподарських культур/Наукові основи охорони та раціонального використання зрошуваних земель України. Під ред. СА Балюка, МІ Ромащенка, ВА Сташука
ІД Філіп’єв, ВВ Гамаюнова, СА Балюк, ЛО Чаусова, МА Захарова
К.: Аграрна наука, 279-299, 2009
52009
Водоспоживання соняшнику залежно від застосування біопрепаратів за вирощування в умовах Південного Степу України
ВВ Гамаюнова, ВС Кудріна
42018
Урожайность и водопотребление пшеницы озимой в зависимости от сортовых особенностей, предшественников и фона питания в условиях степи Украины
В ГАМАЮНОВА, А ЛИТОВЧЕНКО
Stiinta agricola, 23-27, 2017
42017
Формування надземної маси ярих пшениці та тритикале під впливом оптимізації їх живлення на півдні України
ВВ Гамаюнова, ВФ Дворецький, ОВ Сидякіна, ТВ Глушко
Вісник Житомирського національного агроекологічного університету, 20-28, 2017
42017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20