Ганна Васильєва / Hanna Vasylieva
Ганна Васильєва / Hanna Vasylieva
Чорноморський національний університет ім. Петра Могили (Petro Mohyla Black Sea National University)
Подтвержден адрес электронной почты в домене chmnu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Педагогічна діагностика професійної компетентності педагогічних працівників
К Старченко, Г Васильєва
Післядипломна освіта в Україні, 52-57, 2005
102005
Гомосексуальність як об’єкт психологічних досліджень
ГВ Васильєва
Збірник наукових праць. Психологічні науки 2 (11), 59-63., 2013
1*2013
Психологія гомосексуальної ідентичності
ГВ Васильєва
Психологічні науки 2 (10), 56-60, 2013
12013
ANALYSIS OF COMPOSITIONAL EMOTIONAL COMPETENCE TO STUDENTS OF PSYCHOLOGISTS AS A PROFESSIONAL COMPETENCE FACTOR
ГВ Васильєва
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні …, 2019
2019
ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПІДГОТОВКИ ПСИХОЛОГІВ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ В УНІВЕРСИТЕТІ
ГВ Васильєва
VIRTUS, 28, 2019
2019
АНАЛІЗ СКЛАДНИКІВ ЕМОЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ ЯК ФАКТОРУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
ГВ Васильєва
НАУКОВИЙ ВІСНИК ХЕРСОНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, 7, 2019
2019
ФАКТОРИ ЕМОЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У СТУДЕНТІВ
ГВ Васильєва
ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ, ІСТОРІЯ ПСИХОЛОГІЇ, 107, 2017
2017
ПРОЯВИ АЛЕКСИТИМІЇ У СТРУКТУРІ НАРЦИСТИЧНОЇ ОСОБИСТОСТІ
ГВ Васильєва
ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ, ІСТОРІЯ ПСИХОЛОГІЇ, 106, 2017
2017
ЕМОЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК ФАКТОР, ЩО ВПЛИВАЄ НА РІВЕНЬ СОМАТИЗАЦІЇ
ГВ Васильєва
МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ, 10, 2017
2017
еМОцІЙНА КОМПеТеНТНІСТь яК ФАКТОР ПРОФеСІЙНОї КОМПеТеНТНОСТІ У СТУДеНТІВ-ПСихОлОГІВ
ГВ Васильєва
ЗАГАльНА ПСихОлОГІя, ІСТОРІя ПСихОлОГІї, 26, 2017
2017
Цільова спрямованість особистості як прогностичний фактор психологічної корекції при ПТСР
ГВ Василєва
ХІХ веукраїнська науково-методична конференція "Могилянські читання - 2016 …, 2016
2016
Гомосексуальна ідентичність і стигматизація
ГВ Васильєва
Теоретические и практические аспекты развития современной науки, 2016
2016
ОСОБИСІСНІ ЯКОСТІ СТУДЕНТІВ ЯК ЧИННИК ВИНИКНЕННЯ ІНТЕРНЕТ-ЗАЛЕЖНОСТІ
АВ Мураненко, ГВ Васильєва
Научные достижения, наработки, предложения за 2014, 47-51, 2014
2014
Гомосексуальність. Аналіз проблеми
ГВ Васильєва
Вопросы. Ответы. Гипотезы: наука XXI век, 26-27, 2014
2014
Психологическая коррекция детей с гиперактивностью, дефицитом внимания и импульсивностью
АВ Васильева
Збірник наукових праць. Психологічні науки. МНУ імені В.О.Сухомлинського 2 …, 2011
2011
Головне управління освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Науково-методичний центр …
ГВ Васильєва
«Психологічний тренінг як засіб зниження агресивності підлітків»(розвивальна програма)
ГВ Васильєва
Максименко Сергій Дмитрович–док
ЯФ Андрєєва, МВ Балушок, ОМ Берещук, КВ Бондар, ВВ Бочелюк, ...
МАКСИМЕНКО Сергій Дмитрович—доктор
ОО ХАУСТОВА, ОМ АЛЕКСЄЄНКО, МЮ АНДРУЩАК, НМ БАМБУРАК, ...
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–19