Підписатись
Мулик Тетяна Олексіївна / Мулик Т. О. / Мулык Т.А. / Mulyk T. / Mulyk Tetiana / Mulyk Tatiana
Мулик Тетяна Олексіївна / Мулик Т. О. / Мулык Т.А. / Mulyk T. / Mulyk Tetiana / Mulyk Tatiana
Вінницький національний аграрний університет, доцент кафедри аналізу та аудиту
Підтверджена електронна адреса в vsau.vin.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Аналіз господарської діяльності: навчальний посібник
ТО Мулик, ОА Материнська, ОЛ Пльонсак
Київ: Центр учбової літератури, 2017
128*2017
Improving credit protection analysis methods Reports of main agricultural enterprises
Y Aleskerova, T Mulyk, L Fedoryshyna
Baltic Journal of Economic Studies 4 (2), 1-7, 2018
782018
Управління фінансовою безпекою підприємств: обліково-аналітичний аспект
НЛ Правдюк, ТО Мулик, ЯІ Мулик
монографія.-Київ: ЦУЛ, 2019.-224 с./Рек. ВР ВНАУ (Протокол№ 3 від 25 жовт …, 2019
612019
Методичні підходи до управлінського аналізу в умовах інтеграційних процесів
ТО Мулик, МІ Гордієнко
Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики.-2017 …, 2017
43*2017
Аналітичне забезпечення заборгованості підприємства в умовах антикризового управління
ТО Мулик, ОФ Томчук, ЛІ Федоришина
Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики.-2019 …, 2019
322019
Accounting control of capital investment management: realities of Ukraine and Poland.
L Gutsalenko, M Wasilewski, T Mulyk, U Marchuk, Y Mulyk
Economic annals-XXI 170, 2018
322018
Аналіз основних засобів підпрємства: методичні та практичні аспекти
ТО Мулик
Інфраструктура ринку.-2020.-№ 46.-С. 113-123., 2020
29*2020
Фінансові результати сільськогосподарських підприємств: механізм формування та аналітична оцінка (на прикладі Ялтушківської дослідно-селекційної станції ІБК І ЦБ НААН України)
ІВ Гончарук, ВІ Старосуд, ТО Мулик
Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики.-2018 …, 2018
27*2018
Аналіз господарської діяльності.
ТО Мулик, ОА Материнська, ОЛ Пльонсак
27*2017
Організація аналітичної роботи в сільськогосподарських підприємствах
ТО Мулик, ЛІ Федоришина
: навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2020. 236 с./Рек. до друку ВР …, 2020
26*2020
Облікова політика як інструмент управління оподаткуванням
ТО Мулик
Глобальні та національні проблеми економіки.–випуск№ 4, березень 2015 …, 2015
252015
Organization of diagnostics of the enterprise and its business processes: theoretical and methodological approaches
TO Mulyk
Modern Economics, 158-164, 2019
23*2019
ІНФОРМАЦІЙНО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В УПРАВЛІННІ РЕАЛЬНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ
ТО Мулик, АО Цуркан
23*2018
Management of enterprises financial security of: accounting and analytical aspect: monograph
NL Pravdyuk, TO Mulyk, I Mulyk Ya
Kyiv: Center for Educational Literature, 2019
20*2019
Методичний інструментарій аналізу фінансової безпеки підприємств в системі економічних аспектів виробництва біопалива
ТО Мулик, ЯІ Мулик
Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики, 91-101, 2016
20*2016
Innovations in the agricultural business: problems and prospects in Ukraine
T Mulyk, Y Mulyk
International Journal of Innovative Technologies in Economy, 9-18, 2020
162020
Інтегрована звітність підприємства стан та пе6рспективи розвитку
ТО Мулик, НВ Ващілова
Ефективна економіка.-2019.-№ 11.-11 с., 2019
152019
Методичні підходи до аналітичного забезпечення управління доходами
ТО Мулик
Агросвіт, 77-86, 2020
142020
Методичний інструментарій аналізу публічних закупівель
ТО Мулик, НГ Здирко
Ефективна економіка.-2020.-№ 3.-10 с., 2020
122020
Analysis of financial stability of the enterprise
T Mulyk, O Tomchuk, L Fedoryshyna
The scientific heritage, 46-55, 2020
122020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20