Підписатись
Лоза Ирина
Лоза Ирина
Днепропетровский национальный университет, НИИ биологии
Підтверджена електронна адреса в dnu.dp.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
The zoological remediation of technogen faulted soil in the industrial region of the Ukraine Steppe zone
DO Kul’bachko Y., Loza I., Pakhomov O.
Sustainable Agricultural Development, 115-123, 2011
42*2011
Estimation of the Role of Antropo-Zoonosis Invasion Agents in the Counteraction to Bioterrorism
LI Boyko A., Brygadirenko V., Shendryk L.
NATO Science for Peace and Security Series, 309-315, 2009
24*2009
Mining Dump Rehabilitation: the Potential Role of Bigeminate-legged Millipeds (Diplopoda) and Artificial Mixed-Soil Habitats
IL O. Pakhomov, Y. Kulbachko, O. Didur
NATO Science for Peace and Security Series, 163-171, 2009
17*2009
Еколого-біологічна характеристика осиково-березових колків Придніпров’я, їх охорона та раціональне використання: Автореф. дисс.... канд. біол. наук
ІМ Лоза
Д.: ДНУ, 2000
102000
Environmental impact of Earthworm (Lumbricidae) excretory activity on pH-buffering capacity of remediated soil
KA Didur O., Loza I., Kul’bachko Y., Pakhomov O.
Вісник Львівського університету. Серія біологічна, 140-145, 2013
7*2013
Развитие идей АЛ Бельгарда об экологических особенностях колковых биогеоценозов в степи
ИМ Лоза
Екологія та ноосферологія 6 (1-2), 63-69, 1999
51999
Трофо-метаболическая активность дождевых червей (Lumbricidae) как зоогенный фактор поддержания устойчивости рекультивированных почв к загрязнению медью
ЛИМ Кульбачко Ю. Л., Дидур О. А., Пахомов А. Е.
Вісник Дніпропетровського університету Біологія. Екологія. 22 (№ 2), С. 104 …, 2014
4*2014
Едафічні режими інтразональних лісових екосистем терас малих річок північної частини степової зони України
ЛІМ Назаренко Н.М.
Вісник Дніпропетровського Національного Університету 16 (7), 105-111, 2008
3*2008
Оценка влияния представителей двупарноногих многоножек (Diplopoda) на эмиссию углекислого газа модельными почвосмесями при решении проблем рекультивации нарушенных земель
ЛИМ Кульбачко Ю.Л., Дидур О.А.
Проблеми екології та охорони природи техногенного регіону, 93-99, 2007
32007
Агрохімічна характеристика ґрунтів заповідника «Михайлівська цілина»(Сумська область)
ОВ Безроднова, ІМ Лоза
Biosystems Diversity 1 (14), 2, 2006
32006
Herbage cover heterogeneity as indicator of ecology-phytocoenotical and biotopical diversity in oak forests
NNN Bezrodnova O. V., Loza I. M.
Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. Серія …, 2013
2*2013
Аналіз рослинності лісових екосистем на осолоділих ґрунтах терас малих річок північного Степу України
НМ Назаренко, ІМ Лоза, АП Стадник
Агроекологічний журнал, 8-13, 2011
22011
Особливості формування фауни ґрунтових безхребетних в антропотехногенних умовах Криворіжжя
ЛІМ Кульбачко Ю. Л., Дідур О. О.
Проблеми екології та охорони природи техногенного регіону, 128-132, 2010
22010
Ценоморфи інтразональних лісових екосистем терас малих річок північного степу України
ЛІМ Назаренко Н.М.
Агроекологічний журнал, 24-30, 2010
22010
Кількісний аналіз горизонтальної структури нижніх ярусів лісових екосистем на осолоділих грунтах
ЛІМ Назаренко Н.М.
Питання біоіндикації та екології 13 (2), 3-9, 2008
2*2008
Екологічне оцінювання якості рекультивації земель кар’єру видобутку марганцевої руди щодо можливості існування ґрунтових безхребетних
ІМ Лоза, ВІ Чорна
Biosystems Diversity 25 (4), 318-322, 2017
12017
ОЦІНКА ВПЛИВУ PARECTOPA ROBINIELLA CLEMENS, 1863 (GRAСILLARIIDAE STAINTON, 1854) НА БІОХІМІЧНІ ПАРАМЕТРИ ROBINIA PSEUDOACACIA L. В УМОВАХ м. ДНІПРО
ЛВ Шупранова, КК Голобородько, ОЄ Пахомов, ІМ Лоза
Рослини та урбанізація: Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної …, 2023
2023
Экологические аспекты влияния трофо-метаболической деятельности дождевых червей (Lumbricidae, Oligochaeta) на рH-буферную способность рекультиземов в условиях степной зоны Украины
ЮЛ Кульбачко, ОА Дидур, ИМ Лоза, АЕ Пахомов, ОВ Безроднова
Институт проблем экологии и эволюции им. АН Северцова Российской академии …, 2014
2014
Влияние трофо-метаболической деятельности дождевых червей (Lumbricidae) на рН-буферную способность рекультивированных почв в условиях степной зоны юго-востока Украины
БОВ Лоза И. М., Дидур О. А., Кульбачко Ю. Л.
Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія …, 2014
2014
Середовищеперетворювальний вплив екскреторної діяльності дощових черв’яків (Lumbricidae) на Pн-буферні властивості відновлених ґрунтів
О Дідур, І Лоза, Ю Кульбачко, О Пахомов, А Крючкова
Вісник Львівського університету. Сер.: Біологічна, 140-145, 2013
2013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20