Олена Турчак
Олена Турчак
Університет імені Альфреда Нобеля
Verified email at duan.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Оказіоналізми в мові української преси 90-х років ХХ століття
ОМ Турчак
ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02. 01 «Українська мова, 2005
292005
Оказіоналізми як об’єкт лінгвістичного дослідження
О Турчак
Українська мова, 47-55, 2004
72004
Оказіоналізми у мові української преси 90-х років ХХ ст
ОМ Турчак
ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02. 01 «Укр. мова»/Олена Михайлівна Турчак, 0
5
Поняття" оказіоналізм" у мовознавчій літературі та його мовленнєва реалізація в українських періодичних виданнях кінця ХХ століття
ОМ Турчак
32013
Частиномовна та функціонально-стилістична характеристика одоративної лексики у творах Григора Тютюнника
ОМ Турчак
Дніпропетровськ: Вид-во Дніпропетровського національного університету, 2011
32011
Ефективність когнітивно-поведінкового тренінгу як засобу зниження вербальних проявів тривожності у ситуаціях емоційної напруги
О Турчак
East European Journal of Psycholinguistics 2 (1), 141-150, 2015
22015
Експресія та експресивність як складові функціональної характеристики оказіоналізмів (на матеріалі преси кінця ХХ ст.)
ОМ Турчак
Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія …, 2015
22015
ІНТЕНСИВНІСТЬ ПРОЯВІВ ТРИВОЖНОСТІ У МОВЛЕННІ СТУДЕНТІВ ЗАЛЕЖНО ВІД ОСОБИСТІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК (Intensity of Anxiety Manifestations in Students' Speech Depending on Personal …
О Турчак
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія …, 2014
22014
Дослідження якісних і кількісних показників мовленнєвої тривожності в усному мовленні студентів у ситуаціях емоційної напруги
ОМ Турчак
Психолінгвістика, 143-152, 2014
22014
Теоретичні засади дослідження змін мовлення у стані тривожності
ОМ Турчак
Психологічні перспективи, 287-297, 2014
22014
Ситуації емоційної напруги у навчальній діяльності студентів
ОМ Турчак
Вісник Харківського національного педагогічного університету імені ГС …, 2014
22014
З історії вивчення вставлених конструкцій як синтаксичної категорії структурно-комунікативного рівня
ОМ Турчак
Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Мовознавство, 160-165, 2011
22011
Особливості словотвору економічної термінології
ОМ Турчак
12016
Психологічні особливості вербальних проявів тривожності студентів у ситуаціях емоційної напруги
ОМ ТУРЧАК
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ, 2015
12015
Психологічний зміст поняття мовленнєва тривожність”
ОМ Турчак
Психолінгвістика, 129-139, 2013
12013
Зміни мовленнєвих характеристик у ситуаціях емоційної напруги
ОМ Турчак
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Сер …, 2010
12010
Метафоризація творів Григора Тютюнника
ОМ Турчак
2018
Функції оказіоналізмів у мові періодичних видань кінця ХХ століття
ОМ Турчак
2017
Причинно-наслідковий зв'язок структурно-семантичних особливостей оказіоналізмів у мові періодичних видань кінця ХХ століття
ОМ Турчак
Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія …, 2017
2017
Юкстапозитні типи як основа новотворів публіцистичного стилю (на матеріалі періодичних видань кінця ХХ століття)
ОМ Турчак
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20