Виталий Пчелин
Title
Cited by
Cited by
Year
Переглад адміністративних актів органів внутрішніх справ у порядку контролю
ПВ Б.
Право і безпека, 101-105, 2010
25*2010
Організація адміністративного судочинства України: правові засади
ВБ Пчелін, ВБ Пчелин
Харків, 2017
92017
Поняття та значення принципів організації адміністративного судочинства
V Pcelin
Jurnalul juridic national: teorie şi practică 20 (4), 88-93, 2016
52016
Перегляд адміністративних актів як спосіб забезпечення їх законності
ПВ Б.
Право і безпека, 87-90, 2009
4*2009
Правові засади організації адміністративного судочинства України
ВБ Пчелін
Молодий вчений.-2016.-№ 8 (35).-С. 103-106, 2016
32016
Сутність інформаційного забезпечення адміністративного судочинства України
ПВ Б.
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право» 2 …, 2016
3*2016
Правові засади інформаційного забезпечення адміністративного судочинства України
ВБ Пчелін
Підприємництво, господарство і право.-2016.-№ 8.-С. 120-124, 2016
22016
Правові засади діяльності служби судових розпорядників
ПВ Б.
Право і безпека, 57-61, 2014
2*2014
Експерт як суб’єкт адміністративних процесуальних правовідносин
ВБ Пчелін
Науковий вісник публічного та приватного права.–2016.–Вип. 2, ч. 1.–С. 133-137, 2016
12016
Поняття та види адміністративних судів України
ВБ Пчелін
Науковий вісник публічного та приватного права.–2016.–Вип. 4.–С. 128-132, 2016
12016
Свідок як суб’єкт адміністративних процесуальних правовідносин
ВБ Пчелін
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер …, 2016
12016
Правові засади діяльності секретаря судового засідання в адміністративному судочинстві України
ВБ Пчелін
Юридичний науковий електронний журнал.-2016.-№ 4.-С. 143-146, 2016
12016
ПОНЯТТЯ, ВИДИ Й ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРЕДСТАВНИЦТВА В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ
ВБ Пчелін
ЮРИДИЧНИЙ ВІСНИК, 141, 2015
12015
Щодо перегляду юрисдикційних адміністративних актів в адміністративному порядку
ВБ Пчелін
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 137-144, 2010
12010
The Agencies of the National Police of Ukraine as a Subject of Prevention and Counteraction to Corruption in Ukraine
VB Pchelin
Law and Safety 72 (1), 72-77, 2019
2019
Кінологічне забезпечення діяльності підрозділів Національної поліції України: Інформаційний довідник
ОІ Безпалова, АМ Клочко, ОВ Джафарова, СО Шатрава, ВБ Пчелін, ...
Харків: ХНУВС, 2019.–139 с., 2019
2019
Органи Національної поліції України як суб’єкт запобігання та протидії корупції в Україні
ВБ Пчелін
Право і безпека.–2019.–№ 1 (72).–С. 72-77, 2019
2019
Щодо проблем правоохоронного забезпечення адміністративного судочинства в Україні
ВБ Пчелін
Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті …, 2018
2018
Нормативні основи адміністративного судочинства України
ВБ Пчелін
Вісник Чернівецького факультету Національного університету" Одеська юридична …, 2018
2018
Організація адміністративного судочинства України: сутність, особливості та завдання
ВБ Пчелін
Сучасні наукові дослідження представників юридичної науки–прогрес …, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20