Follow
Віталій Пчелін
Title
Cited by
Cited by
Year
Переглад адміністративних актів органів внутрішніх справ у порядку контролю
ПВ Б.
Право і безпека, 101-105, 2010
53*2010
Організація адміністративного судочинства України: правові засади
ПВ Борисович, ПВ Б.
Харківський національний університет внутрішніх справ, 2017
42*2017
Problems of intellectual property in the national security system of the country
V Pchelin
Entrepreneurship and sustainability issues, 471-486, 2021
15*2021
Правові засади інформаційного забезпечення адміністративного судочинства України
ВБ Пчелін
Підприємництво, господарство і право.-2016.-№ 8.-С. 120-124, 2016
102016
Поняття та значення принципів організації адміністративного судочинства
В Пчелин
Jurnalul juridic national: teorie şi practică 20 (4), 88-93, 2016
92016
Сутність інформаційного забезпечення адміністративного судочинства України
ПВ Б.
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право» 2 …, 2016
9*2016
Поняття та сутність кадрів у системі кадрового забезпечення адміністративного судочинства України
ВБ Пчелін
Право і суспільство, 127-132, 2016
82016
Foreign experience in providing public security and order by police during mass events and the possibility of using it in Ukraine
V Pchelin
Asia Life Sciences, 233-246, 2019
72019
Правові засади організації адміністративного судочинства України
ВБ Пчелін
Молодий вчений.-2016.-№ 8 (35).-С. 103-106, 2016
72016
Сутність нормативно-правового регулювання організації адміністративного судочинства України
ВБ Пчелін
Науковий вісник публічного та приватного права.-2017.-Вип. 6, т. 2.-С. 106-109, 2017
62017
Класифікація принципів організації адміністративного судочинства України
ПВ Б.
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 1 …, 2015
6*2015
Перегляд адміністративних актів як спосіб забезпечення їх законності
ПВ Б.
Право і безпека, 87-90, 2009
5*2009
The Agencies of the National Police of Ukraine as a Subject of Prevention and Counteraction to Corruption in Ukraine
VB Pchelin
Law & Safety, 72, 2019
4*2019
Сучасні моделі адміністративної юстиції зарубіжних країн
ВБ Пчелін
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Юридичні науки …, 2017
42017
Правоохоронні органи як суб’єкти адміністративних процесуальних правовідносин із правовим статусом позивача
ВБ Пчелін
Форум права, 336–341-336–341, 2017
42017
Сутність, особливості та завдання організації адміністративного судочинства України
ПВ Б.
Право і суспільство, 113-117, 2017
4*2017
Свідок як суб’єкт адміністративних процесуальних правовідносин
ВБ Пчелін
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер …, 2016
42016
Вплив судової реформи 1864 року на формування наукових уявлень про адміністративне судочинство й адміністративний процес України
ВБ Пчелін
Підприємництво, господарство і право.-2017.-№ 3.-С. 159-162, 2017
32017
Правові засади діяльності секретаря судового засідання в адміністративному судочинстві України
ВБ Пчелін
Юридичний науковий електронний журнал.-2016.-№ 4.-С. 143-146, 2016
32016
Правові засади діяльності служби судових розпорядників
ПВ Б.
Право і безпека, 57-61, 2014
3*2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20