Follow
Кирсенко Віктор Володимирович (Kirsenko V.V.)
Кирсенко Віктор Володимирович (Kirsenko V.V.)
ДУ "Інститут медицини праці ім. Ю.І. Кундієва НАМН України"
Verified email at nanu.kiev.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Оценка риска неблагоприятного воздействия пестицидов на работающих при их применении в условиях «нулевых» значений экспозиционных уровней
ВВ Кирсенко, ТА Яструб, ВН Карпенко, ВФ Коваленко, ВФ Демченко
Довкілля та здоров’я, 21, 2002
72002
Влияние нового комбинированного энтеросорбента «Ультрасорб» на биохимические и морфологические показатели крови
СС Ставицкая, ВВ Кирсенко, ВН Карпенко
Укр. биохим. журн 68 (4), 95-100, 1996
61996
Гігієнічна оцінка умов праці при застосуванні пестицидів: можливості альтернативного підходу
ВВ Кірсенко
Український журнал з проблем медицини праці, 22-28, 2005
42005
Проблема важких металів при виробництві і використанні фосфоровмісних мінеральних добрив (на прикладі кадмію, свинцю, арсену)
ТО Яструб, ВВ Кірсенко, СВ Вакал, ММ Коршун
Український журнал з проблем медицини праці, 42-49, 2013
22013
ТОКСИКОЛОГО-ГІГІЄНІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ БЕЗПЕЧНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ АМІАКУ БЕЗВОДНОГО ЗРІДЖЕНОГО В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ З ВИКОРИСТАННЯМ АВТОМАТИЗОВАНОГО КОМПЛЕКСУ BLU-JET LAND …
ТО Яструб, ВВ Кірсенко, ВФ Коваленко
Український журнал з проблем медицини праці, 59-65, 2012
22012
та ін. Алгоритм визначення експозиційної дози при крізьшкірному надходженні пестицидів під час їх застосування
ЮІ Кундієв, ВВ Кірсенко, ВМ Карпенко
Гигиена труда, 240-248, 2002
22002
Теоретичні засади та практичне застосування дифузійної моделі проникнення хімічних речовин крізь шкіру
ВВ Кірсенко, ТО Яструб
Український журнал з проблем медицини праці, 14-23, 2017
12017
Обоснование допустимой суточной дозы бензойной кислоты в Украине
ВВ Кирсенко, ТА Яструб
Сучасні проблеми токсикології, харчової та хімічної безпеки, 12-21, 2013
12013
Оценка профессионального риска воздействия диквата с учетом новых токсикологических данных
ВВ Кирсенко, ТА Яструб, ВФ Коваленко, МЛ Марченко
Український журнал з проблем медицини праці, 23-30, 2006
12006
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ГІГІЄНІЧНОГО НОРМУВАННЯ ПЕСТИЦИДІВ У ПОВІТРІ РОБОЧОЇ ЗОНИ
ТО Яструб, ВВ Кірсенко, КВ Григор’єва, ДО Донцова
2020
Комплексне методичне забезпечення контролю безпеки технології вирощування картоплі із застосуванням сумішевих фунгіцидних препаратів на основі диметоморфу та цимоксанілу
Є Заєць, Я Макарчук, В Демченко, Ю Баранов, С Ольшевський, ...
Збірник тез доповідей Ⅴ міжнародної науково-технічної конференції „Стан і …, 2019
2019
Валідація нейротоксикологічних методів скринінгу хімічних речовин з застосуванням референтних сполук з різноспрямованим впливом на нервову систему
МЛ Зінов‘єва, ПГ Жмінько, ВВ Кірсенко, ОМ Струменська
Український журнал сучасних проблем токсикології, 41-48, 2019
2019
Обоснование ориентировочного безопасного уровня воздействия фосфористой кислоты в воздухе рабочей зоны
ВВ Кирсенко, ТА Яструб
Український журнал з проблем медицини праці, 40-48, 2016
2016
Оцінка якості виробничого середовища при застосуванні нових пестицидних препаратів
ЛГ Александрова, ВФ Демченко, ЄР Заєць, ЯВ Макарчук, МА Клисенко, ...
Український журнал з проблем медицини праці, 26-38, 2015
2015
Оцінювання безпечності біопрепарату інсектицидної дії Хеліковекс, КС на основі вірусу ядерного поліедрозу бавовняної совки (HearNPV)
ТО Яструб, ВВ Кірсенко
Український журнал з проблем медицини праці, 64-72, 2014
2014
Обоснование регламентов безопасного применения фунгицида Cиллит 400 кс (д. в. додин, 400 г/л) на яблонях
ВВ Кирсенко, ТА Яструб, ВФ Коваленко, ВФ Демченко, ...
Український журнал з проблем медицини праці, 66-73, 2014
2014
ТОКСИКОЛОГО-ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ГЕРБІЦИДНОГО ПРЕПАРАТУ «ГАЛЕОН, ВР» ТА ЙОГО ДІЮЧИХ РЕЧОВИН ПОХІДНИХ ПІРИДИНУ
НС Леоненко, ТО Яструб, ВВ Кірсенко
УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ З ПРОБЛЕМ МЕДИЦИНИ ПРАЦІ, 55-61, 2011
2011
АНТИХОЛІНЕСТЕРАЗНА АКТИВНІСТЬ ТА ПЕРЕКИСНЕ ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ ЯК КРИТЕРІЇ БЕЗПЕЧНОСТІ ПРИ ШКІРНО-РЕЗОРБТИВНІЙ ДІЇ ДІАЗИНОНУ
ТО Яструб, НС Леоненко, ВВ Кірсенко, ВФ Коваленко
Український журнал з проблем медицини праці, 35-40, 2008
2008
РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ
ПМ Таланчук
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ, 2, 2007
2007
Accelerated method of dose forming radionuclides determination and its use for environmental monitoring; Priskorenij metod viznachennya dozoutvoryuyuchikh radyionuclyidyiv ta …
VV Lukachina, VM Kyirsenko, VA Lyibman, VJ Tjepyikyin, ...
1997
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20