Олексій Алфьоров (Alfyorov Aleksey) ORCID iD  (0000-0002-0357-3141)
Олексій Алфьоров (Alfyorov Aleksey) ORCID iD (0000-0002-0357-3141)
Харківський національний технічний університет сільського
Verified email at khntusg.com.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Прогнозування показників механічної надійності за результатами прискорених випробувань
ОІ Алфьоров, ОС Гринченко
Ресурсозберігаючі технології, матеріали та обладнання у ремонтному …, 2013
4*2013
Конструктивные особенности и факторы, определяющие надежность карданных передач сельскохозяйственных машин
АИ Алферов, ВГ Кухтов, АС Гринченко, АА Фесун, Ю Личко, ...
Ресурсосберегающие технологии, материалы и оборудование в ремонтном …, 2011
4*2011
Теоретические модели функционирования и обеспечения механической надежности культиваторов с подпружиненными рабочими органами
АС Гринченко, АИ Алферов
Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин, 205-212, 2015
32015
Прогнозирование надежности элементов машин при случайном пуассоновском потоке экстремальных нагружений
АС Гринченко, АИ Алферов
Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів, 141-148, 2017
22017
Динаміка руху та надійність робочих органів грунтообробних агрегатів на пружній підвісці
ОІ Алфьоров
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2015
22015
Побудова моделей формування поступових механічних відмов сільськогосподарської техніки
О Гринченко, О Алфьоров, Ю Козлов
Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і …, 2014
22014
Результаты моделирования напряженно-деформированного состояния S-образной стойки культиватора
АИ Алферов, АС Гринченко, ОВ Полтавченко, МВ Марченко
Проблеми надійності машин та засобів механізації сільськогосподарського …, 2011
2*2011
Прогнозирование ресурса на основе регрессионных моделей накопления деформационных повреждений
АС Гринченко, АИ Алферов, АП Лупандина, ЮД Красников
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2009
22009
Удосконалення системи галузевих стандартів з надійності сільськогосподарської техніки/Кухтов ВО, Гринченко ОВ, Парахненко БС/[Електронний ресурс]: http
ВО Кухтов, О Алфьоров
ВО Кухтов, ОВ Гринченко, БС Парахненко/[Електронний ресурс]: http://www …, 0
2
Повышение долговечности пружинных стоек культиватора в условиях циклических нагрузок при эксплуатации
ВМ Власовец, ВН Заец, АА Науменко, АС Гринченко, АИ Алферов, ...
Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів, 132-143, 2016
12016
Теоретичний аналіз автоколивань грунтообробних органів на пружній підвісці з урахуванням стохастичних факторів
ОС Гринченко, ОІ Алфьоров, ВБ Савченко, ГП Юр'єва
Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів, 222-226, 2016
12016
Анализ нагруженности и деформируемости S-образной стойки почвообрабатывающего агрегата
АС Гринченко, АИ Алферов, ВБ Савченко, ОВ Полтавченко
НТУ" ХПИ", 2010
12010
Прогнозування та керування механічною надійністю за допомогою інверсійного методу
OC Гринченко, OI Алфьоров, ГП Юр’єва
Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів, 210-214, 2018
2018
Основы прогнозирования и управления надежностью в условиях экстремальных нагрузок
А Гринченко, А Алферов
Харьков, ТОВ "Планета-Принт", 2017
2017
Методология обеспечения механической надежности почвообрабатывающих машин при проектировании
А Алферов, А Гринченко
Мotrol commission of motori-zation and energetics in agri-culture. 18 (5), 47-52, 2016
2016
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ТОЧНОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ НА ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ШЛИЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ
НП Клименко, АС Гринченко, АИ Алферов, ЕИ Калинин
Проблемы и перспективы технических наук, 83-87, 2015
2015
Статистичний аналіз інформації щодо ресурсних випробувань з цензурованою тривалістю
ОС Гринченко, ОІ Алфьоров
ХНТУСГ, 2015
2015
Визначення показників механічної надійності за результатами прискорених випробувань у комбінованих режимах
ОС Гринченко, ОІ Алфьоров
Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів, 259-265, 2015
2015
Анализ и прогнозирование механической надежности сельскохозяйственных культиваторов
АС Гринченко, АИ Алферов, АП Юрьева
Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин, 20-25, 2015
2015
Стохастичне моделювання триботехнічних деградовних процесів та прогнозування показників надійності
ОС Гринченко, ОІ Алфьоров
Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин, 189-194, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20