Відділ історичної регіоналістики
Відділ історичної регіоналістики
Інститут історії України НАН України
Підтверджена електронна адреса в history.org.ua
НазваПосиланняРік
Теоретико-методологічні проблеми історичної регіоналістики в Україні
ЯВ Верменич
К.: Інститут історії України НАН України, 2003
832003
Історична регіоналістика в Україні
ЯВ Верменич
Український історичний журнал, 3-21, 2002
452002
Адміністративно-територіальний устрій України: еволюція, сучасний стан, проблеми реформування
ЯВ Верменич
Ін-т історії України НАН України, 2009
422009
ЕВОЛЮЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ В УКРАНІ: ПРОБЛЕМИ КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІ
ЯВ Верменич
312005
Теоретико-методологічні проблеми історичної урбаністики
ЯВ Верменич
Український історичний журнал, 21-38, 2004
272004
Територіальна організація в Україні як наукова проблема: регіонально-історичний та політико-адміністративний виміри
ЯВ Верменич
К.: Інститут історії України НАН країни, 2008
182008
Історична регіоналістика в Україні: теоретикометодологічні проблеми
ЯВ Верменич
На здобуття наук. ступеня докт. істор. наук: спец 7 (01), 2005
162005
Зміни адміністративно-територіального устрою України XX-ХХІ ст
ЯВ Верменич, ОВ Андрощук
Instytut istoriï Ukraïny NAN Ukraïny, 2014
142014
Історична регіоналістика в Україні: спроба концептуального аналізу
Я Верменич
К.: Інститут історії України НАН України, 2001
142001
Мікроісторія як проблемне поле соціогуманітарних досліджень
ЯВ Верменич
Український історичний журнал, 156-169, 2010
132010
Нова локальна історія та історична регіоналістика: експлікація термінів
Я Верменич
Регіональна історія України, 2007
122007
Здійснення українізації у 20–30–х роках: політичні і культурні аспекти проблеми
ЯВ Верменич
Київський держ. ун–т ім. Т. Шевченка, 1993
111993
Пограниччя як соціокультурний феномен: просторовий вимір
Я Верменич
Регіональна історія України, 2012
102012
Локальна історія як науковий напрям: традиції й інновації
ЯВ Верменич
Ін-т історії України НАН України, 2012
102012
Історична урбаністика в Україні: теорія містознавства і методика літочислення
ЯВ Верменич
К.: Інститут історії України, 2011
102011
Роль МС Грушевського у становленні системи регіонально-історичних досліджень в Україні
ЯВ Верменич
Український історичний журнал, 92-101, 1998
101998
Південна Україна на цивілізаційному пограниччі
ЯВ Верменич
Instytut istoriï Ukraïny, 2015
92015
Історична лімологія: проблеми концептуалізації
Я Верменич
Регіональна історія України, 2011
92011
Адміністративно-територіальний устрій українських земель
ЯВ Верменич
Енциклопедія історії України 1, 2009
92009
Адмiнiстративно-територiальний устрiй України: еволюцiя, сучасний стан, проблеми реформування
ЯВ Верменич
92009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20