Ольга Степаненко
Ольга Степаненко
КНЕУ імені Вадима Гетьмана, факультет інформаційних систем і
Підтверджена електронна адреса в kneu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Технології антикризового управління.
СК Рамазанов, ОП Степаненко, ЛА Тимашова
632016
Технології антикризового управління.
СК Рамазанов, ОП Степаненко, ЛА Тимашова
632016
Інноваційні технології антикризового управління економічними системами.
СК Рамазанов, ГО Надьон, НІ Кришталь, ОП Степаненко, ...
362016
Тенденції інноваційного розвитку банківської системи України
ОП Степаненко, ОП Степаненко
ВНЗ «Національна академія управління», 2012
232012
Політична люстрація: теоретичні засади поняття
ОГ Степаненко
Наукові праці. Політологія 236 (224), 2014
132014
Економіко-математичні моделі і методи антикризового управління підприємством
ОП Степаненко, ОП Степаненко
Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН …, 2005
112005
Iнновацiйнi технологiї антикризового управлiння економiчними системами: монографiя Пiд ред. проф. СК Рамазанова.-Луганськ
СК Рамазанов, ГО Надьон, НI Кришталь, ОП Степаненко, ...
Луганськ-Киïв: вид-во СНУ 1м. В. Даля, 2009
92009
Аналіз тематичного спектра дисертаційних досліджень з питань підготовки іноземних студентів в Україні (1990–2009 рр.)
Л Рибаченко, О Степаненко, В Тарасенко, Н Терещенко, Л Хаткова, ...
62011
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В ОРГАНІЗАЦІЯХ
СВ Устенко, ОП Степаненко
Збірник наукових праць, 2008
62008
Інтелектуальні системи підтримки управління діяльністю організації
ОП Степаненко
Культура народов Причерноморья, 2008
62008
Моделювання процесів функціонування та розвитку банківської системи України
ОП Степаненко
ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", 2015
52015
Моделювання процесів функціонування та розвитку банківської системи України
ОП Степаненко
https://kneu.edu.ua/userfiles/d-26.006.07/2015/Stepanenko_AREF.pdf, 2015
52015
Моделі, методи та інформаційні технології підтримки процесів діяльності банківської системи
ОП Степаненко, ОП Степаненко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013
52013
Оцiнювання ефективностi функцiонування та розвитку банкiвської системи
ОП Степаненко
Економiка розвитку., 5, 2013
52013
Оцінювання ефективності функціонування та розвитку банківської системи
ОП Степаненко
ХНЕУ, 2013
52013
Нова парадигма освіти в інтелектуальній економіці
ОД Шарапов, ОП Степаненко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012
52012
Конфлікти коаліцій як умова нестабільності парламенту в Україні
ВД Бронніков, ОГ Степаненко
Наукові праці. Політологія 182 (170), 2012
52012
Сучасні підходи до побудови системи корпоративного управління в банку
ОП Степаненко, ОП Степаненко
Харківський національний економічний університет, 2012
52012
Моделювання вибору стратегії розвитку банківської системи
ОП Степаненко
Научный информационный журнал «Бизнес-информ». Оцінка ймовірності настання …, 2011
52011
Дослідження динаміки розвитку банківської системи: сценарний підхід
О Степаненко
Економічний аналіз.–Вип 9, 380-384, 2011
52011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20