Віталій Охота
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємств готельної індустрії
ВІ Охота
Інвестиції: практика та досвід, 46-49, 2017
132017
Конкурентоспроможність України на світовій економічній арені
В Охота
Економічний аналіз 19 (1), 84-90, 2015
132015
Інвестиційно-інноваційний потенціал санаторно-курортного туризму на Тернопільщині
ВІ Охота
Інноваційна економіка, 2016
82016
Підвищення ефективності управління міжнародними перевезеннями
В Охота
Галицький економічний вісник, 35-41, 2014
82014
Стратегії розвитку транснаціональних корпорацій в контексті підвищення міжнародної конкурентоспроможності країн
ТВ Азарова
ТВ Азарова, ВІ Охота [Електронний ресурс]—Режим доступу: http://www. nbuv …, 0
8
Формування системи управління якістю на підприємствах туристичної індустрії (c. 195 - 199)
В Охота
Бізнес інформ, 195-199, 2014
72014
Організація туризму
ВЯ Брич, ЛМ Алексеєнко, ТІ Божук, СВ Вовк, ОЄ Гарбера, ОЯ Гугул, ...
Тернопіль, ТНЕУ, 2017
62017
Чинники підвищення конкурентоспроможності підприємства сфери послуг
ВІ Охота, ТЯ Сагайдак
Бизнес Информ, 2016
42016
Інновації як основа конкуренто-спроможності ТНК
В Охота
Сталий розвиток економіки, 216-224, 2013
42013
Лібералізм та протекціонізм в умовах необхідності забезпечення міжнародної конкурентоспроможності національної економіки
В Охота
Науковий вісник Полтавського національного технічного університету, 170–174, 2010
42010
Сучасні реалії розвитку туристичного бізнесу в Тернопільській області.
В Охота
Вісник ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 20 (3 Економіка), 49-54, 2015
22015
Моделі нарощення міжнародної конкурентоспроможності країн
В Охота
Науково-теоретичний журнал «Наука й економіка», 156–163, 2011
22011
Оцінка інноваційного потенціалу України як чинника міжнародної конкурентоспроможності
ВІ Охота
Економiчний часопис-XXI, 2011
22011
Теорії міжнародної конкурентоспроможності національних економік та їх вплив на зовнішньоекономічну політику держави
В Охота
22010
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ
ВІ Охота
ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА, 127-132, 2020
12020
Показники якості послуг (продуктів) туристичної індустрії (методичний та емпіричний аспект)
ВІ Охота, ВЯ Брич
Економіка та держава, 68-73, 2020
12020
Методологічні підходи до оцінки якості туристичних та готельно-ресторанних послуг
ВЯ Брич, ВІ Охота
Інвестиції: практика та досвід, 22-25, 2018
12018
Основні фактори впливу на функціонування готельно-ресторанних комплексів та туризму в Україні
ВЯ Брич, ВІ Охота
Економіка та держава, 9-12, 2018
12018
Стратегічні вектори розвитку туристичних дестинацій Тернопільщини
ВЯ Брич, АМ Тибінь, ОЄ Гарбера, ОЯ Гугул, СІ Гунько, ВІ Охота, ...
Тернопіль, Осадца ЮВ, 2017
12017
Сучасні проблеми управління трудовим потенціалом вітчизняних ТНК
В Охота
Бізнес Інформ, 168-173, 2014
12014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20