КНТЕУ. Кафедра менеджменту
КНТЕУ. Кафедра менеджменту
КНТЕУ
Підтверджена електронна адреса в knute.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Економічний ризик та методи його вимірювання
ЛВ Мазник, НС Скопенко, ІВ Федулова
3372009
Управління підприємством в епоху глобалізму: монографія
ГТ П’ятницька
К.: Логос, 2006
882006
Розвиток організації: політика, потенціал, ефективність: монографія
СІ Бай
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009
722009
Ресторанне господарство України: ринкові трансформації, інноваційний розвиток, структурна переорієнтація: монографія
ГТ П’ятницька
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 231, 2007
702007
Менеджмент підприємства: підручник
ГЄ Мошек, ЛА Гомба, ПП Піддубна
Київ: КНТЕУ, 2002
542002
Системні фактори впливу на інноваційний розвиток підприємства
ІМ Підкамінний, ВС Ціпуринда
Ефективна економіка, 2011
492011
Підходи до оцінки рівня готовності підприємства щодо інноваційного розвитку
І Федулова
Вісник Київського національного університету імені тараса Шевченка …, 2011
442011
Інноваційні ресторанні технології: основи теорії: навч. посіб. для вищ. навч. закл.
Г П’ятницька, НО П’ятницька
Київ: Кондор-Виробництво, 2013
422013
Теоретичні положення з визначення категорій інноваційний процес і інноваційна діяльність
ІВ Федулова
Проблеми науки, 2-7, 2007
422007
Обґрунтування напрямів інноваційного розвитку підприємств хлібопекарної галузі:[монографія]
ІВ Федулова
К.: НУХТ, 2009
402009
Синергетична еволюційна модель інноваційного розвитку підприємства
ІВ Федулова
372007
Дослідження інноваційної активності промислового підприємства
ІВ Федулова
332011
Кластери в агропромисловому комплексі: проблеми та перспективи розвитку
ІЮ Гришова, АЮ Присяжнюк
Економіка АПК, 142-146, 2011
262011
Соціальна відповідальність як напрям реалізації корпоративної стратегії розвитку
ВМ Жуковська, НВ Сичова
Фінанси України, 14-21, 2009
262009
Вплив інноваційних змін на діяльність підприємств ресторанного господарства
ГТ П’ятницька, НО П’ятницька, ГТ Пятницкая, НА Пятницкая
ХНЕУ, 2013
252013
Управління розвитком інноваційного потенціалу на підприємствах хлібопекарної промисловості
ІВ Федулова
222009
Менеджмент. навч. посіб
ГЄ Мошек, ЮВ Поканєвич, АС Соломко, АВ Семенчук
Загальна редакція кандидата економічних наук, професора Мошека ГЄ–К.: Кондор …, 2009
222009
Теоретичне обґрунтування сутності інноваційного потенціалу
ІВ Федулова
222007
Фактори впливу на формування та реалізацію інноваційної стратегії підприємства
АМ Безус, ПІ Безус
Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія: Економіка, 61-69, 2014
212014
Інноваційний потенціал розвитку підприємств ресторанного господарства в Україні
Г П’ятницька, О Григоренко, В Найдюк
Товари і ринки, 29-43, 2013
212013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20