Yuliia M. Chala, Юлія М. Чала
Yuliia M. Chala, Юлія М. Чала
National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute"
Verified email at kpi.kharkov.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Future Engineers’ Psychological Readiness For Common Competencies Development In The Process of Studying “Professional Psychology”
NV Pidbutska, A Knysh, Y Chala
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені КД Ушинського, 2017
122017
Модель особистісного досвіду психолога
ЮМ Чала
Психологический журнал 2 (6), 394 - 403, 2010
3*2010
Констатація розвитку операціонального досвіду і досвіду спілкування та діалогічної взаємодії майбутніх психологів
ЮМ Чала
ББК 74.58+ 88я43 П 68 Рецензенти, 900 - 913, 2011
12011
Розвиток ціннісного та рефлексивного досвіду майбутніх психологів засобами психологічного тренінгу
ЮМ Чала
Психологический журнал, 11, 2010
1*2010
Особливості впливу французьких запозичень на динаміку лексичної системи англійської мови
НО Михальчук, ЮМ Чала
2015
Особливості організації педагогічно регульованої читацької діяльності старшокласників
НОМ ЮМ Чала
Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти …, 2014
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–6