Yuliia M. Chala, Юлія М. Чала
Yuliia M. Chala, Юлія М. Чала
National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute"
Verified email at kpi.kharkov.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Вікторіанська доба в українському художньому перекладі: монографія
Т Некряч, Ю Чала
Kondor, 2013
192013
Future Engineers’ Psychological Readiness For Common Competencies Development In The Process of Studying “Professional Psychology”
NV Pidbutska, A Knysh, Y Chala
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені КД Ушинського, 2017
152017
Обов'язкові складові особистості харизматичного лідера як запорука його успіху
ОГ Романовський, ОВ Квасник, ВВ Шаполова, ЮМ Чала, ...
НТУ" ХПІ", 2017
82017
Реалія і культурно маркований знак: термінологічні аспекти перекладознавства
Ю Чала
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету…, 2010
62010
Психодіагностика: навчальний посібник
ЮМ Чала, АМ Шахрайчук
Харків: НТУ ХПІ, 2018
52018
Модель особистісного досвіду психолога
ЮМ Чала
Психологический журнал 2 (6), 394 - 403, 2010
3*2010
Психодіагностика
ЮМ Чала, АМ Шахрайчук
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2018
12018
Особливості відтворення культурно-маркованих знаків" не-матеріального" світу вікторіанців в українських перекладах
ЮП Чала
Науковий вісник, 2012
12012
Констатація розвитку операціонального досвіду і досвіду спілкування та діалогічної взаємодії майбутніх психологів
ЮМ Чала
ББК 74.58+ 88я43 П 68 Рецензенти, 900 - 913, 2011
12011
Проблема розвитку особистісного досвіду психолога під час тренінгової роботи та шляхи її розв’язання
ЮМ Чала
Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти…, 2010
12010
Психологічний тренінг розвитку особистісного досвіду у майбутніх психологів
ЮМ Чала
ТОВ" Інформаційні системи", 2010
12010
Розвиток ціннісного та рефлексивного досвіду майбутніх психологів засобами психологічного тренінгу
ЮМ Чала
Психологический журнал, 11, 2010
1*2010
Переклад культурно-маркованих знаків Вікторіанської доби у паратексті драматичних творів
ЮП Чала
Науковий вісник Київського університету імені Тараса Шевченка, 2007
12007
THE TERM “ABSURD” AND COMMEDIA DELL’ARTE MANIFESTO
НО Михальчук, ЮМ Чала
Сучасні проблеми германського та романського мовознавства 2020, 79-93, 2020
2020
Психологічні механізми дискурсу поетичних творів Філіпа Морена Френо
НО Михальчук, ЮМ Чала
Сучасні проблеми германського та романського мовознавства 2017, 322-333, 2017
2017
THE WAYS OF SOLVING THE PROBLEM OF THE COMMUNICATIVE BEHAVIOR OF PEOPLE IN ENGLISH-SPEAKING COUNTRIES
НО Михальчук, ЮМ Чала
Сучасні проблеми германського та романського мовознавства 2016, 411-437, 2016
2016
Особливості становлення соціального інтелекту педагога: до питання формування управлінського потенціалу сучасного фахівця
ЕЗ Івашкевич, ЮМ Чала
НТУ" ХПІ", 2015
2015
Особливості впливу французьких запозичень на динаміку лексичної системи англійської мови
НО Михальчук, ЮМ Чала
Сучасні проблеми германського та романського мовознавства 2015, 233-248, 2015
2015
Особливості вживання французьких запозичень у фразеологічних сполученнях англійської мови
НО Михальчук, ЮМ Чала
Сучасні проблеми германського та романського мовознавства 2014, 76-86, 2014
2014
Особливості організації педагогічно регульованої читацької діяльності старшокласників
НОМ ЮМ Чала
Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти…, 2014
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20