Підписатись
Синоруб Галина Петрівна / Halyna Synorub / https://orcid.org/0000-0001-7073-0752
Синоруб Галина Петрівна / Halyna Synorub / https://orcid.org/0000-0001-7073-0752
доцент кафедри журналістики Тернопільського національного педагогічного університету імені
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Development of information culture of students of humanitarian specialities
AV Vykhrushch, SI Hnatyshyn, AO Klymenko, OY Medynska, HP Synorub, ...
372019
Підручник з крос-медіа
ІН Крецу, М Гузун, Л Василик
Крецу, М. Гузун, Л. Василик, 2015
182015
Поняття конфліктного наповнення діяльності мас-медіа в теорії соціальних комунікацій:(контекст формування поведінки аудиторії): автореферат дис.... канд. наук з соц …
ГП Синоруб
ТГ Шевченка, Ін-т журналістики, 2009
72009
Кросмедіа: контент, технології, перспективи : колективна моногр. / за заг. ред. д. н. із соц. ком. В. Е. Шевченко; Інститут журналістики Київського національного університету …
ВЕ Шевченко
Кросмедіа: контент, технології, перспективи : колективна монографія, 23-33, 2017
62017
Кросс-медийная журналистика: специфика и основные тенденции
Г Синоруб
Минск: Изд. центр БГУ, 2015
62015
The Use of Binary Online Lessons in the Context of Forming Critical Thinking in Future Journalists
N Poplavska, H Synorub, H Yordan, O Medynska, O Kushnir, ...
Journal of Curriculum and Teaching https://doi.org/10.5430/jct.v11n1p273 11 …, 2022
42022
Crossmedia as an innovative technology in training the humanities students in higher school
HP Synorub, IM Nestayko, IV Poplavska, OY Medynska, NM Poplavska
42019
Формування навичок публічного мовлення студентів-журналістів
НВ Біла, НЛ Дащенко, ГП Синоруб
32023
Мова ворожнечі у виборчому дискурсі (за матеріалами онлайн-видань «Українська правда»,«Дзеркало тижня»,«Вільне життя плюс» та інформаційного агентства «Рубрика»)
ОЯ Мединська, ГП Синоруб
Осадца ЮВ, 2018
32018
Особливості поділу медіа-аудиторії: комунікаційно-психологічний аспект
Г Синоруб
Теле-та радіожурналістика, 239-243, 2013
32013
Права людини та цифрова трансформація
ОЯ Мединська, ГП Синоруб
Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, 2021
22021
Асинхронна комунікація в процесі дистанційного навчання: переваги і недоліки
ГП Синоруб
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020
22020
Засоби масової інформації у соціальних мережах: аудиторний аспект
ГП Синоруб, Д Ярошенко
Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка, 2019
22019
Мобільні технології та сучасний медіатекст
ГП Синоруб
Львівський національний університет ім. І. Франка, 2019
22019
Асертивність як необхідна якість толерантної поведінки журналіста
ГП Синоруб
Ученые записки Крымского федерального университета имени ВИ Вернадского …, 2012
22012
The system of promoting a healthy lifestyle in the Ukrainian regional print media
OY Medynska, HP Synorub, IM Nestayko, OV Kushnir, SI Hnatyshyn, ...
Aluna Publishing, 2022
12022
Аудиторія цифрових медіа: способи залучення
ГП Синоруб, МВ Синоруб
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021
12021
Навчальне відео як творчий проєкт студентів-журналістів в умовах дистанційного навчання (на прикладі дисципліни «Спеціалізація: інтернет, телебачення»)
Н ДРАГАН-ІВАНЕЦЬ, Г СИНОРУБ
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2021
12021
ФОРМУВАННЯ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ В МАЙБУТНІХ МЕДІЙНИКІВ (НА ПРИКЛАДІ БІНАРНОГО ОНЛАЙН-ЗАНЯТТЯ З ДИСЦИПЛІН «ЖУРНАЛІСТСЬКИЙ ФАХ: ІНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛІСТИКА» ТА «ЖУРНАЛІСТСЬКИЙ ФАХ …
ЙГМ Синоруб Г. П.
Інфомедійна грамотність – невід’ємна складова навчального процесу закладу …, 2021
12021
ВЕБіНАР ЯК іНТЕРАКТИВНЕ МЕРЕЖЕВЕ НАВЧАЛЬНЕ ЗАНЯТТЯ (НА ПРИКЛАДі ДИСЦИПЛіНИ" СПЕЦіАЛіЗАЦіЯ: іНТЕРНЕТ, ТЕЛЕБАЧЕННЯ")
Г Синоруб, Н Драган-Іванець
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2020
12020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20