Володимир Лебедєв, Лебедєв Володимир Олександрович
Володимир Лебедєв, Лебедєв Володимир Олександрович
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Verified email at mdpu.org.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Використання кутових параметрів при згущенні дискретно представлених кривих
ВМ Найдиш, АВ Найдиш, ВО Лебедєв
Матеріали міжнародної наук.-практ. конф.“Сучасні проблеми геометричного …, 2003
72003
Дискретна інтерполяція дискретно представлених кривих ліній на основі кутів згущення
ВО Лебедєв
ступеня канд. техн. наук: спец. 05.01. 01/ВО Лебедєв.–Мелітополь, 2004.–22 с, 0
5
Дискретна інтерполяція плоских точкових рядів на основі кутів згущення
ВМ Найдиш, ВО Лебедєв
Праці Таврійської державної агротехнічної академії.–Вип 4, 43-48, 0
3
Метод дискретної інтерполяції на основі кутів згущення
АВ Найдиш, ВС Єремєєв, ВО Лебедєв
Прикладна геометрія та інженерна графіка, 290-295, 2013
22013
Дискретна інтерполяція плоских дискретно представлених кривих ліній на основі кутів загущення. автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня к. т. н
ВО Лебедев
Мелітополь, 2004
22004
Геометрична формалізація у моделюванні процесів термореновації будівель
ЄО Адоньєв, ВМ Верещага, АВ Найдиш, ВО Лебедєв, ДВ Спірінцев
The development of technical sciences: problems and solutions: conference …, 2018
12018
Дискретна інтерполяція прямолінійних ділянок ДПК на основі адаптивного способу
ВВ Спірінцев, ОВ Спірінцева, ВО Лебедєв
Вісник Херсонського національного технічного університету, 605-609, 2014
12014
Згущення ДПК з прямолінійними ділянками
ВО Лебедєв
Прикладна геометрія та інженерна графіка.–К: КНУБА, 184-188, 2004
12004
Аналіз геометричних фігур з використанням одно-та дворозмірних композиційних матриць
ВМ Верещага, ОМ Павленко, ІГ Балюба, ВО Лебедєв
Сучасні проблеми моделювання: зб. наук. пр. 19, 35-49, 2020
2020
Геометричне моделювання торсових поверхонь з ребром звороту апаратом БН–числення
АІ Літвінов, ВО Пахаренко, ВО Лебедєв, ДВ Спірінцев
Modern problems of modeling, 128-134, 2019
2019
Застосування методів цифрового моделювання рельєфу для картографування ерозійних земель
ОМ Павленко, АВ Найдиш, ВО Лебедєв, ОВ Дубініна
Прикладна геометрія та інженерна графіка: міжвід. наук.-техн. зб., 170-174, 2019
2019
Композиційний метод геометричного моделювання: основні визначення
АВ Найдиш, ВМ Верещага, ЄО Адоньєв, ВО Лебедєв
Прикладна геометрія та інженерна графіка: міжвід. наук.-техн. зб., 160-164, 2019
2019
Побудова поверхні, що визначає напруги в підземних спорудах циліндрової форми під дією ґрунтових вод
ВС Єремєєв, ВО Лебедєв
Сучасні проблеми моделювання: зб. наук. пр., 48-53, 2018
2018
Огляд комплексних хмарових систем для геометричного моделювання об'єктів та управління життєвим циклом виробів
АВ Найдиш, ВО Лебедєв, ВВ Кучеренко, ВВ Юрченко
Modern problems of modeling, 2017
2017
Использование разностных схем первого порядка в методе вариативного формирования разностных схем угловых параметров
ДВ Спиринцев, ВА Лебедев, ИГ Балюба
Modern problems of modeling, 2016
2016
Обчислювальна реалізація моделей на основі кутової параметризації
АВ Найдиш, ВО Лебедєв, ГС Волошина
Прикладна геометрія, дизайн та об’єкти інтелектуальної власності: матер. V-ї …, 2016
2016
Особенности вычислительной и программной реализации дискретной интерполяции на основе углов сгущения
ВА Лебедев, АВ Найдыш, НА Рубцов
Вестник Херсонского национального технического университета, 2016
2016
Програмно-педагогічний засіб для організації роботи студентів з дисципліни «Трактори»
ВО Лебедєв, ДО Черненко
Tendencje, zbiory danych, innowacje, praktyka w nauce: zbiór raportów …, 2014
2014
Розробка інтернет-магазину з продажу спеціалізованих запчастин
ВО Лебедєв, ІС Коренков
Інформаційні технології в освіті: матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф …, 2014
2014
Електронний підручник з дисципліни «Хорове диригування» як засіб організації навчальної роботи студентів
ВО Лебедєв, ЛС Авєріна
Науковий вісник Мелітопольського педагогічного університету імені Богдана …, 2014
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20