Дмитро Костенко, Дмитрий Костенко, Dmytro Kostenko, Kostenko D.
Дмитро Костенко, Дмитрий Костенко, Dmytro Kostenko, Kostenko D.
Researcher, Research center for industrial development problems of NAS of Ukraine, Науково-дослідний
No verified email - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Можливості і загрози від членства України в СОТ у зовнішній торгівлі продукцією високотехнологічних галузей в умовах співпраці з країнами ЄС і Митного союзу ЄврАзЕС
МО Кизим, ІЮ Матюшенко, ВЄ Хаустова, ОВ Козирєва, ДМ Костенко, ...
Проблеми економіки, 6-25, 2014
122014
Перспективы развития торговли высокотехнологичными товарами в мире и Украине
ІЮ Матюшенко, ДМ Костенко
Бизнес информ, 103-114, 2012
112012
Передові виробничі технології-ключ до якісної трансформації та зростання високотехнологічного експорту України до 2030 р
ІЮ Матюшенко, ДМ Костенко
Бизнес Информ, 2016
82016
Perspektyvy rozvytku torhivli vysokotekhnolohichnymy tovaramy u sviti ta Ukraini [Prospects for trade in high-tech goods in the world and Ukraine]
IY Matiushenko, DM Kostenko
Biznes Inform.–Business Inform 8, 103-114, 2012
82012
Анализ рынка нефти в Украине
ЮА Сапронов, ДМ Костенко
Проблемы экономики (Харьков), 56-67, 2012
72012
Capabilities of current tomographic technologies in the diagnosis of midfacial injuries and posttraumatic deformities
DA Lezhnev, DV Davydov, DI Kostenko
Vestnik rentgenologii i radiologii, 5-8, 2013
32013
Оцінка і діагностика розвитку розподіленої енергетики в Україні
МО Кизим, ОВ Лелюк, ДМ Костенко
Problems of Economy, 2018
22018
Prospects for trade high-tech goods in the world and Ukraine
Y Matyushenko Igor
Business Inform, 103-114, 2012
22012
Greenhouse gas emissions inventory in Ukraine: Preliminary analysis
N Raptsoun, N Parasiouk, M Kozelkevich, B Kostyukovsky, B Panasyuk, ...
Greenhouse Gas Emission Inventories, 317-325, 1996
21996
Концептуальна модель формування мережевої архітектури публічного управління національною безпекою України
ДМ Костенко
Інвестиції: практика та досвід, 118-124, 2020
12020
Мережева морфологія гібридної війни: ціннісний простір змісту публічного управління
ДМ Костенко
Схвалено Науково-методичною радою Національної академії державного …, 0
1
Актуальні питання підготовки фахівців із застосування високотехнологічних систем (комплексів, засобів) в інтересах національної безпеки та оборони
ДМ Костенко
Актуальні питання підготовки фахівців у сфері публіч-ного управління та …, 0
1
Соціальна самоорганізація суспільства за мережевим принципом як складова публічного управління
ДМ Костенко
ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ТА …, 0
1
Формування міжкультурної компетентності у професійній підготовці сучасного фахівця
Д Костенко
Молодь і ринок, 23-29, 2019
2019
ОЦІНКА І ДІАΓНОСТИКА РОЗВИТКУ РОЗПОДІЛЕНОЇ ЕНЕРΓЕТИКИ В УКРАЇНІ 1
MO Kyzym, OV Lelyuk, DM Kostenko
Problemy Ekonomiky, 79-92, 2018
2018
Оцінка потенціалу виробництва біопалива в регіонах України
КД М.
Моделювання регіональної економіки. Збірник наукових праць 1 (29), С. 279-292, 2017
2017
Аналіз ринку рідкого біопалива в Україні
КД М.
Моделювання регіональної економіки. Збірник наукових праць 2 (30), С. 334-348., 2017
2017
The Possibilities of Modern Tomographic Technologies in Diagnostics and Postoperative Control of Injuries and Posttraumatic Deformations of the Midface
DA Lezhnev, DI Kostenko, EG Privalova
Medical Visualization, 91-100, 2015
2015
Оценка энергетического потенциала биомассы в областях Украины
ДН Костенко
Електронний додаток до матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції …, 2015
2015
ОЦІНКА ПОТЕНЦІАЛУ МІСЦЕВИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ РЕГІОНУ
К ДМ, А СВ
НАУКОВИЙ ВІСНИК ХЕРСОНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, 100, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20