Follow
Ростислав Юринець
Title
Cited by
Cited by
Year
Методи оптимізації в економіці: навч. посіб.
А Чемерис
К.: Центр навчальної літератури, 2006
302006
Формування експертних груп з використанням економіко-математичних моделей рішень
РВ Юринець, ІЗ Саврас
Вісник соціально-економічних досліджень: зб. наук. пр. ОДЕУ/за заг. ред. МІ …, 2008
162008
Інформаційні системи управління персоналом, діловодства і документообігу: навч. посіб.
ВЄ Юринець, РВ Юринець
Львів: Тріада плюс, 2008
122008
Економіко-математичне моделювання утворення експертних груп
РВ Юринець
Проблеми розвитку фінансової системи України в умовах євроінтеграції …, 2007
122007
Конкурентоспроможність підприємництва в умовах інноваційно-інвестиційної модернізації економіки
МП Денисенко, ЗВ Юринец, РВ Юринец, МО Кохан
Економiка та держава, 2020
82020
Економетрична модель оцінювання кредитного позичальника відповідно до експертної оцінки
РВ Юринець
Науковий вісник НЛТУ України 19 (5), 254-258, 2009
72009
Аналіз сучасних САПР і їх порівняльна характеристика
АВ Бугаєв, ВО Занора, РВ Юринець
Вісник ЧДТУ 1, 96-99, 2008
72008
Прогнозування соціально-економічних процесів: Навч. посібник
РВ Юринець
РВ Юринець–Львів,–2006.–80 с, 2006
72006
Математичне програмування в економіці: навч. посібник/Юринець Р. Мищишин. О
Р Юринець
Львів: Львівський державний фінансово-економічний інститут, 2001
62001
Стохастичне моделювання формування експертної комісії
РВ Юринець
Вісн. Львівського університету.-2007.-Вип 37 (2), 449-452, 2007
52007
Соціально-психологічний клімат молодіжного стартап-підприємництва в умовах стратегічного розвитку інновацій
З Юринець, Р Юринець
II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, 2022
42022
Регресійна модель оцінювання платоспроможності клієнта та банківських ризиків у процесі кредитування
ЗВ Юринець, РВ Юринець, НЕ Кунанець, ІР Мищишин
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 69-73, 2019
42019
Методи оптимізації в економіці. Навчальний посібник
А Черемис, Р Юринець, О Мищишин
К.: Центр навчальної літератури, 2006
42006
Особливості мотивування інноваційної діяльності суб’єктів господарювання
ЗВ Юринець, РВ Юринець, ВВ Круглякова
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 122-125, 2017
32017
Венчурний капітал та стратегічний розвиток інноваційного бізнесу
ЗВ Юринець, РВ Юринець
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2023
22023
Використання екстраполяційних методів та експертних оцінок при прогнозуванні соціально-економічних показників регіону
РВ Юринець
Демократичне врядування в контексті глобальних викликів та кризових ситуацій …, 2009
22009
ПРОБЛЕМИ ДИНАМІКИ І ПРОГНОЗУВАННЯ СКЛАДНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
Р Юринець
Вісник Львівського університету. Серія екон, 598-602, 2008
22008
Перспективи формування інноваційної інфраструктури України.
ЗВ Юринець, РВ Юринець, ЛЙ Гнилянська
Університет імені Альфреда Нобеля, 2018
12018
Теоретико-ігровий підхід до оптимізації інноваційної діяльності суб’єктів господарювання
ЗВ Юринець, РВ Юринець
Вісник Національного університету Львівська політехніка. Серія: Інформаційні …, 2016
12016
Дослідження ринку страхування життя в Україні з використанням кореляційно-регресійного аналізу
ІЗ Саврас, РВ Юринець
Ефективність державного управління, 303-309, 2014
12014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20