Підписатись
Ростислав Юринець
Ростислав Юринець
Підтверджена електронна адреса в lpnu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Методи оптимізації в економіці: навч. посіб.
А Чемерис
К.: Центр навчальної літератури, 2006
282006
Формування експертних груп з використанням економіко-математичних моделей рішень
РВ Юринець, ІЗ Саврас
Вісник соціально-економічних досліджень: зб. наук. пр. ОДЕУ/за заг. ред. МІ …, 2008
142008
Економіко-математичне моделювання утворення експертних груп
РВ Юринець
Проблеми розвитку фінансової системи України в умовах євроінтеграції …, 2007
102007
Інформаційні системи управління персоналом, діловодства і документообігу: навч. посіб.
ВЄ Юринець, РВ Юринець
Львів: Тріада плюс, 2008
82008
Економетрична модель оцінювання кредитного позичальника відповідно до експертної оцінки
РВ Юринець
Науковий вісник НЛТУ України 19 (5), 254-258, 2009
72009
Прогнозування соціально-економічних процесів: Навч. посібник
РВ Юринець
РВ Юринець–Львів,–2006.–80 с, 2006
72006
Конкурентоспроможність підприємництва в умовах інноваційно-інвестиційної модернізації економіки
МП Денисенко, ЗВ Юринец, РВ Юринец, МО Кохан
Економiка та держава, 2020
62020
Аналіз сучасних САПР і їх порівняльна характеристика
АВ Бугаєв, ВО Занора, РВ Юринець
Вісник ЧДТУ 1, 96-99, 2008
62008
Математичне програмування в економіці: навч. посібник/Юринець Р. Мищишин. О
Р Юринець
Львів: Львівський державний фінансово-економічний інститут, 2001
52001
Методи оптимізації в економіці. Навчальний посібник
А Черемис, Р Юринець, О Мищишин
К.: Центр навчальної літератури, 2006
42006
Регресійна модель оцінювання платоспроможності клієнта та банківських ризиків у процесі кредитування
ЗВ Юринець, РВ Юринець, НЕ Кунанець, ІР Мищишин
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 69-73, 2019
22019
Особливості мотивування інноваційної діяльності суб’єктів господарювання
ЗВ Юринець, РВ Юринець, ВВ Круглякова
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 122-125, 2017
22017
Використання екстраполяційних методів та експертних оцінок при прогнозуванні соціально-економічних показників регіону
РВ Юринець
Демократичне врядування в контексті глобальних викликів та кризових ситуацій …, 2009
22009
ПРОБЛЕМИ ДИНАМІКИ І ПРОГНОЗУВАННЯ СКЛАДНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
Р Юринець
Вісник Львівського університету. Серія екон, 598-602, 2008
22008
Теоретико-ігровий підхід до оптимізації інноваційної діяльності суб’єктів господарювання
ЗВ Юринець, РВ Юринець
Вісник Національного університету Львівська політехніка. Серія: Інформаційні …, 2016
12016
Дослідження ринку страхування життя в Україні з використанням кореляційно-регресійного аналізу
ІЗ Саврас, РВ Юринець
Ефективність державного управління, 303-309, 2014
12014
Побудова моделі оптимізації витрат хлібопекарських підприємств
НІ Костецька
12007
1Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів 2Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів РОЗВИТОК УПРАВЛІНСЬКИХ КОМПЕТЕНЦІЙ МЕНЕДЖЕРІВ
ЗВ Юринець, РВ Юринець, ЛЙ Гнилянська
Організаційний комітет, 549, 2021
2021
Освітнє лідерство: від теорії до практики
ЗВ Юринець, ЮВ Бреус, РВ Юринець, ЛЙ Гнилянська, АО Клочко, ...
РА Козлов, 2021
2021
Сфера охорони здоров’я України в умовах інноваційного розвитку і цифровізації економіки
ЗВ Юринець, РВ Юринець, ОА Петрух
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20