Сахно Людмила Анатоліївна / Sakhno Liudmyla (orcid.org/0000-0003-0339-3404)
Сахно Людмила Анатоліївна / Sakhno Liudmyla (orcid.org/0000-0003-0339-3404)
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного / Dmytro Motornyi Tavria
Подтвержден адрес электронной почты в домене tsatu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Екологічний облік і аудит в реформуванні традиційної системи обліку на підприємстві
ЛА Сахно
Облік і фінанси АПК, 89-92, 2009
342009
Перехід на міжнародні стандарти обліку і звітності: проблеми і перспективи
ДМ Трачова, ЛА Сахно
Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного …, 2012
182012
Удосконалення економічних відносин в інтегрованих агропромислових підприємствах
ЛА Сахно
Економіка АПК, 142-146, 2004
162004
Еволюція управлінського обліку: від обліку витрат виробництва до стратегічного управління
ЛА Сахно
Облік і фінанси АПК, 58-61, 2010
112010
Аудит з розрахунків оплати праці
ЛА Сахно, ОВ Кондратюк
Молодіжний економічний дайджест [Електронний ресурс] : наук. електр. журн …, 2015
52015
Облік і аудит екологічної складової в діяльності агропромислового підприємства
ЛА Сахно
Молодий вчений : науковий журнал, 73-76, 2017
32017
Обліково-аналітичне забезпечення розвитку підприємства
ЛА Сахно
Актуальні проблеми розвитку малого та середнього підприємництва : мат …, 2017
22017
Сутність і класифікація екологічних витрат по операціях з атмосферним повітрям
ГВ Кірейцева
ЖДТУ, 2012
22012
Словник-довідник бухгалтера
ОВ Вороновська, ЛА Сахно, ДМ Катюха
22001
Аудит фінансового стану підприємства
ЛА Сахно, СА Йолшин
Молодіжний економічний дайджест [Електронний ресурс] : наук. електр. журн …, 2015
12015
Методологічні аспекти створення бухгалтерії стратегічного типу
ЛА Сахно
Науково-практичні дослідження обліково-інформаційного забезпечення …, 2013
1*2013
Необхідність переходу українського аудиту на міжнародні стандарти
ОС Генова, ЛА Сахно
Економічні науки. Cер.: Облік і фінанси, 152-157, 2013
12013
Проблеми якості аудиторських послуг в Україні
ЛА Сахно
Наукові праці Південного філіалу НУБІП "Кримський агротехнологічний …, 2012
12012
Проблеми я кості аудиторських послуг в Україні
ЛА Сахно
Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного …, 2011
12011
Стратегічний облік у системі управління витратами аграрних підприємств
ЛА Сахно, ДМ Трачова
Агросвіт, 19-24, 2009
12009
Стратегічний облік в системі управління витратами аграрних підприємств
ЛА Сахно
Науково-практичні дослідження обліково-інформаційного забезпечення …, 0
1*
Обліково-інформаційний базис інфраструктурної підтримки ефективної амортизаційної політики
Д Трачова, ОП Левченко, ОП Левченко, ЛА Сахно, ЛА Сахно
2020
Роль і місце інституту бухгалтерського обліку та аудиту в амортизаційній політиці
Д Трачова, ОМ Демчук, ЕН Демчук, ЛА Сахно, ЛА Сахно
2020
Правовий аудит
ЛА Сахно, ЛА Сахно
Однорог, 2019
2019
Міжнародні стандарти аудиту: реалії сьогодення
ЛА Сахно, ЛА Сахно
ФОП Однорог ТВ, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20