Сахно Людмила Анатоліївна / Sakhno Liudmyla (orcid.org/0000-0003-0339-3404)
Сахно Людмила Анатоліївна / Sakhno Liudmyla (orcid.org/0000-0003-0339-3404)
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного / Dmytro Motornyi Tavria
Подтвержден адрес электронной почты в домене tsatu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Екологічний облік і аудит в реформуванні традиційної системи обліку на підприємстві
ЛА Сахно
Облік і фінанси АПК, 89-92, 2009
382009
Перехід на міжнародні стандарти обліку і звітності: проблеми і перспективи
ДМ Трачова, ЛА Сахно
Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного …, 2012
192012
Удосконалення економічних відносин в інтегрованих агропромислових підприємствах
ЛА Сахно
Економіка АПК, 142-146, 2004
172004
Еволюція управлінського обліку: від обліку витрат виробництва до стратегічного управління
ЛА Сахно
Облік і фінанси АПК, 58-61, 2010
142010
Аудит з розрахунків оплати праці
ЛА Сахно, ОВ Кондратюк
Молодіжний економічний дайджест [Електронний ресурс] : наук. електр. журн …, 2015
62015
Облік і аудит екологічної складової в діяльності агропромислового підприємства
ЛА Сахно
Молодий вчений : науковий журнал, 73-76, 2017
32017
Сутність і класифікація екологічних витрат по операціях з атмосферним повітрям
ГВ Кірейцева
ЖДТУ, 2012
32012
Словник-довідник бухгалтера
ОВ Вороновська, ЛА Сахно, ДМ Катюха
32001
Social and environmental costs: the impact of accounting and analytical support on enterprises' sustainable development in Germany and Ukraine.
O Sokil, D Zvezdov, V Zhuk, S Kucherkova, L Sakhno
Economic Annals-XXI 181, 2020
22020
Обліково-аналітичне забезпечення розвитку підприємства
ЛА Сахно
Актуальні проблеми розвитку малого та середнього підприємництва : мат …, 2017
22017
Аудит фінансового стану підприємства
ЛА Сахно, СА Йолшин
Молодіжний економічний дайджест [Електронний ресурс] : наук. електр. журн …, 2015
22015
Внутрішній аудит витрат основної діяльності : особливості організації в АПВ
ЛА Сахно, СО Котова
Формування компетентнісної компоненти фахівців з обліку і аудиту : 1995-2015 …, 2016
12016
Ways Of Auditing Setting In Ukraine And EU
LA Sakhno
Формування компетентнісної компоненти фахівців з обліку і аудиту : 1995-2015 …, 2016
12016
Ways Of Auditing Setting In Ukraine And EU
LA Sakhno
Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного …, 2014
12014
Методологічні аспекти створення бухгалтерії стратегічного типу
ЛА Сахно
Науково-практичні дослідження обліково-інформаційного забезпечення …, 2013
1*2013
Необхідність переходу українського аудиту на міжнародні стандарти
ОС Генова, ЛА Сахно
Економічні науки. Cер.: Облік і фінанси, 152-157, 2013
12013
Внутрішній аудит витрат основної діяльності: особливості організації в АПВ
ЛА Сахно, СО Котова
Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного …, 2013
12013
Проблеми якості аудиторських послуг в Україні
ЛА Сахно
Наукові праці Південного філіалу НУБІП "Кримський агротехнологічний …, 2012
12012
Проблеми я кості аудиторських послуг в Україні
ЛА Сахно
Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного …, 2011
12011
Стратегічний облік у системі управління витратами аграрних підприємств
ЛА Сахно, ДМ Трачова
Агросвіт, 19-24, 2009
12009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20