Подписаться
Людмила Сахно / Liudmyla Sakhno (ORCID: 0000-0003-0339-3404)
Людмила Сахно / Liudmyla Sakhno (ORCID: 0000-0003-0339-3404)
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного / Dmytro Motornyi Tavria
Подтвержден адрес электронной почты в домене tsatu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Екологічний облік і аудит в реформуванні традиційної системи обліку на підприємстві
ЛА Сахно
Облік і фінанси АПК, 89-92, 2009
432009
Перехід на міжнародні стандарти обліку і звітності: проблеми і перспективи
ДМ Трачова, ЛА Сахно
Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного …, 2012
202012
Удосконалення економічних відносин в інтегрованих агропромислових підприємствах
ЛА Сахно
Економіка АПК, 142-146, 2004
182004
Еволюція управлінського обліку: від обліку витрат виробництва до стратегічного управління
ЛА Сахно
Облік і фінанси АПК, 58-61, 2010
152010
Аудит з розрахунків оплати праці
ЛА Сахно, ОВ Кондратюк
Молодіжний економічний дайджест [Електронний ресурс] : наук. електр. журн …, 2015
82015
Роль обліку в управлінні підприємством
Ю Верига
Формування системи і механізмів обліково-аудиторського та аналітичного …, 2012
52012
Social and environmental costs: the impact of accounting and analytical support on enterprises' sustainable development in Germany and Ukraine.
O Sokil, D Zvezdov, V Zhuk, S Kucherkova, L Sakhno
Economic Annals-XXI 181, 2020
42020
Облік і аудит екологічної складової в діяльності агропромислового підприємства
ЛА Сахно
Молодий вчений : науковий журнал, 73-76, 2017
42017
Сутність і класифікація екологічних витрат по операціях з атмосферним повітрям
ГВ Кірейцева
ЖДТУ, 2012
42012
Словник-довідник бухгалтера
ОВ Вороновська, ЛА Сахно, ДМ Катюха
32001
Аудит фінансового стану підприємства
ЛА Сахно, СА Йолшин
Молодіжний економічний дайджест [Електронний ресурс] : наук. електр. журн …, 2015
22015
Методологічні аспекти створення бухгалтерії стратегічного типу
ЛА Сахно
Науково-практичні дослідження обліково-інформаційного забезпечення …, 2013
2*2013
Проблеми якості аудиторських послуг в Україні
ЛА Сахно
Наукові праці Південного філіалу НУБІП "Кримський агротехнологічний …, 2012
22012
Проблеми я кості аудиторських послуг в Україні
ЛА Сахно
Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного …, 2011
22011
Обліково-інформаційний базис інфраструктурної підтримки ефективної амортизаційної політики
Д Трачова, ОП Левченко, ОП Левченко, ЛА Сахно, ЛА Сахно
12020
Міжнародні стандарти аудиту: реалії сьогодення
ЛА Сахно, ЛА Сахно
12019
Обліково-аналітичне забезпечення розвитку підприємства
ЛА Сахно
Актуальні проблеми розвитку малого та середнього підприємництва : мат …, 2017
12017
Внутрішній аудит витрат основної діяльності : особливості організації в АПВ
ЛА Сахно, СО Котова
Формування компетентнісної компоненти фахівців з обліку і аудиту : 1995-2015 …, 2016
12016
Ways Of Auditing Setting In Ukraine And EU
LA Sakhno
Формування компетентнісної компоненти фахівців з обліку і аудиту : 1995-2015 …, 2016
12016
Ways Of Auditing Setting In Ukraine And EU
LA Sakhno
Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного …, 2014
12014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20