Оксана Ласло
Оксана Ласло
ПГАА, факультет агротехногий и экологии, кафедра земледелия и агрохимии
Підтверджена електронна адреса в pdaa.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Оцінка екологічного стану сільськогосподарських угідь Полтавської області
ПВ Писаренко, ОО Ласло
Вісник Полтавської державної аграрної академії, 23-25, 2009
152009
Органічне землеробство–шлях до екологічно безпечної продукції.
ОО Ласло
132009
Агроекологічне районування угідь за рівнем урожайності основних сільськогосподарських культур.
ОО Ласло, ПВ Писаренко
72009
Впровадження технологій точного землеробства в Україні
ОО Ласло
62011
Збереження та відновлення земельних ресурсів як базис сталого розвитку України
ОО Ласло
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Миколаїв, 37 – 43, 2008
3*2008
Проблеми підготовки студентів та методика викладання дисципліни «Екологія» у вищих навчальних закладах аграрного напрямку І-П та Ш-ІV рівнів акредитації
ОО Ласло
22007
Особенности внедрения пермакультуры на экологически стабильных территориях, как элемента эколандшафтного дизайна
ОА Ласло
Роль ботанических садов и дендрариев в сохранении, изучении и устойчивом …, 2017
12017
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ професорсько-викладацького складу 22–23 квітня 2020 р.
ВВ Писаренко, АС Семигреєнко, ІІ Ноздрін, ТВ Дядик, ТВ Боровик, ...
2020
Особливості відновлення і збереження біорізноманіття міських екосистем.
ОО Ласло
2020
Управління процесами біолого-генетичної безпеки в агроекосистемах.
ОО Ласло, ВВ Ляшенко
2020
Моніторинг інвазійних адвентивних видів рослин у багаторічних насадженнях./MONITORING OF INVASION ADVENTIVE PLANTS IN MULTIPLE PLANTS
ОО Ласло, ОЮ Диченко
2020
ОЦІНКА ВПЛИВУ СИСТЕМИ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ НА ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ
ОО Ласло, ОЮ Диченко
2020
Управление земельными ресурсами в контексте антропогенного влияния на агроэкосистемы.
ОО Ласло, ОЮ Диченко, ОП Біленко
2020
Особливості діагностики природних біоценозів методами біоіндикації.
ОО Ласло, ОЮ Диченко
2020
Аналіз сучасного стану побутових відходів та особливості їх утворення.
ОО Ласло, ОЮ Диченко
2020
Моніторинг інвазійних адвентивних видів рослин у багаторічних насадженнях
ДОЮ Ласло, Оксана Александровна
WorldJournal, 2020
2020
Особливості діагностики природних біоценозів методами біоіндикації.
ОЮ Ласло, Оксана Александровна, Дыченко
«Оsiągnięcia naukowe i perspektywy»: Mater. II Międz. Konf. Nauk.-Prakt …, 2020
2020
Параметры определения экологически стабильных зон для органического земледелия.
ОА Ласло
Almanahul SWorld, 118-122, 2020
2020
Управління системами біовідновлення родючості ґрунту як основа виробництва якісної продукції рослинництва.
ОО Ласло
«Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва …, 2020
2020
Характеристика мікробіоценозу кореневої зони горіха волоського в умовах зміни клімату
ОО Ласло
Сучасний рух науки: зб. тез доп. міжнар.наук.-практ. інтернет-конф. м …, 2020
2020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20