Олександр Джамільович Сафін
Олександр Джамільович Сафін
завідувач кафедри психології, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Подтвержден адрес электронной почты в домене npu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Психологія управлінської діяльності командира: навчальний посібник
ОД Сафін
Хмельницький: Вид-во Академії ПВУ, 1997
821997
Психологія професійної діяльності офіцера: підручник для військових вузів
ВГ Кремень, БМ Олексієнко, СД Максименко, ОД Сафін, ...
Хмельницький: Видавництво Академії ПВУ, 1999
321999
Психолого-акмеологічні основи професійного та особистісного самовдосконалення співробітників правоохоронних органів України: монографія
ОД Сафін, ВС Сідак
К.: Вид-во НА СБ України, 2004
302004
Морально-психологічне забезпечення службової діяльності Прикордонних військ України: підручник
СД Максименко, БМ Олексієнко, ОД Сафін
Хмельницький: Видавництво НАПВУ, 243-261, 2001
202001
Людський чинник в особливих умовах діяльності та праці: психологічний аспект
ОД Сафін
Проблеми екстремальної та кризової психології, 107-119, 2010
132010
Забезпечення психологічної стійкості військовослужбовців до екстремальних ситуацій професійної діяльності
ОД Сафін
102011
Організація забезпечення збереження психічного здоров’я військовослужбовців: навч. посіб
ВІ Алещенко, ОД Сафін, ЄМ Потапчук
К.: Академвидав, 2007
92007
Основні підходи до функціонування системи психологічної реабілітації та реадаптації учасників антитерористичної операції
ОД Сафін
Наука і оборона, 2016
62016
Регулятори агресивної поведінки особистості
ОД Сафін, ЛМ Гундерук
Збірник науково-методичних праць.–Хмельницький: АПВУ, 1996
61996
Державна освітня політика у сфері підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців: історіографія проблеми
ВВ Гарасим
Ефективність державного управління, 170-184, 2012
52012
Готовність як підґрунтя компетентності майбутніх працівників ОВС
ОМ Пасько
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені КД Ушинського, 2013
42013
Профілактика та розв’язання конфліктів у педагогічній діяльності засобами гумору
ОД Сафін
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2011
42011
Психосемантичні аспекти вивчення проблеми значення слова
ОД Сафін, СО Пілішек
Збірник наукових праць ІПСІ ім. ГС Костюка АПНУ 5, 176-182, 2003
42003
ПСИХОТЕХНОЛОГІЇ РОБОТИ З ЧАСНИКАМИ БОЙОВИХ дій ТА ЧЛЕНАМИ ЇХНІХ РОДИН ЩОДО ЇХНЬОЇ ПІСЛЯ ЕКСТРЕМАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ДО УМОВ МИРНОЮ ЖИТТЯ
ОД Сафін, ОВ Дацков
32016
Реабілітація та реадаптація учасників бойових дій: психологічний аспект
О Сафін
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2016
32016
Психологічні особливості професійного самовизначення військовослужбовців-контрактників в процесі служби
ОД Сафін
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2012
32012
Актуальні проблеми використання людського чинника в особливих умовах діяльності: психологічний аспект
ОД Сафін
ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 0
3
Індоктринація як інструмент гібридної війни Росії
ОД Сафін
ВІ КНУ ім. Тараса Шевченка, 2017
22017
ОСОБЛИВІ УМОВИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА АДАПТАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ОСОБИСТОСТІ: ПСИXОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
ОД Сафін
22016
РEAБIЛIТAЦIЯ ТA РEAДAПТAЦIЯ УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ: ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
OД Caфiн
КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, 2016
22016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20