Олександр Білоцерківець
Title
Cited by
Cited by
Year
Інноваційна складова економічного розвитку
ЛК Безчасний, ВП Мельник, БОГ Шовкун IА, СВ Онишко
Київ, Наукова думка, 2000
172000
Структурні диспропорції українського експорту товарів до країн ЄС та напрями їх подолання [Електронний ресурс]
ТП Шинкоренко, ОГ Білоцерківець
Режим доступу: http://ief. org. ua/wpcontent/uploads/2015/11/% D0% A8% D0 …, 0
14
Прогнозна економетрична модель для оцінки змін реального ВВП України з урахуванням потенціальних шокових впливів
Т Бурлай
Економіка України, 2009
112009
Фактор інновацій в моделях економічного зростання
ЛК Безчасний, ВП Мельник
Інноваційний фактор сталого економічного зростання: Зб. наук. пр./НАН …, 2002
62002
Реальний ефективний курс гривні: оцінка конкурентних переваг українських товарів і прогноз на 2013–2014 рр.
СС Шумська, ОГ Білоцерківець
Економіка і прогнозування, 20-31, 2013
52013
Структурна гармонізація економіки як чинник економічного зростання
IV Kri︠u︡chkova
Експрес, 2007
52007
Інноваційна складова економічного розвитку/Ред. кол
ЛК Безчасний, ВП Мельник, ОІ Білоцерківський
ЛК Безчасний (відп. ред.) та ін, 2000
52000
Ukraine's Foreign Trade: Structure and Development
O Bilotserkivets
The Ukrainian Economic Monitor, 1997
51997
Вплив зовнішньоекономічних чинників на формування сукупної пропозиції українських товаровиробників
Л Кузнєцова, Т Шинкоренко, О Білоцерківець
Економіст, 4-9, 2014
32014
Інфляційні процеси в Україні: основні тенденції та фактори впливу 2014 року
ЛІ Кузнєцова, ОГ Білоцерківець
Економіка і прогнозування, 25-36, 2014
32014
Українська приватизація: плюси і мінуси/Центр економічного розвитку/ОЙ Пасхавер (ред.)
ЄІ Головаха, ВІ Дубровський, ОМ Кошик, ОГ Білоцерківець
К.: Альтерпрес, 2001
32001
Інноваційна складова економічного розвитку: Монографія/За ред. гл.-кор
ЛК Безчасний
НАНУ ЛК Безчасного–К.: ІЕ НАН України, 2000
32000
шокові впливи ташлях до стабільного розвитку/ОГ Білоцерківець, Т
Е України
ВБурлай, НЮ Гончар та ін, 0
3
Інвестування в Україні як процес відбору
О Білоцерківець, В Дубровський
Пріоритети. Вісник національної бізнес-програми, 10-16, 2002
22002
Роль транспорту в зростанні економіки: макроекономічний підхід
М. Скрипниченко, О. Білоцерківець, Н. Кудрицька
Розвиток транспорту з метою відновлення і зростання української економіки …, 2018
2018
Зовнішньоторговельні чинники забезпечення економічного зростання в Україні
О Білоцерківець
Чинники і тренди економічного зростання в Україні: колективна монографія …, 2018
2018
Динамічні та структурні характеристики українського експорту товарів до країн ЄС
О. Білоцерківець, Т. Шинкоренко
Імплементація Угоди про асоціацію між Україною та ЄС: економічні виклики та …, 2016
2016
Зовнішня торгівля у системі макроекономічних балансів
О Білоцерківець
Моделі ідентифікації макроекономічних дисбалансів в Україні : кол. моногр …, 2015
2015
Inflationary processes in Ukraine: main tendencies and impact factors in 2014
L Kuznetsova, O Bilotserkivets
Economy and Forecasting, 25-36, 2014
2014
Прогнозування розвитку економіки Кіровоградської області у складі інформаційно-аналітичної системи супроводження бюджетного процесу
ОГ Білоцерківець, ГЮ Яценко
Математичне моделювання в економіці, 2013
2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20