International Academic Conference "Information, Communication, Society"
International Academic Conference "Information, Communication, Society"
Національний університет "Львівська політехніка"
Підтверджена електронна адреса в ridne.net
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Процеси управління інтерактивними соціальними комунікаціями в умовах розвитку інформаційного суспільства
АМ Пелещишин, Ю Сєров, О Березко, О Пелещишин, ...
Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012
412012
Теоретичні та методичні основи кредитно-модульної системи навчання майбутніх учителів інформатики
ОМ Спірін
39*
Тенденції розвитку інформаційної економіки в Україні
ІП Малик
39*
Нова розмовна лексика і фразеологія
ЮА Зацний, АВ Янков
31*
Освітня культура інформаційного суспільства в контексті глобалізаційної реальності
ОП Кивлюк
242016
Макроекономічне регулювання природоохоронної діяльност
ЛВ Жарова
24*
Аналіз архітектури та сучасних тенденцій розвитку віртуальних спільнот
СС Федушко
Видавництво Львівської політехніки, 2011
232011
Інформаційна модель системи проведення соціологічних досліджень у веб-середовищі
ОВ Марковець, ЄЮ Березняк, БО Лисик, РБ Кравець
Видавництво Львівської політехніки, 2016
142016
Using international standards of quality management system in higher educational institutions
Z Myna, U Yarka, O Peleschyshyn, T Bilushchak
2016 13th International Conference on Modern Problems of Radio Engineering …, 2016
132016
Веб-спільноти в дистанційній освіті
РО Голощук, НО Думанський, ЮО Сєров
13*
Інформаційні технології організації бізнесу: Навч. посібник
РБ Кравець, Ю Сєров, О Марковець
РБ Кравець, ЮО Сєров, ОВ Марковець–Львів: Видавництво Національного …, 2013
122013
Міжетнічна комунікація в Західній Україні у роки Другої світової війни: монографія
В Гулай
Видавництво Львівської політехніки, 2011
122011
Європейські комунікації
ЕА Макаренко
12*
Електронні соціальні мережі як складник сучасних соціальних медіа
ОЕ Коневщинська, СГ Литвинова
112016
Історія української культури: навч. посібник
І Хома, А Сова, Ж Мина
112012
Кадрова політика радянського режиму в західних областях України (друга половина 40-х-50-ті роки ХХст.)
В Гулай
11*
Етносоціальні процеси в західних областях України (друга половина 40-х–50-ті роки ХХ ст.)
ВВ Гулай
11*
Розвиток інформаційної компетентності вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній педагогічній освіті
ПП Грабовський
11*
Педагогічна технологія STEM як засіб реформування освітньої системи України
НІ Поліхун, ІА Сліпухіна, ІС Чернецький
Освіта та розвиток обдарованої особистості 3 (58), 5-9, 2017
102017
Проактивні соціально-орієнтовані підходи до організації електронної взаємодії громадян з органами державної влади
О Марковець, Б Лисик
Видавництво Львівської політехніки, 2017
102017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20