О.П. Борисенко
О.П. Борисенко
Університет митної справи та фінансів
Подтвержден адрес электронной почты в домене amsu.dp.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Математическое моделирование экономических процессов в сельском хозяйстве
ОП Борисенко, ОМ Колтаков, СО Циганкова
Збірник наукових праць Луганського державного аграрного університету, 26-29, 1994
260*1994
Зовнішньоекономічна політика держави: концепція, стратегія, механізми реалізації
ОП Борисенко
ISBN 978-966-374-703-3, 2012
162012
Удосконалення державних механізмів управління митними ризиками при реалізації зовнішньоекономічної політики
ОП Борисенко
Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили …, 2012
112012
Сутність зовнішньоекономічної політики та її вплив на розвиток національного господарства
О Борисенко
Вісник Національної академії державного управління при Президентові України …, 2011
102011
Контроль митної вартості як інструмент державного регулювання економіки
ОП Борисенко
Вісник Академії митної служби України, 40, 2008
102008
Проблеми застосування митно-податкового механізму в Україні та напрями його вдосконалення
ОП Борисенко, ТА Крушельницька
Академія митної служби України, 2016
92016
Экономические проблемы производства зерна в Луганской области
ВГ Ткаченко, ЮФ Наумов, ОП Борисенко
Луганск: Книжковий світ, 2000
92000
Нетарифні заходи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні: проблеми та шляхи вирішення
ОП Борисенко
Аналітика і влада, 188-194, 2011
72011
Особливості застосування митно-тарифних інструментів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності
О Борисенко
Державне управління та місцеве самоврядування, 11, 2011
72011
Комплексний підхід до систематизації методів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності
ОП Борисенко
Економіка та держава, 115-117, 2012
52012
Застосування біостимуляторів при акушерсько-гінекологічній патології у корів
ОО Бондар, ММ Желавський, СП Керничний, ОП Борисенко
Вісник Сумського НАУ, 12-15, 2003
52003
Особливості моделювання управлінських процесів у державному регулюванні зовнішньоекономічної діяльності
ОП Борисенко
32015
Стратегія формування та реалізації зовнішньоекономічної політики України
ОП Борисенко
Наукові праці. Державне управління 254 (242), 2015
32015
Інформаційне забезпечення спеціальних механізмів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності
ОП Борисенко
Наукові праці. Державне управління 194 (182), 2012
32012
Застосування тарифних інструментів у державному регулюванні товарних ринків в контексті регламентації СОТ
О БОрисенкО
Режим доступу: http://www. kbuapa. kharkov. ua/ebook/putp/2012-3/doc/4/03. pdf, 2012
32012
Зовнішньоекономічна політика України : проблеми та перспективи
ОП Борисенко
Актуальні проблеми зовнішньоекономічної діяльності та митної справи в умовах …, 2010
32010
Митна вартість як об'єкт і інструмент державного регулювання та контролю
О Борисенко
Вісник Національної академії державного управління при Президентові України …, 2009
32009
Державне регулювання та фінансовий контроль операцій з давальницькою сировиною
ОП Борисенко
Електронний ресурс].–Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/soc_gum …, 2009
32009
Державне регулювання розвитку соціальної реклами
ОП Борисенко
Університет митної справи та фінансів, 2016
22016
Удосконалення управління економічним розвитком держави шляхом дотримання балансу інтересів суб'єктів ЗЕД
ОП Борисенко
22015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20