О.П. Борисенко
О.П. Борисенко
Університет митної справи та фінансів
Подтвержден адрес электронной почты в домене amsu.dp.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Математическое моделирование экономических процессов в сельском хозяйстве
ОП Борисенко, ОМ Колтаков, СО Циганкова
Збірник наукових праць Луганського державного аграрного університету, 26-29, 1994
224*1994
Зовнішньоекономічна політика держави: концепція, стратегія, механізми реалізації
ОП Борисенко
ISBN 978-966-374-703-3, 2012
162012
Контроль митної вартості як інструмент державного регулювання економіки
ОП Борисенко
Вісник Академії митної служби України, 40, 2008
102008
Экономические проблемы производства зерна в Луганской области
ВГ Ткаченко, ЮФ Наумов, ОП Борисенко
Луганск: Книжковий світ, 2000
102000
Удосконалення державних механізмів управління митними ризиками при реалізації зовнішньоекономічної політики
ОП Борисенко
Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили …, 2012
92012
Проблеми застосування митно-податкового механізму в Україні та напрями його вдосконалення
ОП Борисенко, ТА Крушельницька
Вісник Академії митної служби України. Сер.: Державне управління, 47-55, 2011
82011
Особливості застосування митно-тарифних інструментів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності
О Борисенко
Державне управління та місцеве самоврядування, 11, 2011
72011
Комплексний підхід до систематизації методів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності
ОП Борисенко
Економіка та держава, 115-117, 2012
52012
Нетарифні заходи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні: проблеми та шляхи вирішення
ОП Борисенко
Аналітика і влада, 188-194, 2011
52011
Сутність зовнішньоекономічної політики та її вплив на розвиток національного господарства
О Борисенко
Вісник Національної академії державного управління при Президентові України …, 2011
52011
Застосування біостимуляторів при акушерсько-гінекологічній патології у корів
ОО Бондар, ММ Желавський, СП Керничний, ОП Борисенко
Вісник Сумського НАУ, 12-15, 2003
52003
Застосування тарифних інструментів у державному регулюванні товарних ринків в контексті регламентації СОТ
О БОрисенкО
Режим доступу: http://www. kbuapa. kharkov. ua/ebook/putp/2012-3/doc/4/03. pdf, 2012
42012
Зовнішньоекономічна політика України : проблеми та перспективи
ОП Борисенко
Актуальні проблеми зовнішньоекономічної діяльності та митної справи в умовах …, 2010
42010
Державне регулювання та фінансовий контроль операцій з давальницькою сировиною
ОП Борисенко
Електронний ресурс].–Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/soc_gum …, 2009
42009
Система державного контролю за зовнішньоекономічними операціями в Україні та напрями її вдосконалення
ОП Борисенко
Вісник Академії митної служби України. Сер.: Економіка, 82-88, 2009
32009
Формування державної зовнішньоекономічної політики України та механізми її реалізації [Текст] : автореф. дис. ... д-ра наук з держ. упр. : 25.00.02
ОП Борисенко
Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, 2013
2*2013
Сучасні тенденції формування зовнішньо-економічної політики промислово розвинених країн світу
О Борисенко
Вісник Національної академії державного управління при Президентові України …, 2011
22011
Митна вартість як об'єкт і інструмент державного регулювання та контролю
О Борисенко
Вісник Національної академії державного управління при Президентові України …, 2009
22009
Напрями державного регулювання ціноутворення у сфері адміністративних послуг
ОП Борисенко
12018
Державне регулювання розвитку соціальної реклами
ОП Борисенко
Університет митної справи та фінансів, 2016
12016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20