Світлана Польчина; Polchyna Svitlana
Світлана Польчина; Polchyna Svitlana
Чернівецький національний університет, кафедра ґрунтознавства, доцент, Associate Professor
Підтверджена електронна адреса в chnu.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Ґрунтознавство: підручник
І Назаренко, І, М Польчина, С, А Нікорич, В
Чернівці: Вид-во" Книга XXI століття, 2003
1052003
Genesis and evolution of the fragipan in Albeluvisols in the Precarpathians in Ukraine
MS Volodymyr A Nikorych, Wojciech Szymański, Svitlana M Polchyna
Catena 119, 154-165, 2014
192014
Грунтознавство
ІІ Назаренко, СМ Польчина, ВА Нікорич
Підручн. Чернівці: Книги-ХХІ, 2004
192004
Регуляторна функція лісопаркових насаджень в урбоантропедогенезі
СМ Польчина
Екологія та ноосферологія 17 (1-2), 122-128, 2006
122006
Грунтознавство. Головні типи грунтів
СМ Польчина
Чернівці: Рута, 2001
102001
Gleby płowe (Luvisols) pogórza i przedgórza karpackiego z obszaru Polski i Ukrainy
W Szymański, S Skiba, V Nikorych, S Polchyna
Roczniki Bieszczadzkie (20), 268-280, 2012
92012
Morfohenetychni osoblyvosti Albelyuvisolej (Albeluvisols) Peredkarpattya Ukrayiny ta Polshhi [Morphogenetic features of Albeluvisols of Ukrainian and Polish Precarpathians]
V Nikorych, S Polchyna, S Skiba, W Szymanski
Biological systems 4 (1), 65-71, 2012
82012
Variaciyi morfohenetychnyx osoblyvostej buruvato-pidzolystyh gruntiv (Albeluvisols) Peredkarpattya zalezhno vid typu bioheocenozu [Variations of the morphogenetic features of …
V Nikorych, S Polchyna, W Szymanski, S Skiba
Ecology and Noospherology 24 (3-4), 24-41, 2013
72013
Структура субстантивно-генетичної класифікації ґрунтів України
СМ Польчина
Ґрунтознавство, 161-164, 2008
72008
Osoblyvosti konkreciyeutvorennya v gruntah Peredkarpattya [Features of concretion formations in the Precarpathians soils]
VA Nikorych, SM Polchyna
Gruntoznavsntvo 4 (1-2), 73-77, 2003
52003
Застосування сучасної системи класифікації ґрунтів ФАО/WRB до карти ґрунтового покриву Чернівецької області
СМ Польчина, ВА Нікорич, ОА Данчу
42004
Профільно-диференційовані оглеєні ґрунти Передкарпаття: ґенеза, варіабельність, систематика: монографія
СМ Польчина
Польчина СМ–Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014
32014
Грунтознавство з основами геології.
ІІ Назаренко, СМ Польчина, ЮМ Дмитрук, ІС Смага, ВА Нікорич
Чернівці: Книги–XXI, 2006
32006
Гетерогенетичність профільно-диференційованих оглеєних ґрунтів Передкарпаття
СМ Польчина
Наук. вісник Чернів. ун-ту. Біологія (Біол. системи) 4, 197-201, 2012
12012
Макроморфологічний архетип бурувато-підзолистого ґрунту Передкарпаття та його варіації
СМ Польчина
Агрохімія і грунтознавство, 25-32, 2012
12012
Режим вологості профільнодиференційованих ґрунтів Передкарпаття як фактор їх генетичної спорідненості
СМ Польчина
Науковий вісник Національного університету і природокористування України …, 2011
12011
Особливості конкрецієутворення в грунтах Передкарпаття
ВА Нікорич, СМ Польчина
Грунтознавство 4 (1-2), 73-78, 2003
12003
HUMUS IN SOIL CITYSCAPE (FOR EXAMPLE CHERNIVTSI)
S Polchyna, O Lobova
Науковий журнал «Біологічні системи: теорія та інновації», 215-222, 2016
2016
Гумус у ґрунтах міських ландшафтів (на прикладі Чернівців)
СМ Польчина, ОВ Лобова
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2016
2016
Особливості формування режиму вологості флювісолей заплави ріки Прут
ІВ Думіх, СМ Польчина
Вісник Харківського національного аграрного університету. Серія …, 2014
2014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20