Follow
Євген Юхимович Бараш / Ye. Barash / Бараш Є.Ю./ Бараш Е.Е.
Євген Юхимович Бараш / Ye. Barash / Бараш Є.Ю./ Бараш Е.Е.
Інститут кримінально-виконавчої служби, начальник Інституту
Verified email at naiau.kiev.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Організаційно-правові засади діяльності установ виконання покарань
ЄЮ Бараш
Харків, 2006, 2006
552006
Адміністративно-правові засади управління Державною кримінально-виконавчою службою України: дис.… д-ра юрид. наук: 12.00. 07
ЄЮ Бараш
ЭЮ Бараш, 2012
332012
Інформаційне забезпечення управління Державною кримінально-виконавчою службою
ЄЮ Бараш
Форум права, 34-40, 2011
262011
Управління Державною кримінально-виконавчою службою України: адміністративно-правове дослідження: монографія
ЄЮ Бараш
Х.: НікаНова, 2012
182012
Зарубіжний досвід соціальної роботи зі засудженими
ЄЮ Бараш
112016
Загальні тенденції гуманізації та перспективи пенітенціарної пробації щодо довічного позбавлення волі
ЄЮ Бараш
Вісник Асоціації кримінального права України, 4, 2015
112015
Персонал Державної кримінально-виконавчої служби: поняття та структура
ЄЮ Бараш
Право і безпека, 75-80, 2010
102010
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ТА ПРОБАЦІЇ.
Є Бараш
Law of Ukraine/Pravo Ukraini, 2019
82019
Кримінологічні засади ресоціалізації засуджених до тривалих строків покарання
ЄЮ Бараш
Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ, 99-109, 2016
82016
Протидія професійній деформації персоналу пенітенціарної системи як невід’ємна складова процесу реформування Державної кримінально-виконавчої служби України
ЄЮ Бараш
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 96-104, 2010
72010
Сучасні ризики скоєння терористичних актів: аналіз та правова характеристика
ЄЮ Бараш
Вісник Національної академії правових наук України, 150-158, 2017
62017
ТЕНДЕНЦІЇ ПРОЯВУ ТЕРОРИЗМУ: АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ, ШЛЯХІВ ПРОФІЛАКТИКИ Й ПОПЕРЕДЖЕННЯ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ The Trendcy Towards the Manifestations of Terrorism the Analysis of …
ЄЮ Бараш, АО Самосьонок, А Sаmоsоnоk
62017
Нормотворчість у Державній кримінально-виконавчій службі України
ЄЮ Бараш
Право і безпека, 33-38, 2011
62011
Злочинність у місцях позбавлення волі: основні тенденції та динаміка.
ЄЮ Бараш
Юридична Україна, 64-68, 2017
52017
Кримінально-виконавчий аспект сутності правового інституту
ЄЮ Бараш, ОМ Кревсун
Засновник і видавець: Національний юридичний університет імені Ярослава …, 2015
52015
Удосконалення організації виконання покарання у вигляді довічного позбавлення волі як дображення процесів реформування пенітенціарної системи України
ЄЮ Бараш, СІ Скоков
Право і Безпека, 184-189, 2011
52011
Система інформаційного забезпечення кадрової політики органу публічної адміністрації
ІО Чухлебов
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Юридичні науки …, 2017
42017
Зарубіжний досвід організаційно-правових форм управління пенітенціарною системою та можливості його використання в Україні
ЄЮ Бараш
НПУ імені МП Драгоманова, 2012
42012
EXTERNAL EXPERIENCE FOR THE EXECUTION OF EXCHANGE REGULATION AND POSSIBILITIES OF ITS APPLICATION IN UKRAINE
SA Yurii Kryvytskyi
Baltic Journal of Economic Studies 1 (4. 2018), 25-30, 2018
3*2018
Вплив злочинності на забезпечення соціальної безпеки
ЄЮ Бараш
Вісник Національної академії правових наук України, 89-101, 2017
32017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20