Подписаться
Євген Юхимович Бараш / Ye. Barash / Бараш Є.Ю./ Бараш Е.Е.
Євген Юхимович Бараш / Ye. Barash / Бараш Є.Ю./ Бараш Е.Е.
Інститут кримінально-виконавчої служби, начальник Інституту
Подтвержден адрес электронной почты в домене naiau.kiev.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Організаційно-правові засади діяльності установ виконання покарань
ЄЮ Бараш
Харків, 2006, 2006
422006
Адміністративно-правові засади управління Державною кримінально-виконавчою службою України: дис.… д-ра юрид. наук: 12.00. 07
ЄЮ Бараш
ЭЮ Бараш, 2012
292012
Інформаційне забезпечення управління Державною кримінально-виконавчою службою
ЄЮ Бараш
Форум права, 34-40, 2011
202011
Управління державною кримінально-виконавчою службою України: адміністративно-правове дослідження: монографія
ЄЮ Бараш
Х.: НікаНова, 2012
162012
Загальні тенденції гуманізації та перспективи пенітенціарної пробації щодо довічного позбавлення волі
ЄЮ Бараш
Вісник Асоціації кримінального права України, 4, 2015
92015
Зарубіжний досвід соціальної роботи зі засудженими
ЄЮ Бараш
82016
Персонал Державної кримінально-виконавчої служби: поняття та структура
ЄЮ Бараш
Право і безпека, 75-80, 2010
82010
Протидія професійній деформації персоналу пенітенціарної системи як невід’ємна складова процесу реформування Державної кримінально-виконавчої служби України
ЄЮ Бараш
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 96-104, 2010
62010
Концептуальні засади реформування Державної кримінально-виконавчої служби України та пробації
ЄЮ Бараш
Право України, 14-39, 2019
52019
Удосконалення організації виконання покарання у вигляді довічного позбавлення волі як дображення процесів реформування пенітенціарної системи України
ЄЮ Бараш, СІ Скоков
Право і Безпека, 184-189, 2011
52011
Зарубіжний досвід організаційно-правових форм управління пенітенціарною системою та можливості його використання в Україні
ЄЮ Бараш
НПУ імені МП Драгоманова, 2012
42012
ТЕНДЕНЦІЇ ПРОЯВУ ТЕРОРИЗМУ: АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ, ШЛЯХІВ ПРОФІЛАКТИКИ Й ПОПЕРЕДЖЕННЯ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ The Trendcy Towards the Manifestations of Terrorism the Analysis of …
ЄЮ Бараш, АО Самосьонок, А Sаmоsоnоk
32017
Огляд корупційних діянь персоналу державної кримінально-виконавчої служби України
ЄЮ Бараш
32016
Кримінально-виконавчий аспект сутності правового інституту
ОМ Кревсун, ЄЮ Бараш
Problems of Legality, 147-156, 2016
32016
Кримінологічні засади ресоціалізації засуджених до тривалих строків покарання
ЄЮ Бараш
Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ, 99-109, 2016
32016
Функції управління Державною кримінально-виконавчою службою
БЄ Юхимович
Наше право, 87-91, 2011
32011
Нормотворчість у Державній кримінально-виконавчій службі України
ЄЮ Бараш
Право і безпека, 33-38, 2011
32011
Удосконалення організаційно-правових засад відбування покарання у вигляді довічного позбавлення волі в Україні
ЄЮ Бараш
Право і безпека, 48-52, 2008
32008
Система установ виконання покарань
ЄЄ Бараш
Право і Безпека, 41-43, 2005
32005
Система установ виконання покарань
БЄ Юхимович
Право і безпека, 41-43, 2005
3*2005
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20