Жуковська Вікторія Вікторівна
Жуковська Вікторія Вікторівна
Житомирский державний університет імені Івана Франка
Verified email at zu.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Вступ до корпусної лінгвістики: навчальний посібник
ВВ Жуковська
ЖДУ ім. Івана Франка, 2013
262013
English Stylistics: Fundamentals of Theory and Practice
V Zhukovska
122010
Еколінгвістика: становлення та основні напрями досліджень
ВВ Жуковська, НО Деркач
Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки …, 2011
112011
Лексико-семантичні і граматичні характеристики англійського дієслова в художньому тексті
ВВ Жуковська
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 169-172, 2008
112008
Корпусна лінгвістика: історична перспектива та сучасний стан
ВВ Жуковська
Сучасні лінгвістичні студії. Навчальний посібник / – Житомир : Вид-во ЖДУ …, 2015
82015
Основи теорії та практики стилістики англійської мови: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.
ВВ Жуковська
Житомир: Видавництво Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2010
62010
Ресурси корпусної лінгвістики у дослідженні історичної динаміки мови
ВВ Жуковська
Слово і речення: синтактика, семантика, прагматика: матер. Міжнар. наук …, 2013
32013
Функціонування абсолютної конструкції у сучасній англійській мові (на матеріалі Британського національного корпусу)
ВВ Жуковська
МАТЕРІАЛИ ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦІЇ “Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та …, 2016
22016
Абсолютна конструкція в англійській мові: походження та функціонування
ВВ Жуковська
Studia Philologica, 2014
22014
Абсолютна конструкція в англійській мові: сутність, походження, функціонування
ВВ Жуковська
Studia Philologica (Філологічні студії): зб. наук. праць – Вип. 2– К. : Київ …, 2013
2*2013
Статистичний аналіз дієслівної лексики в авторському стилі
ВВ Кокіна
// Наукове видання „Мова і культура”. Серія „Філологія”. – К.: Видавничий …, 2003
2*2003
Статистична верифікація соціолінгвістичної ідентифікації мовця в усному американському академічному дискурсі
ВВ Жуковська, ВВ Шилюк
Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія …, 2015
12015
Абсолютна конструкція в англійській мові: структурно-семантичний аспект
ВВ Жуковська
Scientific Recourses Management of Countries and Regions, 52-59, 2014
12014
Застосування корпусних технологій у навчанні та вивченні іноземної мови
ВВ Жуковська
Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і …, 2018
2018
Застосування програмного пакету R у наукових дослідженнях майбутніх філологів
ВВ Жуковська, ОО Мосіюк, ВВ Комаренко
Інформаційні технології і засоби навчання 66 (№4), С. 272-285, 2018
2018
Структура і функціональний статус абсолютних конструкцій у давніх індоєвропейських мовах
ВВ Жуковська
Наукові записки. – Випуск 165. – Серія: Філологічні науки, С. 110-116., 2018
2018
Наскільки "незалежна" абсолютна конструкція у сучасній англійській мові: корпуснобазований аналіз
ВВ Жуковська
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, С. 74-79., 2018
2018
Квантитативно-корпусний підхід до аналізу семантики граматичної конструкції
ВВ Жуковська
Матеріали І Міжнародної науково-прикладної конференції «Прикладна і корпусна …, 2018
2018
Англійська абсолютна конструкція: досвід колострукційного аналізу
ВВ Жуковська
Актуальні проблеми філології та перекладознавства : збірник наукових праць …, 2017
2017
Лінгвокомунікативні особливості англомовної наукової статті
ВВ Жуковська
Текст і дискурс: когнітивно-комунікативні перспективи: збірник матеріалів …, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20