Жуковська Вікторія Вікторівна
Жуковська Вікторія Вікторівна
Житомирский державний університет імені Івана Франка
Підтверджена електронна адреса в zu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Вступ до корпусної лінгвістики: навчальний посібник
ВВ Жуковська
ЖДУ ім. Івана Франка, 2013
382013
English Stylistics: Fundamentals of Theory and Practice. Основи теорії та практики стилістики англійської мови: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.
V Zhukovska
32*2010
Лексико-семантичні і граматичні характеристики англійського дієслова в художньому тексті
ВВ Жуковська
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 169-172, 2008
122008
Еколінгвістика: становлення та основні напрями досліджень
ВВ Жуковська, НО Деркач
Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки …, 2011
102011
Корпусна лінгвістика: історична перспектива та сучасний стан
ВВ Жуковська
Сучасні лінгвістичні студії. Навчальний посібник / – Житомир : Вид-во ЖДУ …, 2015
92015
Ресурси корпусної лінгвістики у дослідженні історичної динаміки мови
ВВ Жуковська
Слово і речення: синтактика, семантика, прагматика: матер. Міжнар. наук …, 2013
62013
Англійська абсолютна конструкція: досвід колострукційного аналізу
ВВ Жуковська
Актуальні проблеми філології та перекладознавства : збірник наукових праць …, 2017
42017
Corpus-based approach to teaching vocabulary and grammar
VV Zhukovska
XVI TESOL-Ukraine International Conference Current Studies in English …, 2011
32011
Статистичний аналіз дієслівної лексики в авторському стилі
ВВ Кокіна
Наукове видання „Мова і культура”. Серія „Філологія”. – К.: Видавничий Дім …, 2003
3*2003
Функціонування абсолютної конструкції у сучасній англійській мові (на матеріалі Британського національного корпусу)
ВВ Жуковська
МАТЕРІАЛИ ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦІЇ “Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та …, 2016
22016
Статистична верифікація соціолінгвістичної ідентифікації мовця в усному американському академічному дискурсі
ВВ Жуковська, ВВ Шилюк
Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія …, 2015
22015
Абсолютна конструкція в англійській мові: походження та функціонування
ВВ Жуковська
Studia Philologica, 2014
22014
Teaching vocabulary through datа-driven activities
VV Zhukovska
XVII TESOL-Ukraine International Conference: English in Globalised World, P.201., 2012
2*2012
A Quantitative Corpus-Driven Approach to Disambiguation of Synonymous Grammatical Constructions
VV Zhukovska
Lytvyn, V., Vysotska, V., Hamon, T., Grabar, N., Sharonova, N …, 2020
12020
Концептуально-методологічні засади граматики конструкцій
ВВ Жуковська
Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство)-Кіровогорад, 255-259, 2015
12015
Абсолютна конструкція в англійській мові: структурно-семантичний аспект
ВВ Жуковська
Scientific Recourses Management of Countries and Regions, 52-59, 2014
12014
Методичні рекомендації до написання, оформлення і захисту дипломних робіт з лінгвістичних дисциплін (для студентів Навчально-наукового інституту іноземної філології освітньо …
ВВ Жуковська
12011
Взаємозв’язок лексико-семантичних та граматичних категорій англійського дієслова
ВВ Жуковська
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 147-150, 2005
12005
Конструкція як одиниця лінгвістичного аналізу: від традиційної лінгвістики до граматики конструкцій
ВВ Жуковська
Міжнародний філологічний часопис 11 (3), 33-41, 2020
2020
Занурення в майбутню професію як ігровий засіб профорієнтації школярів
ЛВ Калініна, ВО Папіжук, МВ Полховська, ОЮ Кузьменко, ...
Департамент освіти житомирської міської ради, 2020
2020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20