Denis Zubenko
Denis Zubenko
O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
Подтвержден адрес электронной почты в домене kname.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Моделювання та аналіз електромагнітних процесів в складних електромеханічних (електротехнічних) системах та …
СО Лапкіна, СА Лапкина, ДС Яримбаш, ДС Ярымбаш, СТ Яримбаш, ...
Запорізький національний технічний університет, 2018
13*2018
Розвиток фестивального руху в сучасній Україні
ДВ Зубенко
Політехніка, 2011
92011
Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Теорія керування», частина 1 для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 113 …
ЛВ Гладун
3*2019
Повышение надежности тяговых передач рельсового электротранспорта
ДЮ Зубенко
Харківський національний університет міського господарства імені ОМ Бекетова, 2015
22015
Дослідження методів управління проектами ремонту транспортних засобів
ДЮ Зубенко
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 6 (3), 15-18, 2011
22011
Прогнозирование долговечности деталей пс эт методом акустической эмиссии
ДЮ Зубенко
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 5 (7 (53)), 14-16, 2011
22011
Ідея всебічного розвитку особистості у теоретичних та практичних аспектах соціальної роботи
ІІ Терещенко, ДВ Зубенко, ИИ Терещенко
НТУУ «КПІ», 2010
22010
Исследование с помощью математических моделей тяговых асинхронных электроприводов скоростных электропоездов
ДЮ Зубенко
Коммунальное хозяйство городов, 337-344, 2007
22007
Розробка енергомеханічної установки для тяги електромобіля
ДЮ Зубенко, АВ Коваленко, ОМ Петренко, ЮО Микита
ScienceRise 10 (2 (27)), 6-15, 2016
12016
Аналіз існуючих підходів налаштування інтелектуальних систем управління транспортними підприємствами
ДЮ Зубенко, АВ Коваленко, ОМ Кузнєцов
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 17-22, 2015
12015
Причины аварий на дорогах и разработка устройств, предотвращающих столкновение
ДЮ Зубенко
Технологический аудит и резервы производства, 17-19, 2014
12014
Обоснование диагностических признаков дисбаланса роторов тяговых электродвигателей подвижного состава
ДЮ Зубенко
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 16-18, 2011
12011
ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ТЕПЛОВОГО СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ
ДЮ Зубенко, АН Петренко, АИ Кузнецов
SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY: GLOBAL AND CURRENT TRENDS, 47, 2019
2019
Теплова і електрична математична модель для асинхронних електродвигунів
ДЮ Зубенко, ОМ Петренко
Комунальне господарство міст. Серія: Технічні науки та архітектура, 16-18, 2019
2019
Обчислювальний аналіз явищ підвищення температури в електричних асинхронних двигунах
ДЮ Зубенко, ОМ Петренко
Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія …, 2019
2019
Використання нейронних мереж для вирішення проблем нерозв'язних задач і рішення складних обчислювальних рівнянь експлуатації електротранспорту
ДЮ Зубенко, ВВ Ліньков
Комунальне господарство міст. Серія: Технічні науки та архітектура, 128-130, 2019
2019
Повторне використання нейронних мереж з декількома екземплярами в задачах експлуатації і ремонту електротранспорту
ДЮ Зубенко, ВВ Ліньков
Комунальне господарство міст. Серія: Технічні науки та архітектура, 131-134, 2019
2019
Подвійне матричне регулювання та факторизація з глибокими нейронними мережами для систем визначення теплового стану електродвигуна
ДЮ Зубенко, ОВ Донець, ВВ Ліньков
Комунальне господарство міст. Серія: Технічні науки та архітектура, 65-67, 2018
2018
Штучні нейронні мережі які використовуються в задачах оптимізації технічної експлуатації рухомого складу електротранспорту
ДЮ Зубенко, ОВ Донець, ВВ Ліньков
Комунальне господарство міст. Серія: Технічні науки та архітектура, 55-57, 2018
2018
Методичні вказівки до виконання самостійних робіт з дисципліни “Додаткові розділи дискретної математики. Теорія графів” для студентів спеціальності “Комп’ютерні науки та …
ОМ Гладка, ІМ Карпович, ЛВ Зубик
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20