Denis Zubenko
Denis Zubenko
O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
Подтвержден адрес электронной почты в домене kname.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Моделювання та аналіз електромагнітних процесів в складних електромеханічних (електротехнічних) системах та …
СО Лапкіна, СА Лапкина, ДС Яримбаш, ДС Ярымбаш, СТ Яримбаш, ...
Запорізький національний технічний університет, 2018
18*2018
Розвиток фестивального руху в сучасній Україні
ДВ Зубенко
Політехніка, 2011
112011
Повышение надежности тяговых передач рельсового электротранспорта
ДЮ Зубенко
Харківський національний університет міського господарства імені ОМ Бекетова, 2015
52015
Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Теорія керування», частина 1 для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 113 …
ЛВ Гладун
4*2019
Розробка енергомеханічної установки для тяги електромобіля
ДЮ Зубенко, АВ Коваленко, ОМ Петренко, ВМ Шавкун, МЮ Олехно
ScienceRise 10 (2 (27)), 2016
22016
Аналіз існуючих підходів налаштування інтелектуальних систем управління транспортними підприємствами
ДЮ Зубенко, АВ Коваленко, ОМ Кузнєцов
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 17-22, 2015
22015
Дослідження методів управління проектами ремонту транспортних засобів
ДЮ Зубенко
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 6 (3), 15-18, 2011
22011
Прогнозирование долговечности деталей ПС ЭТ методом акустической эмиссии
ДЮ Зубенко
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 5 (7 (53)), 14-16, 2011
22011
Ідея всебічного розвитку особистості у теоретичних та практичних аспектах соціальної роботи
ІІ Терещенко, ДВ Зубенко, ИИ Терещенко
НТУУ «КПІ», 2010
22010
Исследование с помощью математических моделей тяговых асинхронных электроприводов скоростных электропоездов
ДЮ Зубенко
Коммунальное хозяйство городов, 337-344, 2007
22007
Причины аварий на дорогах и разработка устройств, предотвращающих столкновение
ДЮ Зубенко
Технологический аудит и резервы производства, 17-19, 2014
12014
Обоснование диагностических признаков дисбаланса роторов тяговых электродвигателей подвижного состава
ДЮ Зубенко
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 16-18, 2011
12011
ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ТЕПЛОВОГО СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ
ДЮ Зубенко, АН Петренко, АИ Кузнецов
SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY: GLOBAL AND CURRENT TRENDS, 47, 2019
2019
Теплова і електрична математична модель для асинхронних електродвигунів
ДЮ Зубенко, ОМ Петренко
Комунальне господарство міст. Серія: Технічні науки та архітектура, 16-18, 2019
2019
Обчислювальний аналіз явищ підвищення температури в електричних асинхронних двигунах
ДЮ Зубенко, ОМ Петренко
Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія …, 2019
2019
Використання нейронних мереж для вирішення проблем нерозв'язних задач і рішення складних обчислювальних рівнянь експлуатації електротранспорту
ДЮ Зубенко, ВВ Ліньков
Комунальне господарство міст. Серія: Технічні науки та архітектура, 128-130, 2019
2019
Повторне використання нейронних мереж з декількома екземплярами в задачах експлуатації і ремонту електротранспорту
ДЮ Зубенко, ВВ Ліньков
Комунальне господарство міст. Серія: Технічні науки та архітектура, 131-134, 2019
2019
Подвійне матричне регулювання та факторизація з глибокими нейронними мережами для систем визначення теплового стану електродвигуна
ДЮ Зубенко, ОВ Донець, ВВ Ліньков
Комунальне господарство міст. Серія: Технічні науки та архітектура, 65-67, 2018
2018
Штучні нейронні мережі які використовуються в задачах оптимізації технічної експлуатації рухомого складу електротранспорту
ДЮ Зубенко, ОВ Донець, ВВ Ліньков
Комунальне господарство міст. Серія: Технічні науки та архітектура, 55-57, 2018
2018
Development of the methods for improvement of tram energomechanical performance by implementation of new tram crossings
ДЮ Зубенко, ОМ Кузнецов, ВВ Ліньков, ОМ Петренко, ЛО Каци
ScienceRise 1 (2 (30)), 15-20, 2017
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20