Сергій Дєнєжніков
Сергій Дєнєжніков
СумДПУ імені А.с. Макаренка, ІФ, Кафедра філософії та соціальних наук
Подтвержден адрес электронной почты в домене sspu.sumy.ua
НазваниеПроцитированоГод
Вплив NBIC-конвергенції технологій на еволюцію антропосоціогенезу: виклики сучасності
С Дєнєжніков
Світогляд-Філософія-Релігія, 2012
42012
Супертехнології штучного інтелекту в трансгуманістичному дискурсі
СС Дєнєжніков
Філософія науки: традиція та інновації, 132-141, 2013
32013
Сучасний науково–технічний прогрес у контексті формування духовності молоді
НВ Поліщук
Гілея: науковий вісник, 234-237, 2014
22014
Философия техноинтеллекта: терминологический анализ
ВЄ Карпенко
Філософія науки: традиція та інновації, 122-132, 2013
22013
Медійна компетентність як складова професійної підготовки фахівців в умовах інноваційної освіти
СС Дєнєжніков
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 238-245, 2015
12015
Перспективы человека будущего: диалог между трансгуманистом и биоэцистом
АВ Губенко, СС Денежников
Сумский государственный университет, 2013
12013
Трансгуманистический проект человека в условиях хай-тек
СС Денежников
Інтелект. Особистість. Цивілізація: темат. зб. наук. пр. із соціально …, 2010
12010
ПРАВОВЕ ПОЛЕ СТИМУЛЮВАННЯ ВИНЯТКОВОГО ПРАВА НА ІННОВАЦІЇ1
СС Дєнєжніков
Редакційна колегія, 234, 2019
2019
Трансгуманістичні перспективи розвитку штучного інтелекту
СС Дєнєжніков
СумДПУ імені АС Макаренка, 2018
2018
Феномен іміджу менеджера-адміністратора та проблема лідерства у колективі
СС Дєнєжніков
СумДПУ імені АС Макаренка, 2018
2018
Філософські проблеми сенсорних технологій у біосоціокукльтурному вимірі людини
СС Дєнєжніков
СумДПУ імені АС Макаренка, 2017
2017
Методологічні запити реалізації моделі регіонального інноваційного освітнього кластеру
СС Дєнєжніков
СумДПУ імені АС Макаренка, 2017
2017
ПРАВОВІ ЗАСАДИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМЦІВ В УКРАЇНІ
СС Дєнєжніков
Національна самосвідомість та правова культура в умовах європейської …, 2017
2017
Соціально-філософські запити футурології
СС Дєнєжніков
Полтава: ПУЕТ, 74-77, 2016
2016
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПОБУДОВИ МОДЕЛІ РЕГІОНАЛЬНОГО ІННОВАЦІЙНОГО ОСВІТНЬОГО КЛАСТЕРУ
С Дєнєжніков
ФІЛОСОФІЯ, 779106, 2016
2016
Теоретико-методологічні запити створення інноваційних освітніх кластерів
СС Дєнєжніков
2016
Методологічний потеннціал форсайту в розвитку конвергентних технологій
ДС С.
Гуманітарно-наукове знання: дисциплінарні матриці, 89-93, 2015
2015
Методологічні запити інноваційного розвитку освіти
ДС С.
Інноваційний розвиток вищої освіти:глобальний та національний виміри змін 1 …, 2015
2015
РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ: Доктор філософських наук, професор НВ Кочубей; доктор філософських наук, професор ВА Косяк; доктор філософських наук, професор ЄО Лебідь; доктор фізико …
СС Дєнєжніков
2015
Трансгуманістичні перспективи людини у сучасних форсайтних дослідженнях
СС Дєнєжніков
Філософія науки: традиції та інновації, 115-124, 2015
2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20