Павло Кобилін
Павло Кобилін
старший викладач кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства ХНУ імені В.Н. Каразіна
Підтверджена електронна адреса в karazin.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Семінар з проблем регіонального розвитку: Навчально-методичний посібник для аудиторної та самостійної роботи студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» за …
ПО Кобилін
42016
Підходи до визначення поняття соціальна інфраструктура
ПО Кобилін
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2013
42013
Трансформації зовнішньої торгівлі товарами України: реалії, проблеми, перспективи
Н Гусєва, Ю Кандиба, П Кобилін
Часопис соціально-економічної географії 26, 55-75, 2019
32019
Функціонально-компонентна структура системи торговельного обслуговування населення
ПО Кобилін
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна, cерія …, 2017
32017
Аналіз траєкторії розвитку соціальної інфраструктури Харківської області
ЛМ Нємець, ПО Кобилін, КЮ Сегіда
Актуальні проблеми економіки, 409-418, 2014
3*2014
Суспільно-географічне дослідження сфери торгівлі Харківської області за показниками системного розвитку
П Кобилін
Часопис соціально-економічної географії, 154-165, 2016
22016
Територіальні особливості системи торговельного обслуговування населення Харківської області (дисертація)
ПО Кобилін
12017
Проблеми та напрями удосконалення системи торговельного обслуговування Харківської області
П Кобилін
Економічна та соціальна географія, 33-40, 2017
12017
Просторово-часовий аналіз торговельного обслуговування населення Харківської області за параметрами траєкторії руху соціогеосистем
ПО Кобилін
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна, cерія …, 2016
12016
ПРОСТОРОВЕ ГРУПУВАННЯ ОБЄКТІВ ТОРГОВЕЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПО Кобилін
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна, cерія …, 2015
12015
До питання визначення структури соціальної інфраструктури
ПО Кобилін
12014
Місце Харківської області в торговельному обслуговуванні населення України
ПО Кобилін
12014
Просторово-часовий аналіз розвитку соціальної інфраструктури Харківської області із застосуванням кластерного аналізу
ПО Кобилін
Економічна та соціальна географія, 151-159, 2014
12014
До питання суспільно-географічних досліджень соціальної інфраструктури
КА Нємець, ПО Кобилін
ХНУ імені ВН Каразіна, геолого-географічний факультет, кафедра соціально …, 2012
12012
ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРОСТОРОВОГО РОЗВИТКУ ТОРГІВЛІ ТА РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА ДОПОМОГОЮ КРИВОЇ ЛОРЕНЦА
ПО Кобилін
Редакційна колегія, 89, 2021
2021
Виявлення просторових особливостей розвитку торговельного обслуговування населення у Харківській області за допомогою одновимірного статистичного аналізу
П Кобилін, Н Добровольська, І Скриль, В Редін
Часопис соціально-економічної географії 29, 50-62, 2020
2020
Фактори формування і розвитку сфери торгівлі в Україні
ПО Кобилін
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Географічні …, 2018
2018
Аналіз забезпеченості населення Харківської області закладами роздрібної торгівлі та ресторанного господарства із застосуванням кореляційно-регресійного аналізу
П Кобилін
Часопис соціально-економічної географії 23 (2), 118-123, 2017
2017
Migration processes of transboundary territory (based on for example of the Kharkov region)
КА Немєць, ГО Кулєшова, ЛВ Ключко, ПО Кобилін
2014
The place of Kharkiv region in the restaurant business development of Ukraine
ПО Кобилін
2014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20