Амоша Александр Иванович
Амоша Александр Иванович
Директор Института экономики промышленности НАН Украины, академик НАН Украины
No verified email - Homepage
TitleCited byYear
Інноваційний шлях розвитку України: проблеми та рішення
ОІ Амоша
Економіст 6, 28-32, 2005
3732005
До питання про оцінку рівня податків в Україні
О Амоша, В Вишневський
Економіка України, 11-19, 2002
932002
Неоиндустриализация и новая промышленная политика Украины
АИ Амоша, ВП Вишневский, ЛА Збаразская
Экономика промышленности, 2012
862012
Іноваційне оновлення техніко-технологічної бази промислового виробництва на синергетичних засадах: теорія і практика
ОІ Амоша, ІП Булєєв, ГЗ Шевцова
Інститут економіки промисловості НАН України, 2007
782007
Організаційно-економічний механізм активізації інноваційної діяльності в Україні
ОІ Амоша
Інститут економіки промисловості НАН України, 2005
762005
Стан, основні проблеми і перспективи вугільної промисловості України: наук. доп.
ОІ Амоша
Донецьк, 2013.–44 с, 2013
712013
Промислова політика України: концептуальні орієнтири на середньострокову перспективу
О Амоша, В Вишневський, Л Збаразська
Економіка України, 4-14, 2009
642009
Промышленная политика Украины: концептуальные ориентиры на среднесрочную перспективу
А Амоша, В Вишневский, Л Збаразская
Экономика Украины, 4-14, 2009
602009
Каноны рынка и законы экономики
АИ Амоша
ИЭП НАН Украины, 2003
592003
Активізація інноваційної діяльності: організаційно-правове та соціально-економічне забезпечення
ОІ Амоша
Донецьк: Ін-т економіки промисловості, 2007
542007
Комплексное освоение угольных месторождений Донецкой области
АИ Амоша, ВИ Логвиненко, ВГ Гринев
Донецк: ИЭП НАН Украины, 2007
532007
Рекреация: социально-экономические и правовые аспекты
ВК Мамутов, АИ Амоша, ТН Дементьева
К.: Наукова думка, 1992
501992
Підгрунтя інноваційного розвитку (Проблеми і перспективи взаємодії академічної науки й освіти)
О Амоша, А Землянкін, Г Моісеєв
Видавничий дім" Академперіодика" НАН України, 2006
472006
Системный анализ шахты как объекта инвестирования
АИ Амоша, МА Ильяшов, ВИ Салли
Донецк: ИЭП НАН Украины, 2002
462002
Перспективи розвитку та реформування вітчизняної вугільної промисловості на фоні світових тенденцій
ОІ Амоша, АІ Кабанов, ЛЛ Стариченко
Донецьк: ІЄП НАН України, 2005
392005
Угольная промышленность Украины: проблемы и решения
АИ Амоша, БМ Биренберг
Донецк: ИЭП НАН Украины, 1999
341999
Людина та навколишнє середовище: економічні проблеми екологічної безпеки виробництва
ОІ Амоша
Київ: Наукова думка, 2002
332002
Механізми переходу економіки України на інноваційну модель розвитку
ОІ Амоша, СМ Кацура, ТВ Щетілова, ВГ Бурим, ВП Вишневький
Донецьк: ІЕП НАН України, 2002
332002
Регулирование регионального развития в Украине
ОІ Амоша, ВП Вишневський, АІ Землянкін, ЛМ Кузьменко, ЮВ Макогон, ...
Экономика промышленности, 2006
322006
Формування кластерної моделі соціально-економічного розвитку міста
ОІ Амоша, КВ Некрасова
Економіка будівництва і міського господарства 1 (1), 13-18, 2005
322005
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20