Підписатись
Амоша Александр Иванович
Амоша Александр Иванович
Директор Института экономики промышленности НАН Украины, академик НАН Украины
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Інноваційний шлях розвитку України: проблеми та рішення
ОІ Амоша
Економіст 6, 28-33, 2005
4682005
Іноваційне оновлення техніко-технологічної бази промислового виробництва на синергетичних засадах: теорія і практика
ОІ Амоша, ІП Булєєв, ГЗ Шевцова
Інститут економіки промисловості НАН України, 2007
2092007
До питання про оцінку рівня податків в Україні
О Амоша, В Вишневський
Економіка України, 11-19, 2002
1122002
Неоиндустриализация и новая промышленная политика Украины
АИ Амоша, ВП Вишневский, ЛА Збаразская
Экономика промышленности, 1-33, 2012
1092012
Організаційно-економічний механізм активізації інноваційної діяльності в Україні
ОІ Амоша
Інститут економіки промисловості НАН України, 2005
1002005
Стан, основні проблеми і перспективи вугільної промисловості України: наук. доп.
ОІ Амоша, ЛЛ Стариченко, ДЮ Череватський
Донецьк, 2013
972013
Промислова політика України: концептуальні орієнтири на середньострокову перспективу
О Амоша, В Вишневський, Л Збаразська
Економіка України, 4-14, 2009
792009
Активізація інноваційної діяльності: організаційно-правове та соціально-економічне забезпечення
ОІ Амоша, ВП Антонюк, АІ Землянкін
Ін-т економіки промисловості НАН України. Донецьк, 2007
792007
Промышленная политика Украины: концептуальные ориентиры на среднесрочную перспективу
А Амоша, В Вишневский, Л Збаразская
Экономика Украины, 4-14, 2009
772009
Каноны рынка и законы экономики
АИ Амоша
ИЭП НАН Украины, 2003
772003
Комплексное освоение угольных месторождений Донецкой области
АИ Амоша, ВИ Логвиненко, ВГ Гринев
Донецк: ИЭП НАН Украины, 2007
752007
Системный анализ шахты как объекта инвестирования
АИ Амоша, МА Ильяшов, ВИ Салли
Донецк: ИЭП НАН Украины, 2002
752002
Рекреация: социально-экономические и правовые аспекты
ВК Мамутов, АИ Амоша, ТН Дементьева
К.: Наукова думка, 1992
721992
Соціальна відповідальність в контексті розвитку людського потенціалу
О Амоша, О Новікова
Держава і суспільство 1, 122-127, 2011
582011
Устойчивое развитие: теория, методология, практика
ЛГ Мельник, ИИ Коблянская, ТВ Несторенко, ТА Акимова, ...
ИТД" Университетская книга", 2009
562009
Підгрунтя інноваційного розвитку (Проблеми і перспективи взаємодії академічної науки й освіти)
О Амоша, А Землянкін, Г Моісеєв
Видавничий дім" Академперіодика" НАН України, 2006
542006
Проблеми та шляхи забезпечення соціальної орієнтації економіки України
О Амоша, О Новікова
Журнал європейської економіки 4 (2), 173-184, 2018
502018
Державні цільові програми та упорядкування програмного процесу в бюджетній сфері
ВМ Геєць, ОІ Амоша, ТІ Приходько, ВП Александрова, ВВ Близнюк
К.: Наукова думка, 2008
502008
Людина та навколишнє середовище: економічні проблеми екологічної безпеки виробництва
ОІ Амоша
К.: Наукова думка, 2002
502002
Європейський досвід забезпечення ефективного функціонування підприємств міського пасажирського транспорту
ОІ Амоша, ОС Філіппова
Економіка будівництва і міського господарства 6 (4), 179-189, 2010
482010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20