Амоша Александр Иванович
Амоша Александр Иванович
Директор Института экономики промышленности НАН Украины, академик НАН Украины
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Інноваційний шлях розвитку України: проблеми та рішення
ОІ Амоша
Економіст 6, 28-32, 2005
3952005
До питання про оцінку рівня податків в Україні
О Амоша, В Вишневський
Економіка України, 11-19, 2002
992002
Неоиндустриализация и новая промышленная политика Украины
АИ Амоша, ВП Вишневский, ЛА Збаразская
Экономика промышленности, 2012
892012
Іноваційне оновлення техніко-технологічної бази промислового виробництва на синергетичних засадах: теорія і практика
ОІ Амоша, ІП Булєєв, ГЗ Шевцова
Інститут економіки промисловості НАН України, 2007
842007
Організаційно-економічний механізм активізації інноваційної діяльності в Україні
ОІ Амоша
Інститут економіки промисловості НАН України, 2005
802005
Стан, основні проблеми і перспективи вугільної промисловості України: наук. доп.
ОІ Амоша
Донецьк, 2013.–44 с, 2013
792013
Промислова політика України: концептуальні орієнтири на середньострокову перспективу
О Амоша, В Вишневський, Л Збаразська
Економіка України, 4-14, 2009
662009
Промышленная политика Украины: концептуальные ориентиры на среднесрочную перспективу
А Амоша, В Вишневский, Л Збаразская
Экономика Украины, 4-14, 2009
662009
Каноны рынка и законы экономики
АИ Амоша
ИЭП НАН Украины, 2003
622003
Активізація інноваційної діяльності: організаційно-правове та соціально-економічне забезпечення
ОІ Амоша
Донецьк: Ін-т економіки промисловості, 2007
552007
Комплексное освоение угольных месторождений Донецкой области
АИ Амоша, ВИ Логвиненко, ВГ Гринев
Донецк: ИЭП НАН Украины, 2007
552007
Рекреация: социально-экономические и правовые аспекты
ВК Мамутов, АИ Амоша, ТН Дементьева
К.: Наукова думка, 1992
541992
Підгрунтя інноваційного розвитку (Проблеми і перспективи взаємодії академічної науки й освіти)
О Амоша, А Землянкін, Г Моісеєв
Видавничий дім" Академперіодика" НАН України, 2006
482006
Системный анализ шахты как объекта инвестирования
АИ Амоша, МА Ильяшов, ВИ Салли
Донецк: ИЭП НАН Украины, 2002
472002
Перспективи розвитку та реформування вітчизняної вугільної промисловості на фоні світових тенденцій
ОІ Амоша, АІ Кабанов, ЛЛ Стариченко
Донецьк: ІЄП НАН України, 2005
432005
Проблеми та шляхи забезпечення соціальної орієнтації економіки України
О Амоша, О Новікова
Журнал європейської економіки 4 (2), 173-184, 2018
362018
Соціальна відповідальність в контексті розвитку людського потенціалу
О Амоша, ОФ Новікова
Держава і суспільство, 122-127, 2011
362011
Європейський досвід забезпечення ефективного функціонування підприємств міського пасажирського транспорту
ОІ Амоша, ОС Філіппова
Економіка будівництва і міського господарства 6 (4), 179-189, 2010
362010
Державні цільові програми та упорядкування програмного процесу в бюджетній сфері
ВМ Геєць, ОІ Амоша, ТІ Приходько, ВП Александрова, ВВ Близнюк
К.: Наукова думка, 2008
362008
Людина та навколишнє середовище: економічні проблеми екологічної безпеки виробництва
ОІ Амоша
Київ: Наукова думка, 2002
362002
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20