Гнатченко Дмитро Дмитрович / Hnatchenko D. / Hnatchenko Dmytro
Гнатченко Дмитро Дмитрович / Hnatchenko D. / Hnatchenko Dmytro
Київський національний торговельно-економічний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене knteu.kiev.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Організаційно-правові аспекти внутрішнього аудиту торговельних мереж
СВ Бардаш, ДД Гнатченко
Менеджмент: Збірник наукових праць, 30-45, 2014
22014
Особливості функціонування моделей корпоративного контролю
ДД Гнатченко
Technology audit and production reserves (Технологічний аудит та резерви …, 2014
22014
Кібербезпека банківської системи України
ДД Гнатченко
Фінансово-кредитні системи в умовах зміни ділових циклів: Міжн. наук.-практ …, 2019
2019
Main Objectives of Cybersecurity of Ukraine’s Banking System
D. Hnatchenko, M. Korkosh
Безпека соціально-економічних процесів в кіберпросторі : матеріали Всеукр …, 2019
2019
Переваги систем кіберзахисту на основі інтелектуальних технологій
Д.Д. Гнатченко, Д.В. Шапочка
Безпека соціально-економічних процесів в кіберпросторі : матеріали Всеукр …, 2019
2019
Принципи вибору інформаційних технологій управління корпоративним підприємством
Д.Д. Гнатченко, Т.О. Гнатченко
Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, обліку, менеджменту …, 2019
2019
Формування фінансово-економічної системи управління в сучасних ринкових умовах: монографія
В.Г. Маргасова, О.О. Андросенко, Д.Д. Гнатченко та ін.
Чернігів: ЧНТУ, 2019
2019
Стандартизація внутрішнього аудиту торговельних мереж
ДД Гнатченко
Причорноморські економічні студії : Науковий журнал, 129-134, 2018
2018
Контроль якості внутрішнього аудиту торговельних мереж
К.О. Назарова, Д.Д. Гнатченко
Економічний вісник запорізької державної інженерної академії, 141-146, 2018
2018
Внутрішній аудит у запобіганні шахрайства та обману в операційній діяльності торговельних мереж
К.О. Назарова, Д.Д. Гнатченко
Бізнес-навігатор : Науково-виробничий журнал, 137-141, 2018
2018
Апаратне та програмне забезпечення інформаційних систем
В.Я. Рассамакін, Д.Д. Гнатченко, Т.О. Гнатченко
Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки : Праці VII-ї Міжнародної …, 2018
2018
Електронний документообіг у фінансових установах
ДД Гнатченко
Модернізація фінансово-кредитної системи : тези доп. Всеукр. наук.-практ …, 2018
2018
Система електронного документообігу в закладах вищої освіти
В.Я. Рассамакін, Д.Д. Гнатченко, А.С. Кім
Інформаційні технології розвитку освіти : V-та Міжнародна науково-практична …, 2018
2018
Інформаційне забезпечення системи внутрішнього аудиту торговельних мереж
ДД Гнатченко
Менеджмент, маркетинг, підприємництво: перспективні напрямки розвитку …, 2015
2015
Контроль якості проведення внутрішнього аудиту торговельних мереж
ДД Гнатченко
Регіональні економічні проблеми в умовах сучасних викликів: збірник …, 2015
2015
Зарубіжний досвід внутрішнього аудиту корпоративних підприємств
ДД Гнатченко
Перспективи розвитку регіонів: інноваційна діяльність і управління проектами …, 2015
2015
Організаційні аспекти системи внутрішнього аудиту торговельних мереж
ДД Гнатченко
Євроінтеграція економіки України: виклики та рішення: матеріали міжнародної …, 2015
2015
Внутрішній аудит у запобіганні помилок та виявлення ознак шахрайства в торговельних мережах
ДД Гнатченко
Моделювання та прогнозування соціально-економічних процесів: матеріали …, 2015
2015
Інформаційно-технологічні інновації в системі внутрішнього аудиту торговельних мереж
ДД Гнатченко
Наукове забезпечення праксеології аудиту: міжнародна науково-практична …, 2014
2014
Проблеми контролю торговельних мереж
ДД Гнатченко
Розвиток національної економіки: методологія та практика: матеріали …, 2014
2014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20