Борис Шелестовський  (Shelestovs'kyi Boris)
Борис Шелестовський (Shelestovs'kyi Boris)
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Verified email at tntu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
The axisymmetric contact problem of thermoelasticity for a transversely isotropic half-space
D Grilitskii, B Shelestovs'kyi
Soviet Applied Mechanics 6 (8), 807-811, 1970
81970
The axisymmetric contact problem of thermoelasticity for a transversely isotropic half-space
D Grilitskii, B Shelestovs'kyi
Soviet Applied Mechanics 6 (8), 807-811, 1970
81970
Контактна взаємодія кільцевого штампа із попередньо напруженим півпростором
Б Шелестовський, І Габрусєва
Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2009
6*2009
Thermoelastic state of a transversely isotropic layer between two annular punches
B Shelestovs'kyi, H Habrusiev
International Applied Mechanics 40 (4), 417-425, 2004
62004
Axially Symmetric Contact Problems of Thermoelasticity
D Hrylits’kyi, B Shelestovs’kyi
Vyshcha Shkola, Lviv, 1974
51974
Осесимметричная контактная задача термоупругости для трансверсального изотропного полупространства
Б Шелестовський, Д Грилицкий
Прикладная механика 6 (8), 3-8, 1970
5*1970
Контактна взаємодія кільцевого штампа з попередньо напруженим ізотропним шаром
І Гарбусєва, Б Шелестовський
Математичні методи та фізико-механічні поля 54 (3), 138-146, 2016
4*2016
Контактна взаємодія штампа з шаром із залишковими деформаціями, зумовленими кільцевим зварним швом
Г Габрусєв, Б Шелестовський
Машинознавство, 9-12, 2003
4*2003
Контактна взаємодія кругового штампа з шаром із залишковими деформаціями, що зумовлені зосередженим нагрівом
Б Шелестовський
Вісник ТДТУ 7 (4), 13-20, 2002
32002
Axisymmetric contact problem in thermoelasticity for a transversely isotropic half-space(Axisymmetric mixed boundary value problem of thermoelasticity for hot stamp penetration …
D Grilitskii, B Shelestovs'kyi
PRIKLADNAIA MEKHANIKA 6, 3-8, 1970
31970
Задача Рімана-Гільберта для півплощини
Б Шелестовський, О Панчук
Матеріали ХХ наукової конференції ТНТУ ім. І. Пулюя., 179, 2017
22017
Contact interaction of the parabolic punch with preliminary stressed plate fixed on the rigid basis
I Habrusieva, O Panchuk, B Shelestovskyi
Вісник Тернопільського національного технічного університету 82 (2), 31-37, 2016
22016
Підсумовування функціональних рядів за власними елементами гібридного диференціального оператора Фур'є-(Конторовича-Лєбєдєва)-Лежандра на сегменті полярної осі
М Ленюк, Б Шелестовський
Вісник ТДТУ 12 (2), 136-146, 2007
22007
Thermoelastic problem of a transversal isotropic layer under mixed conditions of heat emission
B Shelestovs'kyi, D Grilitskii
Soviet Applied Mechanics 8 (1), 47-51, 1972
21972
The effect of initial deformations of the thick plate on its contact interaction with the ring punch
H Habrusiev, I Habrusieva, B Shelestovs’kyi
Вісник Тернопільського національного технічного університету 90 (2), 50-59, 2018
12018
Contact interaction of punch with prestressed half-plane
H Habrusiev, O Panchuk, B Shelestovs' kyi
Вісник Тернопільського національного технічного університету 90 (2), 72-78, 2018
12018
Вплив залишкових деформацій на контактну взаємодію жорсткого штампа та пружного півпростору
Г Габрусєв, Б Шелестовський
Вісник Тернопільського національного технічного університету 78 (2), 93-100, 2015
1*2015
Вплив залишкових деформацій на контактну взаємодію жорсткого штампа та пружного півпростору
О Панчук, Г Габрусєв, Б Шелестовський
Вісник Тернопільського національного технічного університету, 93-100, 2015
12015
Контактна задача про стиснення ізотропного шару двома параболоїдальними штампами з урахуванням поля залишкових деформацій
І Габрусєва, Б Шелестовський
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2014
12014
Стиснення двома жорсткими кільцевими штампами ізотропного шару з наявними залишковими деформаціями
Б Шелестовський, І Габрусєва
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2012
12012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20