Олена Саліхова
Олена Саліхова
Підтверджена електронна адреса в ief.org.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Високотехнологічні виробництва: від методології оцінки до піднесення в Україні: монографія
ОБ Саліхова
Інститут економіки та прогнозування НАН України (Київ), 2012
432012
Потенціал національної промисловості: цілі та механізми ефективного розвитку : [Монографія]
Ю Кіндзерський, М Якубовський, О Саліхова, та ін.
Ін-т екон. та прогнозування НАНУ, 2009
342009
Високі технології: дефініція та оцінка : [Монографія]
ОБ Саліхова
К.: ДП" Інформ.-аналіт. агентство, 2008
322008
Оцінка високотехнологічної виробничої сфери–фундамент для створення дієздатної інноваційної стратегії держави
ОБ Саліхова
Інститут економіки промисловості НАН України, 2010
242010
Адресна державна підтримка як чинник стимулювання розвитку високотехнологічних виробництв в Україні
ОБ Саліхова
Економіка і прогнозування, 9-23, 2011
162011
П'ять кроків до створення та успішної реалізації національної інноваційної стратегії. Досвід Європи
ОВ Крехівський, ОБ Саліхова
Економіка та держава, 9-15, 2010
16*2010
Сучасні національні інноваційні стратегії: методологія і практика створення : наук. доп.
ОВ Крехівський, ОБ Саліхова
К.: Фенікс, 55, 2009
142009
Високі технології: проблеми їх інтерпретації, класифікації та квантифікації в Україні
ОБ Саліхова
Проблеми науки 12, 18-24, 2006
142006
Зовнішня торгівля високотехнологічними товарами: проблеми методології та практики статистичного обліку в Україні
ОБ Саліхова
Статистика України, 10-16, 2006
132006
Ідентифікація високотехнологічних промислових підприємств України методологія та практика. Частина І. Міжнародні стандарти та національні інтереси
ОВ Крехівський, ОБ Саліхова
Статистика України, 4-9, 2010
122010
Ідентифікація високотехнологічних промислових підприємств України методологія та практика. Частина ІІ. Ключові критерії ідентифікації вітчизняних високотехнологічних виробників
ОВ Крехівський, ОБ Саліхова
Статистика України, 12-17, 2010
122010
Українським високотехнологічним виробництвам–«табель про ранги»
О Саліхова, О Крехівський
Економіст, 24-27, 2010
122010
Національні високотехнологічні виробництва: персоніфікований підхід до визначення та надання преференцій
ОБ Саліхова
Інвестиції: практика та досвід, 22-28, 2010
122010
Ренесанс державної інтервенції у промисловий розвиток: останні світові тенденції та уроки для України
ОБ Саліхова
Економіка України, 19-38, 2015
102015
ресурсні можливості розвитку: монографія/[Одотюк ІВ, Саліхова ОБ, Мусіна ЛА та ін.]; за ред. д. е. н
В сфера промисловості України
Одотюка ІВ, НАН України, ДУ «Ін-т екон та прогнозув. НАН України, 2013
92013
Удосконалення методології статистичного аналізу міжнародного трансферу технологій в Україні
ОБ Саліхова
Кандидат наук. Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії …, 2003
92003
Стратегії азійських країн з розбудови національної промисловості через залучення технологій ТНК
ОБ Саліхова, ГО Бак
Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право, 30-40, 2014
82014
Методологічні підходи до оцінки високотехнологічного сектору економіки України
ОБ Саліхова
Економіка та прогнозування, 75-86, 2009
82009
Високотехнологічні товари виробничого призначення в структурі імпорту України
ОБ Саліхова
Економіст, 2011
72011
Методика ідентифікації українських високотехнологічних промислових підприємств
ОБ Саліхова
Ринок технологій: проблеми та шляхи вирішення: тези доповідей.–К.: УкрІНТЕІ …, 2007
72007
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20