Олександр Миколайович Головко / Oleksandr Holovko
Title
Cited by
Cited by
Year
Організація готельного господарства
ОМ Головко, НС Кампов, СС Махлинець, ГВ Симочко
К.: Кондор, 2011
952011
Вища освіта у пошуку якості: quo vadis
СА Щудло
Харків-Дрогобич:" Коло", 2012
522012
Фінансова адміністрація Російської імперії в Україні (кінець ХVIII–початок ХХ ст.): історико-правове дослідження: монографія
ОМ Головко
Х.: СІМ, 448 с., 2005
412005
Інститут опіки і піклування в Україні: історико-правове дослідження: автореф. дис.
НЯ Рудий, О опоненти, ОМ Головко
Львів, 2011
242011
Теорія процесів обробки металів тиском: Підручник
ВМ Данченко, ВО Грінкевич, ОМ Головко
Данченко ВМ, Гринкевич ВО, Головко ОМ–Дніпропетровськ: Пороги, 2008
142008
Харківське міське самоврядування у 1893–1917 роках
ОМ Головко
Автореферат..... к. і. н. Х, 1997
131997
Цивільне право на Українських землях за Литовськими статутами: історико-правове дослідження: автореф. дис.
ОГОМ Майкут Христина Василівна
Львів, 2009
11*2009
Право Київської Русі в дослідженнях вчених університетів на теренах України у ХІХ—на початку ХХ ст.: монографія
ОМ Головко, ВА Греченко
Харків: Константа, 2018.–472 с., 2018
102018
С. В. Пахман як теоретик та історик права
ОМ Головко, ВА Греченко
Вісник ХНУВС, 2013
10*2013
Харківське міське самоврядування на зламі століть: ХІХ–ХХ і ХХ–ХХІ
ОН Ярмиш, ОМ Головко
Х.: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2004
92004
Харківське міське самоврядування у 1893–1917 рр
ОМ Головко
Харківський національний університет імеь ні ВН Каразіна.—Харків, 1997.—189 с, 1997
91997
Теория процессов обработки металлов давлением
ВН Данченко, ВО Гринкевич, ОМ Головко
Днепропетровск. Пороги, 2010
82010
Закон у системі права Російської імперії (термін, поняття, категорія)
ОМ Головко, ВЄ Кириченко
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, С. 34–42., 2009
82009
Закон у системі права Російської імперії (термін, поняття, категорія)
ОМ Головко, ВЄ Кириченко
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 34-42, 2009
82009
Участь адміністративно-поліцейського апарату, органів самоврядування в управлінні державними фінансами Російської імперії на українських землях (кінець XVIII - початок XX ст …
ОМ Головко
Х.: СІМ, 176 с., 2005
72005
Методологічні аспекти дослідження історії держави і права України кінця XVIII–початку ХХ ст.
ОН Ярмиш, ОМ Головко
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 67-74, 2002
72002
Еволюція теорії місцевого самоврядування в державно-правовій науці: основні тенденції і напрями
ОМ Головко
Вісник Запорізького юридичного інституту МВС України, 3-11, 1999
71999
Improving the mechanism of collecting certain taxes in Ukraine as measures for the european modernization: legal aspect
O Holovko, T Kaganovska, G Rossіhіna
Baltic Journal of Economic Studies 4 (5), 46-52, 2018
62018
Дерптська історико-правова школа (перша третина ХІХ ст.)
ОМ Головко, ВА Греченко
Право і безпека, 2013
52013
Екологічна безпека в закладах ресторанного господарства
ОМ Головко, МВ Чорій
Економіка і суспільство, 249-255, 2016
32016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20