Follow
Олександр Миколайович Головко
Олександр Миколайович Головко
Other namesOleksandr Holovko
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна / V.N. Karazin Kharkiv National University
No verified email - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Фінансова адміністрація Російської імперії в Україні (кінець ХVIII–початок ХХ ст.): історико-правове дослідження: монографія
ОМ Головко
Х.: СІМ, 448 с., 2005
432005
Право Київської Русі в дослідженнях вчених університетів на теренах України у ХІХ—на початку ХХ ст.: монографія
ОМ Головко, ВА Греченко
Харків: Константа, 2018.–472 с., 2018
172018
Еволюція теорії місцевого самоврядування в державно-правовій науці: основні тенденції і напрями
ОМ Головко
Вісник Запорізького юридичного інституту МВС України, 3-11, 1999
151999
Харківське міське самоврядування у 1893–1917 роках
ОМ Головко
Автореферат..... к. і. н. Х, 1997
151997
Цивільне право на Українських землях за Литовськими статутами: історико-правове дослідження: автореф. дис.
ОГОМ Майкут Христина Василівна
Львів, 2009
14*2009
Харківське міське самоврядування на зламі століть: ХІХ–ХХ і ХХ–ХХІ
ОН Ярмиш, ОМ Головко
Досвід історії та сучасності. Х, 2004
132004
С. В. Пахман як теоретик та історик права
ОМ Головко, ВА Греченко
Вісник ХНУВС, 2013
12*2013
Участь адміністративно-поліцейського апарату, органів самоврядування в управлінні державними фінансами Російської імперії на українських землях (кінець XVIII - початок XX ст …
ОМ Головко
Х.: СІМ, 176 с., 2005
112005
Методологічні аспекти дослідження історії держави і права України кінця XVIII–початку ХХ ст.
ОН Ярмиш, ОМ Головко
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 67-74, 2002
92002
Харківське міське самоврядування у 1893-1917 pp
ОМ Головко
Харківський національний університет імені ВН Каразіна.–Харків, 1997.–189 с, 1997
9*1997
ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
ОМ Бандурка, ДВ Швець, МЮ Бурдін, ОМ Головко
Харків: Майдан, 2020
82020
Закон у системі права Російської імперії (термін, поняття, категорія)
ОМ Головко, ВЄ Кириченко
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, С. 34–42., 2009
82009
Закон у системі права Російської імперії (термін, поняття, категорія)
ОМ Головко, ВЄ Кириченко
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.-2009.-№ 3 …, 2009
82009
Теорія держави і права
ОМ Бандурка, МЮ Бурдін, ОМ Головко
Харків: Майдан, 2018
72018
Механізм адаптації законодавства європейських держав до правових стандартів Європейського Союзу
ОІ Головко
Взаємодія міжнародного права з внутрішнім правом України/за ред. ВН Денисова …, 2006
72006
Improving the mechanism of collecting certain taxes in Ukraine as measures for the european modernization: legal aspect
O Holovko, T Kaganovska, G Rossіhіna
Baltic Journal of Economic Studies 4 (5), 46-52, 2018
62018
Дерптська історико-правова школа (перша третина ХІХ ст.)
ОМ Головко, ВА Греченко
Право і безпека, 2013
62013
Теорія держави і права: підручник
ОМ Бандурка, ОМ Головко, ОС Передерій, ДВ Слинько, ІМ Погрібний, ...
Харків, 2018.–416 с., 2018
52018
Погляди ФК фон Савіньї на історію держави і права
ОМ Головко
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2018
42018
Interaction in the course of economic crime investigation: theoretical background
T Kaganovska, O Holovko, M Danshyn
Baltic Journal of Economic Studies 4 (3), 99-103, 2018
42018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20