Follow
Олександр Миколайович Головко / Oleksandr Holovko
Title
Cited by
Cited by
Year
Організація готельного господарства
ОМ Головко, НС Кампов, СС Махлинець, ГВ Симочко
1102010
Вища освіта у пошуку якості: quo vadis
С Щудло
Харків–Дрогобич: Коло, 2012
672012
Фінансова адміністрація Російської імперії в Україні (кінець ХVIII–початок ХХ ст.): історико-правове дослідження: монографія
ОМ Головко
Х.: СІМ, 448 с., 2005
442005
Інститут опіки і піклування в Україні: історико-правове дослідження: автореф. дис.
НЯ Рудий, О опоненти, ОМ Головко
Львів, 2011
302011
Теорія процесів обробки металів тиском: Підручник
ВМ Данченко, ВО Грінкевич, ОМ Головко
Данченко ВМ, Гринкевич ВО, Головко ОМ–Дніпропетровськ: Пороги, 2008
232008
Право Київської Русі в дослідженнях вчених університетів на теренах України у ХІХ—на початку ХХ ст.: монографія
ОМ Головко, ВА Греченко
Харків: Константа, 2018.–472 с., 2018
172018
Цивільне право на Українських землях за Литовськими статутами: історико-правове дослідження: автореф. дис.
ОГОМ Майкут Христина Василівна
Львів, 2009
14*2009
Харківське міське самоврядування на зламі століть: ХІХ–ХХ і ХХ–ХХІ
ОН Ярмиш, ОМ Головко
Х.: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2004
142004
Еволюція теорії місцевого самоврядування в державно-правовій науці: основні тенденції і напрями
ОМ Головко
Вісник Запорізького юридичного інституту МВС України, 3-11, 1999
141999
С. В. Пахман як теоретик та історик права
ОМ Головко, ВА Греченко
Вісник ХНУВС, 2013
12*2013
Харківське міське самоврядування у 1893-1917 роках
ОМ Головко
Автореферат..... к. і. н. Х, 1997
121997
Теория процессов обработки металлов давлением
ВН Данченко, ВО Гринкевич, ОМ Головко
Днепропетровск. Пороги, 2010
92010
Участь адміністративно-поліцейського апарату, органів самоврядування в управлінні державними фінансами Російської імперії на українських землях (кінець XVIII - початок XX ст …
ОМ Головко
Х.: СІМ, 176 с., 2005
92005
Методологічні аспекти дослідження історії держави і права України кінця XVIII–початку ХХ ст.
ОН Ярмиш, ОМ Головко
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 67-74, 2002
92002
Харківське міське самоврядування у 1893-1917 pp
ОМ Головко
Харківський національний університет імені ВН Каразіна.–Харків, 1997.–189 с, 0
9
Закон у системі права Російської імперії (термін, поняття, категорія)
ОМ Головко, ВЄ Кириченко
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, С. 34–42., 2009
82009
Закон у системі права Російської імперії (термін, поняття, категорія)
ОМ Головко, ВЄ Кириченко
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.-2009.-№ 3 …, 2009
82009
Механізм адаптації законодавства європейських держав до правових стандартів Європейського Союзу
О Головко
Взаємодія міжнародного права з внутрішнім правом України, 2006
82006
та ін.; вступ. слово ОМ Бандурки
ОМ Бандурка, ДВ Швець, МЮ Бурдін, ОМ Головко
Харків: Майдан 618, 2020
62020
Історія держави та права зарубіжних країн: підручник
ОМ Бандурка, ОМ Головко, ІА Логвиненко, ЄС Логвиненко, ...
Харків: Майдан, 2020.-618 с., 2020
62020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20