Follow
Олександр Миколайович Головко / Oleksandr Holovko
Title
Cited by
Cited by
Year
Організація готельного господарства
ОМ Головко, НС Кампов, СС Махлинець, ГВ Симочко
К.: Кондор, 2011
1012011
Вища освіта у пошуку якості: quo vadis
С Щудло
Харків–Дрогобич: Коло, 2012
572012
Фінансова адміністрація Російської імперії в Україні (кінець ХVIII–початок ХХ ст.): історико-правове дослідження: монографія
ОМ Головко
Х.: СІМ, 448 с., 2005
412005
Інститут опіки і піклування в Україні: історико-правове дослідження: автореф. дис.
НЯ Рудий, О опоненти, ОМ Головко
Львів, 2011
252011
Теорія процесів обробки металів тиском
ВМ Данченко, ВО Гринкевич, ОМ Головко
підручник/ВМ Данченко, ВО Гринкевич, ОМ Головко.—Дніпропетровськ: Пороги, 2008
222008
Право Київської Русі в дослідженнях вчених університетів на теренах України у ХІХ—на початку ХХ ст.: монографія
ОМ Головко, ВА Греченко
Харків: Константа, 2018.–472 с., 2018
122018
Цивільне право на Українських землях за Литовськими статутами: історико-правове дослідження: автореф. дис.
ОГОМ Майкут Христина Василівна
Львів, 2009
12*2009
Еволюція теорії місцевого самоврядування в державно-правовій науці: основні тенденції і напрями
ОМ Головко
Вісник Запорізького юридичного інституту МВС України, 3-11, 1999
121999
Харківське міське самоврядування у 1893-1917 роках
ОМ Головко
спец. 07.00. 01 «Історія України»/ОМ Головко.–Х.: ХДУ, 1997.–20 с, 1997
121997
С. В. Пахман як теоретик та історик права
ОМ Головко, ВА Греченко
Вісник ХНУВС, 2013
11*2013
Харківське міське самоврядування на зламі століть: ХІХ–ХХ і ХХ–ХХІ
ОН Ярмиш, ОМ Головко
Х.: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2004
112004
Харківське міське самоврядування у 1893-1917 pp
ОМ Головко
Харківський національний університет імені ВН Каразіна.–Харків, 1997.–189 с, 0
9
Теория процессов обработки металлов давлением
ВН Данченко, ВО Гринкевич, ОМ Головко
Днепропетровск. Пороги, 2010
82010
Закон у системі права Російської імперії (термін, поняття, категорія)
ОМ Головко, ВЄ Кириченко
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, С. 34–42., 2009
82009
Закон у системі права Російської імперії (термін, поняття, категорія)
ОМ Головко, ВЄ Кириченко
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 34-42, 2009
82009
Участь адміністративно-поліцейського апарату, органів самоврядування в управлінні державними фінансами Російської імперії на українських землях (кінець XVIII - початок XX ст …
ОМ Головко
Х.: СІМ, 176 с., 2005
72005
Методологічні аспекти дослідження історії держави і права України кінця XVIII–початку ХХ ст.
ОН Ярмиш, ОМ Головко
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 67-74, 2002
72002
Improving the mechanism of collecting certain taxes in Ukraine as measures for the european modernization: legal aspect
O Holovko, T Kaganovska, G Rossіhіna
Baltic Journal of Economic Studies 4 (5), 46-52, 2018
62018
Дерптська історико-правова школа (перша третина ХІХ ст.)
ОМ Головко, ВА Греченко
Право і безпека, 2013
52013
Боротьба міліції з самогоноварінням в УСРР у роки непу (1921–1929 рр.)
ОМ Головко, ВА Греченко, OM Golovko, VA Grechenko
Право і безпека, С. 20-29., 2015
32015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20