Олександр Миколайович Головко / Oleksandr Holovko
Title
Cited by
Cited by
Year
Фінансова адміністрація Російської імперії в Україні (кінець ХVIII–початок ХХ ст.): історико-правове дослідження: монографія
ОМ Головко
Х.: СІМ, 448 с., 2005
352005
Інститут опіки і піклування в Україні: історико-правове дослідження: автореф. дис.
НЯ Рудий, О опоненти, ОМ Головко
Львів, 2011
142011
Харківське міське самоврядування у 1893–1917 роках
ОМ Головко
спец. 07.00. 01 «Історія України»/ОМ Головко.–Х.: ХДУ, 1997.–20 с, 1997
141997
С. В. Пахман як теоретик та історик права
ОМ Головко, ВА Греченко
Вісник ХНУВС, 2013
82013
Цивільне право на Українських землях за Литовськими статутами: історико-правове дослідження: автореф. дис.
ОГОМ Майкут Христина Василівна
Львів, 2009
8*2009
Участь адміністративно-поліцейського апарату, органів самоврядування в управлінні державними фінансами Російської імперії на українських землях (кінець XVIII - початок XX ст …
ОМ Головко
Х.: СІМ, 176 с., 2005
82005
Харківське міське самоврядування на зламі століть: ХІХ–ХХ і ХХ–ХХІ
ОН Ярмиш, ОМ Головко
Х.: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2004
82004
Харківське міське самоврядування у 1893-1917 pp
ОМ Головко
Харківський національний університет імені ВН Каразіна.–Харків, 1997.–189 с, 0
8
Еволюція теорії місцевого самоврядування в державно-правовій науці: основні тенденції і напрями
ОМ Головко
Вісник Запорізького юридичного інституту МВС України, 3-11, 1999
71999
Методологічні аспекти дослідження історії держави і права України кінця XVIII–початку ХХ ст.
ОН Ярмиш, ОМ Головко
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 67-74, 2002
62002
Право Київської Русі в дослідженнях вчених університетів на теренах України у ХІХ–на початку ХХ ст
ОМ Головко, ВА Греченко
Харків: Константа, 375, 2018
52018
Закон у системі права Російської імперії (термін, поняття, категорія)
ОМ Головко, ВЄ Кириченко
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, С. 34–42., 2009
52009
Закон у системі права Російської імперії (термін, поняття, категорія)
ОМ Головко, ВЄ Кириченко
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 34-42, 2009
52009
Законодавче забезпечення правоохоронної діяльності: навч. посіб.(до 100-річчя підготовки охоронців правопорядку у Харкові)
ВВ Сокуренко
Харків: Стильна типографія, 2017
32017
Дерптська історико-правова школа (перша третина ХІХ ст.)
ОМ Головко, ВА Греченко
Право і безпека, 2013
32013
Деструктивні медіавпливи: до питання криміналізації
ОМ Головко
Київ: Національна академія СБУ, 2016
22016
Боротьба міліції з самогоноварінням в УСРР у роки непу (1921–1929 рр.)
ОМ Головко, ВА Греченко, OM Golovko, VA Grechenko
Право і безпека, С. 20-29., 2015
22015
МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ І ЗАКОННІСТЬ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ
ОМ Головко
Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності, 35-41, 2011
22011
Соціальне підприємництво в Україні: законодавчі ініціативи
ОМ Головко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018
12018
ДЖЕРЕЛА ПРАВА НОРВЕГІІЇ X-XII ст.
БГ Головко
Харківського національного університету імені ВН Каразіна, 66, 2012
12012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20