Олександр Миколайович Головко / Oleksandr Holovko
Title
Cited by
Cited by
Year
Організація готельного господарства: навч. посіб.
ОМ Головко
К.: Кондор, 2011
842011
Вища освіта у пошуку якості: quo vadis
СА Щудло
Харків-Дрогобич:" Коло", 2012
482012
Фінансова адміністрація Російської імперії в Україні (кінець ХVIII–початок ХХ ст.): історико-правове дослідження: монографія
ОМ Головко
Х.: СІМ, 448 с., 2005
402005
Інститут опіки і піклування в Україні: історико-правове дослідження: автореф. дис.
НЯ Рудий, О опоненти, ОМ Головко
Львів, 2011
232011
Харківське міське самоврядування у 1893–1917 роках
ОМ Головко
спец. 07.00. 01 «Історія України»/ОМ Головко.–Х.: ХДУ, 1997.–20 с, 1997
141997
Теорія процесів обробки металів тиском: Підручник
ВМ Данченко, ВО Грінкевич, ОМ Головко
Данченко ВМ, Гринкевич ВО, Головко ОМ–Дніпропетровськ: Пороги, 2008
122008
С. В. Пахман як теоретик та історик права
ОМ Головко, ВА Греченко
Вісник ХНУВС, 2013
11*2013
Цивільне право на Українських землях за Литовськими статутами: історико-правове дослідження: автореф. дис.
ОГОМ Майкут Христина Василівна
Львів, 2009
11*2009
Харківське міське самоврядування на зламі століть: ХІХ–ХХ і ХХ–ХХІ
ОН Ярмиш, ОМ Головко
Х.: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2004
92004
Харківське міське самоврядування у 1893–1917 рр
ОМ Головко
Харківський національний університет імеь ні ВН Каразіна.—Харків, 1997.—189 с, 1997
91997
Теория процессов обработки металлов давлением
ВН Данченко, ВО Гринкевич, ОМ Головко
Днепропетровск. Пороги, 2010
82010
Участь адміністративно-поліцейського апарату, органів самоврядування в управлінні державними фінансами Російської імперії на українських землях (кінець XVIII - початок XX ст …
ОМ Головко
Х.: СІМ, 176 с., 2005
82005
Право Київської Русі в дослідженнях вчених університетів на теренах України у ХІХ—на початку ХХ ст.: монографія
ОМ Головко, ВА Греченко
Харків: Константа, 2018.–472 с., 2018
72018
Закон у системі права Російської імперії (термін, поняття, категорія)
ОМ Головко, ВЄ Кириченко
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, С. 34–42., 2009
72009
Закон у системі права Російської імперії (термін, поняття, категорія)
ОМ Головко, ВЄ Кириченко
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 34-42, 2009
72009
Методологічні аспекти дослідження історії держави і права України кінця XVIII–початку ХХ ст.
ОН Ярмиш, ОМ Головко
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 67-74, 2002
72002
Еволюція теорії місцевого самоврядування в державно-правовій науці: основні тенденції і напрями
ОМ Головко
Вісник Запорізького юридичного інституту МВС України, 3-11, 1999
71999
Improving the mechanism of collecting certain taxes in Ukraine as measures for the european modernization: legal aspect
O Holovko, T Kaganovska, G Rossіhіna
Baltic Journal of Economic Studies 4 (5), 46-52, 2018
62018
Організація готельного господарства: навч. пос.
ОМ Головко
Київ: Київ, Кондор, 2012
62012
Становлення та утвердження тоталітарної партії в Україні (1918–1941 рр.): монографія
ВА Греченко, О Головко
Харків: НікаНова, 2012
52012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20